intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
60
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 Định giá dịch vụ của ngân hàng có nội dung chính được trình bày như sau: Các loại giá sản phẩm và phương pháp định giá sản phẩm của ngân hàng thương mại, xác định lãi suất tài sản sinh lãi, định giá nguồn vốn huy động,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại

CHƯƠNG 4: ĐỊNH GIÁ DỊCH<br /> VỤ CỦA NGÂN HÀNG<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 4.1 Các loại giá sản phẩm và phương pháp định<br /> giá sản phẩm của ngân hàng thương mại<br /> 4.2 Xác định lãi suất tài sản sinh lãi<br /> 4.3 Định giá nguồn vốn huy động<br /> 4.4 Định giá các dịch vụ khác của ngân hàng<br /> <br /> 4.1 Các loại giá sản phẩm và PP định giá sản phẩm của NHTM<br /> <br /> 4.1.1 Các loại giá dịch vụ<br /> 4.1.2 Các yếu tố tác động đến giá dịch vụ<br /> 4.1.3 Phương pháp định giá dịch vụ<br /> <br /> 4.1.1 Các loại giá dịch vụ<br /> <br /> a. Lãi suất<br /> - Khái niệm: Lãi suất là tỷ lệ phần trăm của số lãi<br /> trên gốc trong thời gian nhất định (1 năm)<br /> Lãi suất là giả cả của tín dụng vì nó là giá cả của<br /> quyền được sử dụng vốn vay trong một khoảng<br /> thời gian nhất định mà người sử dụng phải trả<br /> cho người cho vay<br /> <br /> 4.1.1 Các loại giá dịch vụ<br /> a. Lãi suất<br /> - Phân loại:<br /> + Lãi suất huy động và lãi suất tài trợ:<br /> + Lãi suất ngắn hạn và lãi suất trung, dài hạn: Là lãi suất<br /> được phân biệt theo thời hạn của sản phẩm.<br /> + Lãi suất cố định, thả nổi hoặc hỗn hợp<br /> + Lãi suất trần và lãi suất sàn<br /> + Lãi suất thông thường và lãi suất ưu đãi<br /> + Lãi suất nội tệ, ngoại tệ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản