Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 4 - Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
4
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 4 - Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng Chương 4 do Vũ Hữu Thành biên soạn cung cấp kiến thức về ngân hàng thương mại như: Chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại, phân loại các nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 4 - Vũ Hữu Thành

5/11/2016<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> Ths. Vũ Hữu Thành<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Chức năng của NHTM<br /> Phân loại NHTM<br /> Cơ cấu tổ chức của một NHTM<br /> Các hoạt động chủ yếu của NHTM<br /> Phân loại các nghiệp vụ NHTM<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> I<br /> <br /> Chức năng NHTM<br /> <br /> Trung<br /> gian tài<br /> chính<br /> <br /> Tạo tiền<br /> <br /> Dịch vụ<br /> ngân hàng<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> II<br /> <br /> Phân loại NHTM<br /> <br /> Phân loại<br /> NHTM<br /> Dựa vào<br /> hình thức sở<br /> hữu<br /> NHTM Nhà<br /> nước<br /> <br /> NHTM Cổ<br /> phần<br /> <br /> NH Liên<br /> doanh<br /> <br /> Dựa vào<br /> chiến lược<br /> kinh doanh<br /> Chi nhánh<br /> NH nước<br /> ngoài<br /> <br /> NH Bán<br /> buôn<br /> <br /> NH bán lẻ<br /> <br /> NH vừa bán<br /> buôn vừa<br /> bán lẻ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> III<br /> Hoạt động chính của NHTM<br /> <br /> 1<br /> Huy động vốn<br /> <br /> 2<br /> Tín dụng<br /> <br /> 3<br /> Dịch vụ thanh toán<br /> <br /> 4<br /> Ngân quỹ<br /> <br /> 5<br /> Hoạt động khác<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> 1<br /> Huy động vốn<br /> <br /> Nhận tiền gửi<br /> Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá<br /> khác<br /> Vay vốn từ các tổ chức tín dụng<br /> Vay vốn ngắn hạn từ NHTW<br /> <br /> 2<br /> Tín dụng<br /> <br /> Cho vay<br /> Bảo lãnh<br /> Chiết khấu<br /> Cho thuê tài chính<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản