intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 1

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
194
lượt xem
14
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 1 giới thiệu các kiến thức tổng quan về tài chính doanh nghiệp như khái niệm tài chính doanh nghiệp, vốn tài chính, môi trường tài chính, thị trường tài chính, rủi ro trong tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 1

 1. Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp
 2. Tài chính doanh nghiệp là gì? TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ MÔN HỌC NGHIÊN CỨU NHỮNG CÁCH TRẢ LỜI BA CÂU HỎI TRÊN ĐÂY
 3. Các quyết định quản trị tài chính Nhận biết các cơ hội đầu tư sinh lời Hoạch định và quản trị các khoản đầu tư Dự báo khối lượng, thời điểm và mức độ chắc chắn của lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư
 4. Cơ cấu vốn Hỗn hợp (nợ dài hạn và vốn Nguồn vốn nào là rẻ nhất chủ sở hữu) nào là tốt nhất? cho công ty?
 5. Đảm bảo đủ nguồn lực để công Bán chịu, mua chịu, ty hoạt động vay ngắn hạn, tồn thường xuyên, liên quỹ, tồn kho… tục. Quản trị vốn lưu động
 6. CÁC MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Tránh kiệt quệ tài chính và phá sản Thắng trong cạnh tranh Tồn tại Tố i thiểu Tối đa hóa doanh thu hóa hay thị phần chi phí Tối đa hóa lợi Duy trì tăng trưởng thu nhuận nhập đều đặn
 7. Tối đa hóa lợi nhuận? Là mục tiêu của doanh nghiệp mà các nhà kinh tế học thường đưa ra để lý giải hành vi hợp lý của doanh nghiệp khi làm tăng lợi nhuận. Không tính đến hai yếu tố mà nhà quản trị phải xử lý hàng ngày khi ra quyết định: Tính không chắc chắn Tính thời điểm
 8. Mục tiêu phù hợp của quản trị tài chính công ty là gì? Tối đa hóa giá trị thị trường của cổ phiếu: xác định từ quan điểm của các cổ đông, khắc phục được các vấn đề nêu trên. Cổ đông: nhận được những gì còn lại. Cổ đông giàu lên = Tất cả những nhóm khác cũng được lợi. Nhà quản trị tài chính công ty: học cách nhận biết những khoản đầu tư và các cách tài trợ tối đa hóa được giá trị của cổ phiếu.
 9. Ra quyết định quản trị tài chính Một quyết định là tốt khi nó tạo ra của cải cho cổ đông (làm tăng giá trị thị trường của cổ phiếu). Giá cổ phiếu chịu tác động của nhiều yếu tố, không chỉ là sự phản ứng của thị trường đối với các quyết định của nhà quản trị tài chính. Quyết định sẽ tác động tới giá cổ phiếu như thế nào nếu các yếu tố khác không thay đổi?
 10. Vấn đề đại diện Nhà quản trị tài chính phải hành động vì lợi ích cao nhất của cổ đông, nâng cao giá trị của cổ phiếu. Vấn đề đại diện: xung đột lợi ích giữa chủ sở hữu và người đại diện. Chi phí đại diện: chi phí của xung đột lợi ích – trực tiếp hoặc gián tiếp
 11. Nhà quản trị có hành động vì lợi ích của các chủ sở hữu không? Các mục tiêu của nhà quản trị Có thể thay thế ban điều hành và của cổ đông có cùng hướng không nếu họ không theo đuổi không? các mục tiêu của cổ đông? Quyền kiểm soát công ty của cổ đông Các hình thức thù lao (bằng -Bầu chọn, thuê, thải quyền chọn cổ phiếu, tiền…) -Vận động ủy quyền Triển vọng việc làm, thăng tiến -Thâu tóm
 12. Môi trường thuế của doanh nghiệp Các yếu tố liên quan tới thuế TNDN: Thu nhập chịu thuế (liên quan tới doanh thu, chi phí) Thuế suất Cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty khác Các phương pháp khấu hao Lợi vốn và lỗ vốn
 13. Môi trường tài chính Các thị trường Thị trường tiền tệ và thị trường vốn Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp Các định chế tài chính Thị trường không hoàn hảo và sự tồn tại của các trung gian tài chính Các loại định chế tài chính Các công cụ tài chính
 14. Thị trường tài chính và doanh nghiệp Các thị B. Công ty trường tài A. Công ty phát hành chứng khoán đầu tư vào chính tài sản E. Dòng tiền tái đầu tư F. Thanh toán cổ Tài sản ngắn tức và nợ Nợ ngắn hạn C. Dòng tiền từ tài sản hạn Tài sản cố của công ty Nợ dài hạn định Cổ phiếu D. Chính phủ Các bên liên quan khác
 15. 10 NGUYÊN LÝ NỀN TẢNG C ỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 16. 1
 17. 2
 18. 3
 19. 4
 20. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2