intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị và nhà quản trị

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
1.446
lượt xem
239
download

Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị và nhà quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị và nhà quản trị trình bày về quản trị và nhà quản trị Công việc của nhà quản trị trong tổ chức. Các năng lực nhà quản trị, những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Quản trị và nhà quản trị

 1. CHƯƠNG I QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ KHOAQUẢN TRỊ KINH DOANH
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG I Quản trị và nhà quản trị Công việc của nhà quản trị trong tổ chức Các năng lực nhà quản trị Những thách thức đối với quản trị trong một môi trường năng động
 3. TỔ CHỨC Một tổ chức là một sự sắp xếp có hệ thống những người được nhóm lại với nhau để đạt được những mục tiêu cụ thể Đặc điểm: Mục tiêu Cấu trúc Con người B A
 4. ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ Quản trị là nghệ thuật khiến cho công việc được thực hiện thông qua người khác Mary Parker Follet Quản trị là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được mục tiêu của tổ chức Harold Kootz & Cyril O’Donnell
 5. ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ Quản trị là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được mục tiêu của tổ chức Robert Albanese Quản trị là tiến trình làm việc với và thông qua người khác để đạt các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường thay đổi. Trọng tâm của tiến trình này là kết quả và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực giới hạn Robert Kreitner
 6. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO Quản trị được xem như là tiến trình hoàn thành công việc một cách có hiệu quả và hữu hiệu, thông qua và với người khác Xem xét: Tiến trình Phương tiện Kết quả Hiệu quả Hữu hiệu • Hoạch định • Tổ chức SỬ DỤNG NGUỒN LỰC • Lãnh đạo ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU Mục tiêu • Kiểm tra Lãng phí ít Đạt được Cao Hiệu quả Hữu hiệu
 7. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực là một sự tổng hòa kiến thức kỹ năng hành vi thái độ góp phần tạo nên tính hiệu quả. Năng lực quản trị là tập hợp các kiến thức, kỹ năng, hành vi và thái độ mà một quản trị viên cần có để tạo ra hiệu quả trong các hoạt động quản trị khác nhau và ở các loại tổ chức khác nhau.
 8. SÁU NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Năng lực Năng lực làm việc hoạch định nhóm và điều hành Hiệu quả quản trị Năng lực Năng lực hành động nhận thức Năng lực chiến lược toàn cầu tự quản
 9. NHÀ QUẢN TRỊ Quản trị viên là tên gọi chung để chỉ những người hoàn thành mục tiêu thông qua và bằng người khác. Hoạch Tổ Lãnh Kiểm định chức đạo tra Nguồn nhân lực Nguồn lực tài chính Mục Nhà Mục Nhà tiêu tiêu quản trị quản trị Nguồn lực vật chất Nguồn thông tin Các chức năng quản trị
 10. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ Đạt được mục đích mà tổ chức tuyên bố
 11. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ Hoạch định (planing) Xác định mục tiêu của tổ chức Phát thảo những cách để đạt được mục tiêu • Thiết lập các định hướng tổng quát cho tương lai • Xác định và cam kết về nguồn lực • Quyết định những công việc cần làm Tổ chức (organizing) Là tiến trình thiết lập một cấu trúc về các mối quan hệ giúp cho mọi người có thể thực hiện các kế hoạch đã đề ra Thỏa mãn các mục tiêu của tổ chức
 12. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ Lãnh đạo (leading) Hoạt động thúc đẩy mọi người thực hiện những công việc cần thiết Kiểm tra (Controlling) Tiến trình một cá nhân hoặc tổ chức giám sát kết quả thực hiện và điều chỉnh các sai lệch Nội dung • Thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện • Đo lường kết quả / tiêu chuẩn • Hoạt động điều chỉnh (nếu có) • Điều chỉnh các tiêu chuẩn (nếu cần)
 13. PHẠM VI QUẢN TRỊ Nhà quản trị chức năng phụ trách những nhân viên chuyên gia một lĩnh vực. Nhà quản trị tổng quát chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của một đơn vị, bộ phân phức hợp Phát triển các năng lực một cách toàn diện Kết hợp từ các chương trình đào tạo chính thức và trãi nghiệm
 14. CẤP BẬC QUẢN TRỊ Thường phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp Nhỏ: có một cấp Lớn: Có nhiều cấp Quản Quản trị cấp cao trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp tác nghiệp Nhân viên tác nghiệp
 15. CẤP BẬC QUẢN TRỊ Quản trị cấp tác nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc sản xuất sản phẩm và dịch vụ. Quản trị viên cấp cao những người nhận các chiến lược và chính sách chung từ quản trị cấp cao rồi triển khai chúng thành các mục tiêu và kế hoạch chi tiết, cụ thể cho các quản trị viên tác nghiệp thực hiện. trưởng phòng, giám đốc xí nghiệp hay quản đốc phân xưởng, giám đốc tài chính
 16. CẤP BẬC QUẢN TRỊ Quản trị viên cấp cao Điều hành chung tổ chức • Michael Dell (Dell) • Meg Whitman (ebay) Quản trị viên cấp cao có nhiệm vụ thiết lập các mục tiêu, chính sách và chiến lược cho toàn bộ tổ chức Dành nhiều thời gian cho hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra
 17. KỸ NĂNG QUẢN TRỊ Kỹ năng nhận thức Kỹ năng nhân sự Kỹ năng chuyên môn Quản trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp cơ sở Nhân viên tác nghiệp
 18. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Năng lực Năng lực làm việc hoạch định nhóm và điều hành Hiệu quả quản trị Năng lực Năng lực hành động nhận thức Năng lực chiến lược toàn cầu tự quản
 19. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Truyền thông không chính thức Truyền thông chính thức Thương lượng
 20. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực Thu thập phân tích thông tin và hoạch định giải quyết vấn đề và điều hành Hoạch định và tổ chức thực thi các dự án Quản lí thời gian Hoạch định ngân sách và quản trị tài chính
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2