intTypePromotion=3

Bài giảng Telephony: Chapter 4 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
15
lượt xem
1
download

Bài giảng Telephony: Chapter 4 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Telephony – Chapter 4: Signalling in telephony” trình bày tổng quan về signalling in telephony, nội dung báo hiệu (phân tích cuộc gọi thành công, báo hiệu nghe nhìn, báo hiệu ñđịa chỉ), phương pháp truyền báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Telephony: Chapter 4 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Telephony<br /> Nguy n Duy Nh t Vi n<br /> <br /> Chapter 4<br /> Signalling in Telephony<br /> <br /> T ng quan<br /> <br /> T ng quan<br /> Khái ni m:<br /> Báo hi u là h th ng h tr , ph c v cho vi c<br /> thi t l p, gi i t a và duy trì k t n i gi a hai thi t b<br /> ñ u cu i qua các node chuy n m ch.<br /> <br /> Ch c năng:<br /> Giám sát.<br /> Tìm ch n<br /> V n hành<br /> <br /> 4<br /> <br /> T ng quan<br /> H th ng thông tin báo hi u<br /> Phát tin<br /> <br /> Kênh truy n<br /> <br /> X lý<br /> <br /> X lý<br /> <br /> Phương pháp truy n<br /> <br /> N i dung<br /> Tín hi u phát<br /> <br /> Thu tin<br /> N i dung<br /> <br /> Tín hi u thu<br /> <br /> K thu t báo hi u :<br /> Nghiên c u v :<br /> - N i dung báo hi u.<br /> - Phương pháp truy n báo hi u.<br /> - K thu t x lý báo hi u.<br /> 5<br /> <br /> N i dung báo hi u<br /> <br /> Phân tích cu c g i thành công<br /> A<br /> <br /> EX<br /> <br /> EX<br /> <br /> B<br /> <br /> Hook off<br /> Dialling<br /> tone<br /> ‘0’ for external<br /> line<br /> Address info.<br /> Ring b.tone<br /> <br /> seizure<br /> Seizure acknowledgement<br /> <br /> Dialling<br /> tone<br /> Address info.<br /> B answer<br /> <br /> Ring signal<br /> Hook off<br /> <br /> Conversation<br /> Hook on<br /> Clear forward<br /> Clear back<br /> Hook on<br /> <br /> 7<br /> <br /> Báo hi u nghe nhìn<br /> Âm m i quay s : 425Hz, liên t c<br /> Âm báo b n: 425Hz, ng t quãng 1:1<br /> H i âm chuông: 425Hz, ng t qu ng 1:3<br /> Dòng chuông: 75VAC, 25Hz<br /> Tín hi u ph c h i và gi máy lâu<br /> Thông báo.<br /> <br /> 8<br /> <br /> Báo hi u tr ng thái<br /> Tr ng thái nh c máy<br /> Tr ng thái ñ t máy<br /> Tr ng thái r i b n<br /> Tình tr ng h ng hóc<br /> Tín hi u tr l i v<br /> Tín hi u chi m d ng / xác nh n chi m d ng<br /> Tín hi u gi i phóng hư ng ñi / gi i phóng hư ng v<br /> <br /> 9<br /> <br /> Báo hi u ñ a ch<br /> Tín hi u xung th p phân<br /> Các ch s ñ a ch ñư c phát dư i d ng chu i gián ño n<br /> m ch vòng m t chi u (DC) nh ñĩa quay s ho c h th ng<br /> phím th p phân.<br /> T c ñ gián ño n là 10 l n m i giây và t s xung là 1:2.<br /> Yêu c u kho ng vài trăm ms trư c ch s k ti p ñ phân<br /> bi t các ch s v i nhau.<br /> mA<br /> 40mA<br /> <br /> 66,6ms<br /> <br /> Hook off<br /> <br /> 33,3ms<br /> <br /> Quay s<br /> <br /> ms<br /> <br /> 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản