intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:172

0
207
lượt xem
29
download

Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp giới thiệu những kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học. Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và thực, đặc điểm tâm lý học sinh học học nghề; đặc điểm hoạt động lao động sư phạm và nhân cách của nhà giáo; công tác hướng nghiệp và việc tổ chức lao động khoa học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Học phần Tâm lý học Nghề nghiệp là môn học trong chương trình đào tạo<br /> Sư phạm kỹ thuật. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên,<br /> chúng tôi biên soạn tập đề cương bài giảng này. Môn học này giới thiệu những<br /> kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình<br /> tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy<br /> học, hoạt động dạy và hoạt động học. Các kiến thức chuyên sâu về tâm lý học sư<br /> phạm: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và thực, đặc điểm tâm lý học sinh học học<br /> nghề; đặc điểm hoạt động lao động sư phạm và nhân cách của nhà giáo; công tác<br /> hướng nghiệp và việc tổ chức lao động khoa học... Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích<br /> cho các bạn trong học tập cũng như trong cuộc sống<br /> Tập thể tác giả đã cố gắng nhiều trong nghiên cứu và biên soạn, song khó<br /> tránh khỏi những thiếu sót nhất định, mong các bạn đọc góp ý kiến nhận xét để<br /> cuốn tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.<br /> Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Tập thể tác giả<br /> <br /> 1<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 1.1.<br /> 1.1.1.<br /> 1.1.2.<br /> 1.1.3.<br /> <br /> Lời nói đầu<br /> Phần 1: Những vấn đề chung của tâm lý học<br /> Chương 1: Khái quát về tâm lý học đại cương<br /> Khoa học tâm lý học<br /> Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học<br /> Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học<br /> <br /> Bản chất của hiện tượng tâm lý theo quan điểm của Tâm lý<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 3<br /> 5<br /> <br /> học hoạt động<br /> <br /> 1.2.<br /> 1.3.<br /> 1.3.1.<br /> 1.3.2.<br /> <br /> Các trường phái tâm lý học<br /> Cơ sở tự nhiên và xã hội của hiện tượng tâm lý<br /> Cơ sở tự nhiên của hiện tượng tâm lý<br /> Cơ sở xã hội của hiện tượng tâm lý<br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Chương 2: Các hiện tượng tâm lý người<br /> <br /> 2.1.<br /> 2.1.1.<br /> 2.1.2.<br /> 2.1.3.<br /> 2.1.4.<br /> 2.1.5.<br /> 2.2.<br /> 2.3.<br /> 2.3.1.<br /> 2.3.2.<br /> 2.4<br /> 2.4.1.<br /> 2.4.2.<br /> <br /> Quá trình tâm lý<br /> Cảm giác<br /> Tri giác<br /> Trí nhớ<br /> Tư duy<br /> Tưởng tượng<br /> Trạng thái chú ý<br /> Ý chí và hành động ý chí<br /> Ý chí<br /> Hành động ý chí<br /> Các thuộc tính tâm lý của nhân cách<br /> Xu hướng của nhân cách<br /> Khí chất<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8<br /> 11<br /> 11<br /> 16<br /> 25<br /> 26<br /> 26<br /> 26<br /> 30<br /> 36<br /> 42<br /> 48<br /> 51<br /> 53<br /> 53<br /> 55<br /> 57<br /> 60<br /> 70<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> 2.4.3<br /> 2.4.4.<br /> <br /> KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT<br /> <br /> 74<br /> 76<br /> 79<br /> 80<br /> <br /> Tính cách<br /> Năng lực<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Phần 2: Tâm lý học sư phạm<br /> <br /> Chương 3: Khái quát về tâm lý học dạy học<br /> 3.1.<br /> 3.1.1.<br /> 3.1.2.<br /> 3.1.3.<br /> 3.1.4.<br /> 3.1.5.<br /> 3.1.6.<br /> 3.2.<br /> 3.2.1.<br /> 3.2.2.<br /> <br /> Tìm hiểu một số thuyết về tâm lý học dạy học<br /> Thuyết liên tưởng<br /> Thuyết hành vi<br /> Thuyết hoạt động<br /> Thuyết giao lưu<br /> Thuyết kiến tạo<br /> Thuyết đa tri tuệ<br /> Hoạt động dạy và học<br /> Hoạt động dạy<br /> Hoạt động học<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Chương 4: Cơ sở tâm lý của dạy lý thuyết và dạy thực<br /> hành nghề<br /> 4.1.<br /> 4.1.1.<br /> 4.1.2.<br /> 4.2.<br /> 4.2.1.<br /> 4.2.2.<br /> 4.3.<br /> 4.3.1.<br /> 4.3.2.<br /> 4.3.3.<br /> <br /> Tâm lý học về dạy lý thuyết<br /> Bản chất của hoạt động dạy lý thuyết<br /> Một số đặc điểm tâm lý sư phạm trong giảng dạy lý thuyết<br /> Tâm lý học dạy thực hành<br /> Kỹ năng<br /> Kỹ xảo<br /> Tư duy kỹ thuật<br /> Bài toán kỹ thuật<br /> Tư duy kỹ thuật<br /> Biện pháp phát triển tư duy kỹ thuật<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Chương 5: Tâm lý học nhân cách người giáo viên kỹ thuật<br /> 3<br /> <br /> 80<br /> 80<br /> 81<br /> 82<br /> 83<br /> 84<br /> 86<br /> 89<br /> 89<br /> 90<br /> 100<br /> 101<br /> 101<br /> 101<br /> 104<br /> 106<br /> 106<br /> 109<br /> 112<br /> 112<br /> 113<br /> 115<br /> 116<br /> 118<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT<br /> <br /> và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh học nghề<br /> 5.1<br /> 5.1.1.<br /> 5.1.2<br /> 5.2<br /> 5.2.1<br /> 5.2.2.<br /> 5.2.3.<br /> <br /> Tâm lý học nhân cách người giáo viên kỹ thuật<br /> Yêu cầu về nhân cách đối với giáo viên kỹ thuật<br /> Năng lực sư phạm của giáo viên kỹ thuật<br /> Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh học nghề<br /> Khái quát chung về lứa tuổi học sinh học nghề<br /> Đặc điểm thể chất<br /> Đặc điểm tâm lý<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Phần 3: Tâm lý học nghề nghiệp<br /> <br /> 117<br /> 117<br /> 118<br /> 119<br /> 119<br /> 119<br /> 120<br /> 125<br /> 126<br /> <br /> Chương 6: Tâm lý học lao động<br /> 6.1.<br /> 6.1.1.<br /> 6.1.2.<br /> 6.1.3.<br /> 6.2.<br /> 6.2.1.<br /> 6.2.2.<br /> 6.2.3.<br /> 6.2.4.<br /> 6.3.<br /> 6.3.1.<br /> 6.3.2.<br /> 6.3.3.<br /> <br /> Những vấn đề chung về tâm lý học lao động<br /> Khái niệm lao động<br /> Cấu trúc của hoạt động lao động<br /> Định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lý học lao động<br /> Hệ thống người – máy – môi trường<br /> Khái niệm<br /> Các kiểu hệ thống<br /> Các thuộc tính của hệ thống<br /> Chức năng của hệ thống<br /> Hiện tượng ý vận<br /> Định nghĩa<br /> Vai trò<br /> Một số biện pháp khắc phục ý vận tiêu cực<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Chương 7: Tâm lý học giám định lao động khoa học<br /> 7.1.<br /> 7.1.1.<br /> 7.1.2.<br /> 7.2.<br /> <br /> Những vấn đề chung về tâm lý học giám định lao động<br /> Giám định lao động<br /> Tâm lý học giám định lao động<br /> Nội dung cơ bản của tâm lý học giám định lao động<br /> <br /> 4<br /> <br /> 126<br /> 126<br /> 127<br /> 128<br /> 129<br /> 129<br /> 130<br /> 130<br /> 131<br /> 131<br /> 131<br /> 132<br /> 132<br /> 133<br /> 134<br /> 134<br /> 134<br /> 134<br /> 134<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> 7.2.1.<br /> 7.2.2.<br /> <br /> KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT<br /> <br /> Công tác hướng nghiệp<br /> Các sự cố và phân tích các sai lầm trong quá trình lao động<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Chương 8: Tâm lý học tổ chức lao động khoa học<br /> 8.1.<br /> 8.1.1.<br /> 8.1.2.<br /> 8.1.3<br /> 8.2.<br /> 8.2.1.<br /> 8.2.2.<br /> 8.2.3.<br /> 8.2.4.<br /> 8.2.5.<br /> <br /> Những vấn đề chung về tổ chức lao động khoa học<br /> Khái niệm<br /> Cơ sở khoa học của việc tổ chức lao động khoa học<br /> Mục đích, ý nghĩa của tổ chức lao động khoa học<br /> Nội dung của tâm lý học tổ chức lao động khoa học<br /> Không khí tâm lý<br /> Môi trường làm việc<br /> Chế độ lao động<br /> Năng lực làm việc<br /> Sự sáng tạo kỹ thuật<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập<br /> Tài liệu tham khảo<br /> Phụ lục<br /> <br /> 5<br /> <br /> 134<br /> 140<br /> 144<br /> 145<br /> 145<br /> 145<br /> 145<br /> 145<br /> 146<br /> 146<br /> 147<br /> 152<br /> 154<br /> 158<br /> 160<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2