Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 - Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
3
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 - Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 do Vũ Hữu Thành biên soạn trang bị cho người học những hiểu biết về hệ thống ngân hàng. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Vai trò của ngân hàng, tổ chức hệ thống ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 - Vũ Hữu Thành

5/11/2016<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> Hệ thống ngân hàng<br /> Ths. Vũ Hữu Thành<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Vai trò của ngân hàng<br /> 2. Tổ chức hệ thống ngân hàng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> Vai trò của ngân hàng<br /> <br /> Vai trò<br /> <br /> • NH trung gian<br /> • NH Trung ương<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> NH<br /> thương<br /> mại<br /> <br /> NH có<br /> mục<br /> đích XH<br /> <br /> NH trung<br /> gian<br /> <br /> NH Đầu<br /> tư phát<br /> triển<br /> <br /> NH đặc<br /> biệt<br /> <br /> Ngân hàng<br /> thương mại<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> 1<br /> Cho vay<br /> <br /> Huy động<br /> vốn<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Trung<br /> gian<br /> <br /> Hoạt động<br /> khác<br /> <br /> Dịch vụ<br /> Kinh doanh<br /> Đầu tư<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> Ngân hàng<br /> thương mại<br /> <br /> Vai trò<br /> 01<br /> Tạo tính<br /> thanh<br /> khoản<br /> <br /> Ngân hàng<br /> thương mại<br /> <br /> 02<br /> Chuyển<br /> đổi rủi ro<br /> <br /> Vai trò<br /> <br /> Tạo tính<br /> thanh<br /> khoản<br /> <br /> Cho<br /> vay<br /> <br /> Vay mượn trực tiếp<br /> <br /> Đi<br /> vay<br /> <br /> Cho<br /> vay<br /> <br /> Ngân<br /> hàng<br /> <br /> Đi<br /> vay<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> Ngân hàng<br /> thương mại<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> Vai trò<br /> Cho<br /> vay<br /> <br /> Chuyển<br /> đổi rủi<br /> ro<br /> <br /> Đi<br /> vay<br /> <br /> Ngân<br /> hàng<br /> <br /> Không<br /> ưa thích<br /> rủi ro<br /> Chấp<br /> nhận mức<br /> lãi suất<br /> thấp<br /> <br /> Ưa<br /> thích rủi<br /> ro<br /> Chấp<br /> nhận trả<br /> mức lãi<br /> suất cao<br /> <br /> NH hưởng<br /> chênh lệch<br /> <br /> NH Đầu tư<br /> Phát triển<br /> <br /> Nhận tiền gửi<br /> Cho vay TRUNG và DÀI<br /> <br /> HẠN<br /> <br /> ĐẦU TƯ vào doanh nghiệp<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản