intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
441
lượt xem
62
download

Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức nêu một số khái niệm căn bản, thiết lập cơ cấu tổ chức, phân quyền và ủy quyền trong quản trị. Chức năng Tổ chức là Chức năng quản trị liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển cơ cấu (bộ máy) tổ chức để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận trong tổ chức đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng tổ chức

 1. CHƯƠNG CHỨC NĂNG TỔ CHỨC 1.Một số khái niệm căn bản 2.Thiết lập cơ cấu tổ chức 3. Phân quyền và ủy quyền trong quản trị
 2. I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm chức năng tổ chức Chức năng Tổ chức là Chức năng quản trị liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển cơ cấu (bộ máy) tổ chức để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận trong tổ chức đó.
 3. Nội dung của Chức năng tổ chức Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức Xây dựng nguyên tắc thủ tục và qui trình làm việc Thiết lập hệ thống quyền lực và phân quyền.
 4. Vai trò của chức năng tổ chức  Bảo đảm các mục tiêu và kế hoạch sẽ được triển khai vào thực tế.  Tạo ra môi trường làm việc thích hợp cho các cá nhân và cho cả tập thể.  Tác động tích cực đến việc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất.  Giảm thiểu những sai sót và những lãng phí trong hoạt động quản trị.
 5. Những vấn đề khoa học trong công tác tổ chức  Tầm hạn quản trị : là số lượng bộ phận, phân hệ, cá nhân dưới quyền mà một cấp quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất  Tầm hạn có liên quan chặt chẽ đến các thông số của cơ cấu (cấp bậc và phân hệ)  Tầm hạn bị tác động bởi nhiều yếu tố : tâm lý hành vi, văn hóa, trình độ, tính kỷ luật, …
 6. Tầm kiểm soát = 4 Tầm kiểm soát = 8 1 1 1 2 4 8 3 16 64 4 64 512 5 256 4096 6 1024 7 4096 S ố nhà quản trị (1 – 6) S ố nhà quản trị (1 – 4) 1.365 585
 7.  Quyền hành: là năng lực cho phép yêu cầu người khác hành động theo sự chỉ đạo của mình.  Quyền hành là cơ sở của lãnh đạo chỉ huy  Quyền hành gắn với vị trí và cấp bậc quản trị  Quyền hành được hình thành từ nhiều yếu tố Tính chính thức và hợp pháp của chức vụ Sự chấp nhận của các đối tượng liên quan Năng lực và đạo đức nhà quản trị
 8.  Phân quyền trong quản trị : là quá trình chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống cấp dưới trong những giới hạn nhất định Là xu thế của quản trị hiện đại Làm gia tăng khả năng linh hoạt và thích nghi của hệ thống Đáp ứng nhu cầu gia tăng qui mô họat động của các hệ thống lớn
 9. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Khái niệm Cơ cấu tổ chức (bộ máy quản lý) là một chỉnh thể các khâu, các bộ phận khác nhau, được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí theo các cấp quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức.
 10. Xây dựng cơ cấu tổ chức 1.Các yêu cầu khi xây dựng cơ cấu tổ chức 1. Xác định số lượng bộ phận và cấp bậc phải phù hợp với thực tế, phải có khả năng thay đổi nhanh chóng 2. Xác định trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng ở mỗi bộ phận, tránh chồng chéo Các yêu cầu 3. Mỗi bộ phận có thể có nhiều nhiệm vụ nhưng mỗi nhiệm vụ không thể do nhiều bộ phận giải quyết 4. Xác định các luồng thông tin dọc và ngang trong tổ chức, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng và cân đối giữa các bộ phận
 11. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức Mục tiêu và chiến lược phát triển của DN Quy mô hoạt động của DN Đặc điểm hoạt động cuả DN Môi trường hoạt động của DN Khả năng về nguồn lực của DN
 12. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC 3. Các nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức Nguyên tắc gắn với mục tiêu Nguyên tắc thống nhất chỉ huy Nguyên tắc hiệu quả kinh tế Nguyên tắc cân đối Nguyên tắc linh hoạt An toàn trong hoạt động
 13. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC 4. Quan điểm thiết kế cơ cấu tổ chức Quan điểm cổ điển  Tính bài bản cao , quy định chi tiết các chức danh, hệ thống quyền lực phân biệt rõ  Mô hình hướng vào tập quyền và phân cấp chặt chẽ  Ít chú trọng hợp tác
 14. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Quan điểm hiện đại: Tính bài bản thấp, quy định ít chức danh Chú trọng đến phân quyền và phi tập trung hoá Nhấn mạnh đến tính hợp tác và giải quyết theo tình huống.
 15. 2. Xây dựng cơ cấu tổ chức Các mô hình cơ cấu tổ chức Ưu điểm Nhược điểm  Đảm bảo chế độ một thủ trưởng  Người lãnh đạo phải có kiến thức toàn diện  Người thừa hành chỉ nhận mệnh lệnh  Hạn chế việc sử dụng các chuyên gia có từ một người lãnh đạo cấp trên trực tiếp trình độ  Chế độ trách nhiệm rõ ràng  Dễ dẫn đến cách quản lý gia trưởng
 16. Ưu điểm Nhược điểm  Sử dụng được các chuyên gia giỏi  Vi phạm nguyên tắc thống nhất chỉ huy trong việc ra các quyết định quản trị  Chế độ trách nhiệm không rõ ràng  Không đòi hỏi nhà quản trị phải có  Sự p hối hợp giữa lãnh đạo và các bộ phận kiến thức toàn diện chức năng khó khăn  Dễ đào tạo và dễ tìm nhà quản trị
 17.  Ưu điểm  Nhược điểm Có được ưu điểm của cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức Nhiều tranh luận vẫn xảy ra năng Hạn chế sử dụng kiến thức chuyên môn Tạo điều kiện cho các giám đốc trẻ Vẫn có xu hướng can thiệp của các đơn vị chức năng
 18. Ưu điểm Nhược điểm  Tổ chức linh động  Dễ xảy ra tranh chấp ảnh hưởng giữa người lãnh đạo và các bộ  Ít tốn kém, sử dụng nhân lực có hiệu quả phận  Đáp ứng được tình hình sản xuất kinh doanh nhiều biến động  Cơ cấu này đòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn  Hình thành và giải thể dễ dàng, nhanh chóng  Phạm vi sử dụng còn hạn chế
 19. III. PHÂN QUYỀN VÀ UỶ QUYỀN TRONG QUẢN TRỊ Phân quyền là xu hướng phân tán quyền ra quyết định trong CCTC Phân quyền là cơ sở để thực hiện uỷ quyền
 20. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM Quyền hạn là phương tiện (cơ sở cho phép) để tác động đến suy nghĩ và hành động của người khác. Trách nhiệm là những đòi hỏi đối với người được sử dụng quyền hạn, buộc họ phải gánh chịu về hậu quả (kết quả) thực hiện công việc. Quyền hạn luôn luôn phải cân bằng (tương xứng) với trách nhiệm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản