intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

62
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về định nghĩa công tác lập kế hoạch và vai trò của nó; các loại kế hoạch trong tổ chức; nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch; các bước lập kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng một bản kế hoạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

 1. BÀI 4 CHỨC NĂNG LẬP KẾ HOẠCH 1 v2.0014101214
 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP Tình huống: • Công ty A hoạt động trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm điện tử và linh kiện máy tính.  Vốn điều lệ: 6,5 tỷ VND;  Số nhân viên: 30 người;  Có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. • Cách làm Công ty A theo kiểu “phi vụ” tập trung vào những dự án lớn, chưa phát triển hệ thống bán hàng,… • Có ý kiến cho rằng Công ty nên thay đổi cách làm xây dựng các kế hoạch kinh doanh một cách bài bản hơn. Câu hỏi: Là một trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của Công ty A, theo bạn thì Công ty A có nên thay đổi cách làm hay nên giữ nguyên như cũ? Tại sao? Nếu cần thay đổi thì nên thay đổi như thế nào? 2 v2.0014101214
 3. MỤC TIÊU Kết thúc bài học viên cần biết: • Định nghĩa công tác lập kế hoạch và vai trò của nó; • Hiểu rõ các loại kế hoạch trong tổ chức; • Các nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch; • Các bước lập kế hoạch; • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng một bản kế hoạch. 3 v2.0014101214
 4. HƯỚNG DẪN HỌC Học viên cần: • Ôn lại Bài 3 – Môi trường hoạt động của tổ chức để hiểu hơn về môi trường kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh ngành; ảnh hưởng của các môi trường này lên hoạt động của tổ chức; • Quản trị học, Nguyễn Hải Sản, Nhà xuất bản thống kê, 1998: Chương 4: Hoạch định; • Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Vũ Thiếu, Nhà xuất bản khoa học, 1999: Chương 4: Bản chất và mục đích của công việc lập kế hoạch; Chương 5: Các mục tiêu; Chương 7: Các chiến lược và các chính sách; Chương 8: Làm cho việc lập kế hoạch có hiểu quả; • Thảo luận với giáo viên và học viên về các vấn đề chưa nắm rõ. 4 v2.0014101214
 5. NỘI DUNG Bài học này sẽ đề cập đến các nội dung sau: • Lập kế hoạch và vai trò của công tác lập kế hoạch; • Các loại kế hoạch; • Các căn cứ, nguyên tắc và quy trình lập kế hoạch; • Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch. 5 v2.0014101214
 6. 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOẠCH 1.1. Khái niệm lập kế hoạch • Là cầu nối cơ bản giữa hiện tại và tương lai; • Cần thiết cho việc thực hiện thành công chiến lược; • Phần lớn các hoạt động tổ chức, thực hiện, điều phối và kiểm tra phụ thuộc vào việc lập kế hoạch tốt hay không; • Là chức năng đầu tiên trong quá trình quản lý và nó liên quan đến việc triển khai thực hiện các chức năng quản lý khác. 6 v2.0014101214
 7. 1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOẠCH (tiếp theo) Lập kế hoạch là việc xác định trước một chương trình hành động trong tương lai cho tổ chức, bộ phận hay cá nhân trên cơ sở xác định các mục tiêu cần đạt được và phương pháp để đạt được các mục tiêu đó. • Tổ chức cần phải làm việc gì? Làm như thế nào? • Ai làm? Khi nào? 7 v2.0014101214
 8. 1.2. LẬP KẾ HOẠCH CHÍNH TẮC – KHÔNG CHÍNH TẮC Lập kế hoạch không chính tắc Lập kế hoạch chính tắc (formal (informal planning) planning) • Không được thực hiện dưới dạng • Các mục tiêu cụ thể cho một thời văn bản, các mục tiêu không gian tương đối dài (một vài năm) được/ít chia sẻ với các thành viên được xác định; khác trong tổ chức; • Thường được thực hiện tại các • Các mục tiêu được viết thành văn doanh nghiệp nhỏ, khi người quản bản và chia sẻ với các thành viên lý cũng là người chủ doanh trong tổ chức; nghiệp, có tầm nhìn về những gì muốn đạt được và cách thức đạt đến điều đó; • Người quản lý xây dựng các • Không được thực hiện một cách liên tục. chương trình hành động cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đã được xác định. 8 v2.0014101214
 9. 1.3. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA LẬP KẾ HOẠCH Đạt được mục tiêu Các bản kế Sứ mệnh Các mục tiêu (của tổ chức một cách có hoạch kết quả và hiệu quả nhất) Mục đích của tổ chức hoặc lý do và ý nghĩa của sự ra đời Kết quả cụ thể mà tổ chức hay cá Các phương và tồn tại của nhân mong muốn đạt được trong pháp để đạt nó một khoảng thời gian xác định được mục tiêu đã đề ra Bản tuyên bố Tuyên bố tổng thể về mục đích cơ bản và đặc thù và lĩnh vực hoạt về sứ mệnh động nhằm phân biệt tổ chức với các tổ chức khác cùng trong lĩnh vực hoạt động 9 v2.0014101214
 10. 2. TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH? • Xuất phát từ vai trò của công tác lập kế hoạch:  Giúp cho tổ chức ứng phó với những tình huống bất định;  Lập kế hoạch giúp định hướng cho người quản lý cũng như nhân viên trong tổ chức;  Lập kế hoạch làm giảm sự trùng lặp và các hoạt động gây ra lãng phí;  Lập kế hoạch đưa ra các mục tiêu và tiêu chuẩn được ứng dụng trong quá trình kiểm tra; • Xuất phát từ thực tế:  Lập kế hoạch và kết quả công việc;  Theo khía cạnh khác nhau;  Theo kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường ở các nước. 10 v2.0014101214
 11. 3. THẾ NÀO LÀ MỘT BẢN KẾ HOẠCH? • Là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch; • Bao gồm ba thành phần cơ bản:  Mục tiêu:  Thời gian thực hiện
 12. 4. MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP • Mục tiêu là những kết quả cụ thể mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian xác định, là phương tiện để thực hiện mục đích; • Đặc trưng của mục tiêu (SMART):  Cụ thể, rõ ràng, không được mơ hồ (Specific);  Đo lường được về mặt định tính, định lượng (Measurable);  Có thể đạt được với nguồn lực của doanh nghiệp (Achievable);  Thực tế để giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp (Realistic);  Thực hiện trong khoảng thời gian xác định (Timebound). 12 v2.0014101214
 13. 4. MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP (tiếp theo) • Mục tiêu kinh tế: Được thực hiện đơn lẻ hoặc đồng thời tùy thuộc vào quyết định của doanh nghiệp:  Tối đa hóa lợi nhuận (doanh thu – chi phí) hay giá trị mới do doanh nghiệp tạo ra trong trong một giai đoạn nhất định;  Bảo đảm an toàn trong kinh doanh: Hạn chế rủi ro, phát triển bền vững;  Tối đa hóa sự lựa chọn cho khách hàng: Đa dạng về hàng hóa, chủng loại;  Giảm chi phí, tăng vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;  Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp: Giá trị mà nhà đâu tư đánh giá về doanh ngiệp; • Mục tiêu xã hội:  Phục vụ tốt nhất các nhu cầu của đời sống nhân dân; 13 v2.0014101214
 14. 5. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH • Theo thời gian: Dài hạn (>5 năm), trung hạn (1-5 năm) và ngắn hạn (
 15. 5.1. CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH Các căn cứ lập kế hoạch • Các dự báo về môi trường thực hiện kế hoạch trong tương lai (các cơ hội, nguy cơ, sự biến động về kinh tế xã hội nói chung,… • Các điều kiện hiện có của tổ chức (điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức, điều kiện về tiền vốn, cơ sở vật chất, thời gian,…); • Nghiên cứu về cạnh tranh (số lượng các đối thủ cạnh tranh, ưu thế và khả năng cạnh tranh của họ). 15 v2.0014101214
 16. 5.2. CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH Các nguyên tắc lập kế hoạch: • Phải chủ động lập kế hoạch và tạo ra một môi trường làm việc có kế hoạch trong tổ chức; • Phải có sự tham gia của các nhà quản trị các cấp từ thấp đến cao • Các mục tiêu kế hoạch phải cụ thể và có sự liên kết tạo thành một mạng lưới các mục tiêu (cây mục tiêu); • Kế hoạch phải có tính linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của môi trường bên ngoài cũng như bên trong tổ chức; • Các hoạt động triển khai kế hoạch phải rõ ràng, nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch phải được xem xét cẩn thận tránh sự nhầm lẫn giữa tiền đề kế hoạch và kế hoạch; • Phải có cơ chế để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trên thực tế và phát hiện sớm các sai lệch, đề ra biện pháp điều chỉnh kịp thời. 16 v2.0014101214
 17. 6. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Nhận thức cơ hội: Dựa trên sự hiểu Đánh giá phương án biết về: thị trường, sự cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng, điểm mạnh Đề lựa chọn phương án tối ưu làm điểm yếu của DN (SWOT). kế hoạch; Định tính: Sử dụng kinh nghiệm, phương pháp phân tích suy luận. Cần thiết nhưng Xác định các mục tiêu (mục chưa đủ; đích): Nơi doanh nghiệp muốn đến, Định lượng: Các yếu tố biên; cái gi DN muốn thực hiện và khi nào. Phân tích hiệu quả dự án: NPV, IRR. Xem xét các tiền đề cơ bản: Dự Lựa chọn phương án: Dựa theo kết quả báo về nhu cầu thị trường, môi đánh giá phương án, chọn phương án tối ưu trường hoạt động, đánh giá về trinh làm kế hoạch độ hiện tại của DN. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ: Tài chính, Xây dựng các phương án: Dựa vật tư, nhân sự, … trên các mục tiêu và các tiến đề cơ bản, xây dựng nhiều phương án khác nhau (Chi phí, luận nhuận). Ngân quỹ hoá kế hoạch: Chuyến kế hoạch sang dạng ngân quỹ: Số lượng, giá bán, chí phí tác nghiệp, … 17 v2.0014101214
 18. BƯỚC 1: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI Các sức ép từ ngành Môi trường vĩ mô và môi trường liên ngành Môi trường quốc gia, Các yếu tố nhìn thấy được khu vực và toàn cầu và không nhìn thấy được Những cơ hội Những nguy cơ/đe doạ 18 v2.0014101214
 19. BƯỚC 2: THIẾT LẬP MỤC TIÊU Các phương pháp thiết lập mục tiêu Xây dựng mục tiêu kiểu truyền thống: • Các mục tiêu chung do cấp quản lý cao nhất xác định; • Sau đó các mục tiêu chung được chuyền xuống mỗi cấp tiếp theo của tổ chức và thực hiện vai trò định hướng và hướng dẫn, đồng thời cũng hạn chế hành vi công việc của mỗi cá nhân; • Giả định rằng người quản lý cấp cao biết điều gì là tốt nhất cho tổ chức vì họ nhìn được “bức tranh tổng thể”; • Nhược điểm:  Các mục tiêu thường chung chung, mơ hồ;  Mục tiêu của các cấp cao hơn được cụ thể hóa ở các cấp thấp hơn, nên bị nhiễu bởi sự diễn giải của những người quản lý cấp dưới; • Ưu điểm:  Nếu thứ bậc trong tổ chức được xác định rõ ràng, sẽ tạo ra một mạng lưới các mục tiêu, tạo ra chuỗi phương tiện – kết quả;  Mục tiêu của cấp cao hơn gắn liền với mục tiêu của cấp dưới, và mục tiêu của cấp dưới chính là phương tiện để đạt được các mục tiêu của cấp trên. 19 v2.0014101214
 20. BƯỚC 2: THIẾT LẬP MỤC TIÊU (tiếp theo) Xác định mục tiêu kiểu truyền thống Mục tiêu của cấp “Chúng ta cần phải cải thiện quản lý cao nhất kết quả hoạt động của công ty” “Tôi muốn thấy những Mục tiêu của tiến bộ quan trọng trong người quản lý lợi nhuận của bộ phận này” bộ phận Mục tiêu của “Tăng lợi nhuận, bất kể người quản lý dưới phương thức nào” phòng ban “Không cần quan Mục tiêu của tâm đến chất luợng: mỗi cá nhân Hãy làm thật nhân viên nhanh” 20 v2.0014101214
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2