intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
60
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 nội dung chính được trình bày như sau: Mục đích và thông tin phục vụ phân tích, nội dung phân tích và đánh giá, xếp hạng ngân hàng thương mại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 - ĐH Thương Mại

C hương 5: PHÂN TÍCH VÀ<br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH CỦA NHTM<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 5.1 Mục đích và thông tin phục vụ phân tích<br /> 5.2. Nội dung phân tích và đánh giá<br /> 5.3. Xếp hạng ngân hàng thương mại<br /> <br /> 5.1.1. Mục đích và ý nghĩa của phân tích<br /> - Mục đích<br /> • Phát hiện các tồn tại, khuyến khích các lợi thế để sử dụng<br /> tốt nhất nhằm mục tiêu thu lợi nhuận.<br /> • Rõ mục tiêu kết quả mà NH cần đạt đến<br /> • Tính toán và dự trù các yếu tố hình thành nên các kết quả,<br /> từ đó có quyết định phương hướng cụ thể.<br /> - Ý nghĩa<br /> • Thấy được thực trạng quy mô, chất lượng hoạt động, tốc<br /> độ phát triển<br /> • Là công cụ kiểm soát tính đúng đắn của hoạt động kế<br /> toán, thống kê, báo cáo của NH<br /> • Là cơ sở để đánh giá lại chiến lược kinh doanh<br /> <br /> 5.1.2. Phương pháp và thông tin phục vụ phân tích<br /> - Phương pháp phân tích<br /> • Phương pháp so sánh<br /> • Phương pháp phân tích tỉ lệ<br /> • Phương pháp Dupont<br /> • Phương pháp cho điểm<br /> - Yêu cầu về XD chỉ tiêu phân tích<br /> • Nêu được mối liên hệ giữa các bộ phận<br /> • Trong hệ thống chỉ tiêu phải có chỉ tiêu mang tính chất<br /> chung phản ánh tổng hợp HĐNH; các chỉ tiêu bộ phận<br /> phản ánh từng mặt.<br /> • Đảm bảo sự thống nhất về nội dung, phương pháp và<br /> phạm vi tính toán chỉ tiêu.<br /> <br /> 5.1.2. Phương pháp và thông tin phục vụ phân tích<br /> - Nguyên tắc trong phân tích<br /> • Xem xét các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh<br /> ngân hàng trong quá trình vận động, biến đổi và phát<br /> triển.<br /> • Xem xét các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh<br /> ngân hàng trong mối liên hệ biện chứng.<br /> • Xem xét các chỉ tiêu xuất phát từ thực tế khách quan<br /> và phải có quan điểm lịch sử cụ thể.<br /> • Xem xét các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh<br /> ngân hàng phải thường xuyên phát hiện mâu thuẫn<br /> giữa các mặt hoạt động.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản