Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thiết kế tổ chức thích nghi

Chia sẻ: Lê Nguyễn Anh Thư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
2
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thiết kế tổ chức thích nghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nội dung của bài giảng gồm: thiết lập cấu trúc tổ chức theo chiều dọc, thiết kế các bộ phận trong cấu trúc tổ chức, tổ chức phối hợp theo hàng ngang, các yếu tố định hình cấu trúc. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thiết kế tổ chức thích nghi

 1. Thiết kế tổ Chương 10 chức thích nghi TS. Trần Đăng Khoa
 2. Nội dung Thiết lập cấu trúc tổ chức theo chiều dọc Thiết kế các bộ phận trong cấu trúc tổ chức Tổ chức phối hợp theo hàng ngang Các yếu tố định hình cấu trúc
 3. Phân chia công việc
 4. Huy động nguồn lực
 5. 1. Thiết lập cấu trúc tổ chức theo chiều dọc Quá trình tổ chức => hình thành cấu trúc tổ chức:  Phân chia công việc  Huy động nguồn lực (nhân lực và các nguồn lực khác)
 6. Cấu trúc tổ chức
 7. 1. Thiết lập cấu trúc tổ chức theo chiều dọc Cấu trúc tổ chức  Tập hợp các công việc chính thức được giao cho các cá nhân và các bộ phận  Thiết lập các quan hệ báo cáo chính thức (tuyến quyền lực, trách nhiệm ra quyết định, số lượng các cấp, phạm vi kiểm soát của nhà quản trị)  Thiết kết một hệ thống đảm bảo sự phối hợp giữa các cá nhân và các bộ phận
 8. Ủy quyền
 9. Chuỗi mệnh lệnh
 10. Quyền lực
 11. Chuyên môn hóa
 12. Trách nhiệm
 13. Tầm hạn quản trị
 14. Chuyên môn hóa công việc Tổ chức thực hiện rất nhiều nhiệm vụ => chuyên môn hóa => hiệu suất cao hơn Chuyên môn hóa => thể hiện mức độ phân chia các nhiệm vụ của tổ chức thành các bộ phận nhỏ hơn gọi là các công việc => nhân viên chỉ thực hiện một nhiệm vụ Chuyên môn hóa quá sâu => nhân viên biệt lập, buồn chán và gây trở ngại cho sự phối hợp
 15. Chuỗi mệnh lệnh Chuỗi mệnh lệnh => chuỗi quyền lực liên kết những người nhân viên trong tổ chức và chỉ ra mối quan hệ báo cáo trực tiếp trong cơ cấu tổ chức. Hai nguyên tắc cơ bản  tính duy nhất, và  tính đa hướng
 16. Chuỗi mệnh lệnh Quyền lực  Thẩm quyền chính thức và hợp pháp của nhà lãnh đạo trong việc ra quyết định  Ba đặc trưng: • Quyền lực được gắn với vị trí chứ không phải con người • Quyền lực được phân cấp từ trên xuống theo chiều dọc của hệ thống cấp bậc • Quyền lực phải được sự chấp nhận của cấp dưới
 17. Chuỗi mệnh lệnh Trách nhiệm  Thể hiện nghĩa vụ trong việc thực hiện một công việc hay một hoạt động được phân công  Quyền lực và trách nhiệm phải cân đối  Trách nhiệm báo cáo => cơ chế được sử dụng để tạo sự tương thích giữa quyền lực và trách nhiệm Ủy quyền Nhà quản trị sử dụng việc giao quyền và trách nhiệm cho những người giữ vị trí thấp hơn họ trong cơ cấu cấp bậc của tổ chức
 18. Quyền lực tuyến và quyền lực tham mưu Các bộ phận theo tuyến thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến mục đích và nhiệm vụ của tổ chức đó Các bộ phận tham mưu bao gồm tất cả những bộ phận cung cấp các kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ bộ phận theo tuyến => tư vấn cho các bộ phận theo tuyến về các lĩnh vực như marketing, quan hệ lao động, nghiên cứu, kế toán, và quản trị nguồn nhân lực
 19. Phạm vi quản trị Phạm vi quản trị thể hiện số lượng người nhân viên trực tiếp báo cáo cho một nhà quản trị cấp trên Các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi quản trị  Bản thân nhà quản trị  Cấp dưới  Bối cảnh (công việc, tổ chức,…)
 20. Tập trung và phân tán quyền lực Tập trung và phân tán quyền lực liên quan đến việc quyết định được đưa ra ở cấp nào  Tập trung => các quyết định được ra bởi nhà quản trị cấp cao  Phân tán => nhiều quyết định và quyết định quan trọng được ra bởi các nhà quản trị cấp thấp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản