Bài giảng: Tạo và làm việc với bảng

Chia sẻ: Winwin Win | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
225
lượt xem
74
download

Bài giảng: Tạo và làm việc với bảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách 1: trực tiếp đưa trỏ chuột vào đường biên dọc hoặc ngang rồi rê chuột để thay đổi kích thước Cách 2: Dùng thước ngang hoặc thước dọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Tạo và làm việc với bảng

 1. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai Trường THPT Ngô Quyền c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin BAØI 19 TAÏO VAØ  LAØM VIEÄC VÔÙI  2.Các thao tác với bảng BAÛNG a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . GV: Đỗ Tất Thắng c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Tổ Toán - Tin Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 2. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng NHIỆT LiỆT c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, 2.Các thao tác với bảng CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 3. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng Kiểm tra bài cũ c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng • Em hãy làm theo yêu cầu của đọan văn bản sau (Tìm kiếm và thay thế) a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 4. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng Đọc kỹ nội dung sau và trả lời câu hỏi : b.Chọn các tp của bảng Họ và tên : Mai Ngọc Ánh; sinh năm 1978; c.Thay đổi kích thước dòng(cột) đia chỉ 80/10H Phan Văn Hớn phường 5 Begin Quận 12 Tp.HCM; ĐT 7191095 2.Các thao tác với bảng Họ và tên : Lê Hồng Vân; sinh năm 1978; địa chỉ 234/1 Lê Lợi phường 17 Quận 1 Tp.HCM; ĐT 8402845 a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột Họ và tên: Bùi Văn Khoa; sinh năm 1982; địa b.Tách một ô thành nhiều ô . chỉ 97 Phú Mỹ phường 21 Quận Bình c.Gộp nhiều ô thành một ô Thạnh Tp.HCM; ĐT 4036300 d.Định dạng văn bản trong ô. 1. Cho biết Văn Khoa sinh ngày bao nhiêu ? Bảng chọn CH 2. Cho biết địa chỉ của Hồng Vân? Luyện quân Về đích
 5. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng Họ và tên sinh Địa chỉ SĐT b.Chọn các tp của bảng năm c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Mai Ngọc Ánh 1978 80/10H Phan Văn Hớn 7191095 Begin phường 5 Quận 12 Tp.HCM 2.Các thao tác với bảng Lê Hồng Vân 1978 234/1 Lê Lợi phường 17 8402845 Quận 1 Tp.HCM; a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột Bùi Văn Khoa 1982 97 Phú Mỹ phường 21 4036300 b.Tách một ô thành nhiều ô Quận Bình Thạnh . Tp.HCM c.Gộp nhiều ô thành một ô 1. Cho biết Văn Khoa sinh ngày bao nhiêu ? d.Định dạng văn bản trong ô. 2. Cho biết địa chỉ của Hồng Vân? Bảng chọn CH => Cùng một nội dung , nhưng hình thức Luyện quân Về đích nào thể hiện dữ liệu rõ và dễ tìm hơn ?
 6. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng Hãy kể tên các văn bản tổ chức dưới dạng bảng a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột mà các em hay gặp? b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 7. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 8. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 9. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng 1. Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng a. Cách tạo c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin Cách 1: Chọn Table → Insert → Table… Gõ vào số cột 2.Các thao tác với bảng a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . Gõ vào số hàng c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Nhấp OK Về đích
 10. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng C¸ch 2: Nhấp chuột trái vào nút trên thanh công cụ b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin Kéo chuột xuống dưới và bên phải 2.Các thao tác với ểảng n số hàng-cột cho bảng. đ b chọ a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 11. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b. Chọn các thành phần của bảng b.Chọn các tp của bảng Cách 1: Dùng lệnh Table → Select c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng Chọọncột Chọọdòng Chn n ô Ch n bảng a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 12. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng C¸ch 2: Dïng chuét  b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) •Chän mét «, nh¸y  Begin chuét t¹i c¹nh  2.Các thao tác với bảng tr¸i cña « ®ã. • ô, dòng, cột a.Chèn thêm hoặc xóa,Chän mét hµng,  nh¸y chuét bªn  tr¸i cña hµng ®ã.  b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô •Chän mét cét,  d.Định dạng văn bản trong ô. nh¸y chuét ë ®­ êng biªn trªn cña  Bảng chọn CH « trªn cïng cña  Luyện quân cét ®ã.  Về đích
 13. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng c. Thay ®æi kÝch th­íc cña cét hay  b.Chọn các tp của bảng hµng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) • Cách 1: Begin Trực tiếp đưa con trỏ chuột vào đường 2.Các thao tác vớbiên dọc hoặc ngang rồi rê chuột để i bảng thay đổi kích thuớc. a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột • Cách 2: b.Tách một ô thành nhiều ô . Dùng thước ngang hoặc thước dọc. c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 14. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng NHIỆT LiỆT c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, 2.Các thao tác với bảng CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 15. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng Kiểm tra bài cũ c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin Em hãy làm theo 2.Các thao tác vớyêu cầu của đọan i bảng văn bản sau ( Tạo bảng) a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 16. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng Đọc kỹ nội dung sau và trả lời câu hỏi : b.Chọn các tp của bảng Họ và tên : Mai Ngọc Ánh; sinh năm 1978; c.Thay đổi kích thước dòng(cột) đia chỉ 80/10H Phan Văn Hớn phường 5 Begin Quận 12 Tp.HCM; ĐT 7191095 2.Các thao tác với bảng Họ và tên : Lê Hồng Vân; sinh năm 1978; địa chỉ 234/1 Lê Lợi phường 17 Quận 1 Tp.HCM; ĐT 8402845 a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột Họ và tên: Bùi Văn Khoa; sinh năm 1982; địa b.Tách một ô thành nhiều ô . chỉ 97 Phú Mỹ phường 21 Quận Bình c.Gộp nhiều ô thành một ô Thạnh Tp.HCM; ĐT 4036300 d.Định dạng văn bản trong ô. 1. Cho biết Văn Khoa sinh ngày bao nhiêu ? Bảng chọn CH 2. Cho biết địa chỉ của Hồng Vân? Luyện quân Về đích
 17. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng Họ và tên sinh Địa chỉ SĐT b.Chọn các tp của bảng năm c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Mai Ngọc Ánh 1978 80/10H Phan Văn Hớn 7191095 Begin phường 5 Quận 12 Tp.HCM 2.Các thao tác với bảng Lê Hồng Vân 1978 234/1 Lê Lợi phường 17 8402845 Quận 1 Tp.HCM; a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột Bùi Văn Khoa 1982 97 Phú Mỹ phường 21 4036300 b.Tách một ô thành nhiều ô Quận Bình Thạnh . Tp.HCM c.Gộp nhiều ô thành một ô 1. Cho biết Văn Khoa sinh ngày bao nhiêu ? d.Định dạng văn bản trong ô. 2. Cho biết địa chỉ của Hồng Vân? Bảng chọn CH => Cùng một nội dung , nhưng hình thức Luyện quân Về đích nào thể hiện dữ liệu rõ và dễ tìm hơn ?
 18. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng Hãy kể tên các văn bản tổ chức dưới dạng bảng a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột mà các em hay gặp? b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 19. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
 20. 1.Tạo bảng a.Tạo bảng b.Chọn các tp của bảng c.Thay đổi kích thước dòng(cột) Begin 2.Các thao tác với bảng BÀI 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG (Tiếp theo) a.Chèn thêm hoặc xóa, ô, dòng, cột b.Tách một ô thành nhiều ô . c.Gộp nhiều ô thành một ô d.Định dạng văn bản trong ô. Bảng chọn CH Luyện quân Về đích
Đồng bộ tài khoản