intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
99
lượt xem
13
download

Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 1 trình bày như sau: Một số vấn đề chung về tâm lý và tâm lý quản trị kinh doanh, các lý thuyết về tâm lý quản trị kinh doanh, khái niệm và nội dung cơ bản của tâm lý quản trị kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI THUONGMAI UNIVERSITY ---------------------- H D BÀI GIẢNG M _T TM TÂM LÝ QUẢN TRỊ KINH DOANH Khoa: Khách sạn – Du lịch U Bộ môn: Marketing Du lịch TÂM LÝ QUẢN TRỊ KINH DOANH H D 1. Mã học phần: TMKT0211 2.Số tín chỉ: 2 (24, 6) M _T TM 3. Đánh giá: + Chuyên cần : 10% + Thực hành : 30% + Thi cuối kỳ : 60% U 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO H D TÀI LIỆU BẮT BUỘC M _T TM 1. Hoàng Văn Thành (2016), Tâm lý quản trị kinh doanh, NXB Thống Kê 2. Thái Chí Dũng (2011), Tâm lý học quản trị kinh doanh, NXB Thống Kê. 3. Vũ Dũng (2008),Sự giao tiếp trong kinh doanh và quản trị, NXB Văn hóa Thông tin. 4.Nguyễn Đình Xuân (2005),Tâm lý học quản lý, NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội. TÀI LIỆU KHUYẾN KHÍCH U 1. Mai Hữu Khuê (2007), Tâm lý học ứng dụng trong quản lý kinh doanh, Nxb Chính trị quốc gia. 3 NỘI DUNG HỌC PHẦN H D Số tiết Cấu trúc 4 Chƣơng 2: Đặc điểm và các quy luật tâm lý cá nhân 5 Chƣơng 3: Đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể lao động 5 Chƣơng 4: Tâm lý lãnh đạo và êkip lãnh đạo 5 Chƣơng 5: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh 4 Chƣơng 6: Giao tiếp trong quản trị kinh doanh 5 U M _T TM Chƣơng 1: Tổng quan về tâm lý quản trị kinh doanh 4 Chƣơng 1: Tổng quan về tâm lý quản trị kinh doanh H D 1.1 Một số Click to add Title lý và tâm lý quản trị KD vấn đề chung về tâm M _T TM 1.2 Các lý Click to add Title thuyết về tâm lý quản trị kinh doanh Click to dung cơ 1.3 Khái niệm và nộiadd Title bản của tâm lý quản trị kinh doanh U 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản