intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
49
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 Quản trị hoạt động kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ của NHTM có nội dung chính được trình bày như sau: Quản trị kinh doanh ngoại hối, quản trị dịch vụ bảo lãnh, quản trị các dịch vụ khác,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 - ĐH Thương Mại

CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ HOẠT<br /> ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI<br /> HỐI, BẢO LÃNH VÀ CÁC DỊCH<br /> VỤ KHÁC CỦA NHTM<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 2.1 Quản trị kinh doanh ngoại hối<br /> 2.2 Quản trị dịch vụ bảo lãnh<br /> 2.3 Quản trị các dịch vụ khác<br /> <br /> 2.1 Quản trị kinh doanh ngoại hối của NHTM<br /> 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái<br /> 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ<br /> 2.1.3 Quản trị các giao dịch ngoại tệ<br /> 2.1.4 Quản trị kinh doanh vàng, bạc, đá quí<br /> <br /> 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái<br /> - Khái niệm: Ngoại hối bao gồm các phương tiện tiền<br /> tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế giữa các<br /> quốc gia.<br /> Qui định ở Việt Nam, ngoại hối bao gồm: ngoại tệ,<br /> các phương tiện thanh toán quốc tế, giấy tờ có giá<br /> ghi bằng ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, đồng<br /> tiền quốc gia do người không cư trú nắm giữ.<br /> <br /> 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái<br /> b. Tỷ giá hối đoái<br /> - Khái niệm<br /> Tỷ giá là giá cả một đồng tiền được biểu thị<br /> thông qua đồng tiền khác.<br /> - Các yếu tố tác động đến tỉ giá<br /> + Tác động của sức mua của đồng tiền<br /> + Tác động của cung cầu ngoại hối<br /> + Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế<br /> + Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước<br /> + Những dự đoán thị trường<br /> + Các yếu tố khác.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản