intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
58
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 có nội dung chính được trình bày như sau: Quản trị hoạt động cho thuê tài chính, một số vấn đề cơ bản về cho thuê và cho thuê tài chính, các hình thức cho thuê tài chính, quản trị cho thuê tài chính, quản trị hoạt động đầu tư tài chính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2<br /> <br /> D<br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> U<br /> <br /> Bộ môn: Ngân hàng Chứng khoán<br /> Khoa: Tài chính Ngân hàng<br /> <br /> TÀI LIỆU BẮT BUỘC<br /> <br /> D<br /> <br /> [1] PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên (2011), “Giáo trình Quản trị tác<br /> nghiệp ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê, Hà Nội.<br /> [2] PGS. TS. Phan Thị Thu Hà (2009), “Quản trị Ngân hàng thương<br /> mại”, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.<br /> [3] Perter . S. Rose(2004), “Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB<br /> Tài chính.<br /> [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2006), “Nghiệp vụ Ngân hàng thương<br /> mại”, NXB Thống kê.<br /> [5] PGS. TS Nguyễn Văn Tiến (2010), “Thị trường ngoại hối các<br /> nghiệp vụ phái sinh”, NXB Thống kê.<br /> [6] PGS. TS Nguyễn Văn Tiến (2010), “Quản trị rủi ro kinh doanh<br /> ngân hàng”, NXB Thống kê.<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> TÀI LIỆU KHUYẾN KHÍCH<br /> <br /> D<br /> <br /> [1] Peter S.Rose, “Commercial Bank<br /> Management”, Texas A&M University. Copyright<br /> @ 1998 by Richard D.Irwin, a Times Mirror Higher<br /> Education Group, Inc.Company. All rights<br /> reserved.<br /> [2] Joseph F. and Sinkley Jr, “Commercial Bank<br /> Financial Management”, Prentice Hall, US, 2002.<br /> [3] Trang web của một số TCTD.<br /> [4] Tạp chí Ngân hàng.<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> <br /> D<br /> <br /> • Chương 1: Quản trị hoạt động cho thuê và đầu tư<br /> tài chính của NHTM<br /> • Chương 2: Quản trị kinh doanh ngoại hối, bảo<br /> lãnh và các dịch vụ khác của NHTM<br /> • Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động NHTM<br /> • Chương 4: Định giá các dịch vụ của NHTM<br /> • Chương 5: Phân tích đánh giá hoạt động kinh<br /> doanh của NHTM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 1: Quản trị HĐ cho thuê và đầu tư tài chính của NHTM<br /> <br /> D<br /> <br /> 1.1 Quản trị hoạt động cho thuê tài chính<br /> + Một số vấn đề cơ bản về cho thuê và cho thuê tài<br /> chính<br /> + Các hình thức cho thuê tài chính<br /> + Quản trị cho thuê tài chính<br /> 1.2 Quản trị hoạt động đầu tư tài chính<br /> + Mục đích đầu tư và các loại chứng khoán đầu tư<br /> + Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư<br /> chứng khoán của NHTM<br /> + Tổ chức hoạt động đầu tư và quy trình quản trị đầu<br /> tư chứng khoán của NHTM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản