intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
40
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng có nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về rủi ro (RR) và quản trị rủi ro (QTRR) trong hoạt động ngân hàng, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 - ĐH Thương Mại

CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ RỦI<br /> RO TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> NGÂN HÀNG<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 3.1 Những vấn đề chung về rủi ro (RR) và<br /> quản trị rủi ro (QTRR) trong hoạt động<br /> ngân hàng<br /> 3.2 Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân<br /> hàng<br /> <br /> 3.1 Tổng quan về RR và QTRR trong hoạt động kinh doanh<br /> của NHTM<br /> <br /> - Khái niệm: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng là khả<br /> năng xảy ra những biến cố không có lợi gây ra tổn thất<br /> cho NHTM.<br /> - Cần những qui chế đặc biệt đối với NH<br /> + Qui chế về an toàn hoạt động kinh doanh theo cơ chế 3<br /> vòng<br /> + Qui chế về thực thi chính sách tiền tệ<br /> + Qui chế về phân phối tín dụng (TD nhà ở, nông<br /> nghiệp,…)<br /> + Qui chế bảo vệ khách hàng (thông tin kh, bảo hiểm<br /> TG,…)<br /> + Qui chế bảo vệ nhà đầu tư (giao dịch tay trong, bưng bít<br /> thông tin,..)<br /> + Qui chế thành lập NH và cấp giấy phép kinh doanh<br /> <br /> 3.1 Tổng quan về RR và QTRR trong hoạt động kinh<br /> doanh của NHTM<br /> <br /> - Các loại rủi ro<br /> + Rủi ro thanh khoản<br /> + Rủi ro tín dụng<br /> + Rủi ro lãi suất<br /> + Rủi ro hối đoái<br /> + Rủi ro khác<br /> <br /> 3.1 Tổng quan về RR và QTRR trong hoạt động kinh<br /> doanh của NHTM<br /> <br /> - Qui trình QTRR trong HĐ kinh doanh của NHTM<br /> <br /> 1. Nhận<br /> dạng RR<br /> <br /> 2. Phân<br /> tích RR<br /> <br /> 3. Đo<br /> lường RR<br /> <br /> 4. Kiểm<br /> soát RR<br /> <br /> 5. Tài trợ<br /> RR<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản