Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 - Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
5
lượt xem
1
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 - Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 5 do Vũ Hữu Thành biên soạn trình bày kiến thức về tín dụng và lãi suất. Nội dung chính trong chương này gồm: Phân loại tín dụng, lợi tức và lãi suất tín dụng, các lý thuyết về quyết định lãi suất, các phương pháp xác định lãi suất, xác định lãi suất hiệu dụng ( thực trả), bảo đảm tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 - Vũ Hữu Thành

5/11/2016<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> Tín dụng và lãi suất<br /> Ths. Vũ Hữu Thành<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> Phân loại tín dụng<br /> Lợi tức và lãi suất tín dụng<br /> Các lý thuyết về quyết định lãi suất<br /> Các phương pháp xác định lãi suất<br /> Xác định lãi suất hiệu dụng ( thực trả)<br /> Bảo đảm tín dụng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> I<br /> <br /> Phân loại tín dụng<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> chủ thể<br /> tham gia<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> phương<br /> thức vay<br /> <br /> Phân<br /> loại tín<br /> dụng<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> thời hạn<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> mức độ tín<br /> nhiệm<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> chủ thể<br /> tham gia<br /> <br /> Tín dụng<br /> thương mại<br /> <br /> Tín dụng<br /> ngân hàng<br /> <br /> Tín dụng<br /> nhà nước<br /> <br /> Tín dụng<br /> quốc tế<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> thời hạn<br /> <br /> Tín dụng<br /> ngắn hạn<br /> <br /> Tín dụng<br /> trung hạn<br /> <br /> Tín dụng<br /> dài hạn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> mức độ tín<br /> nhiệm<br /> <br /> Tín dụng<br /> không có bảo<br /> đảm<br /> <br /> Tín dụng có<br /> bảo đảm<br /> <br /> Căn cứ vào<br /> phương thức<br /> cho vay<br /> <br /> Cho vay theo<br /> món<br /> <br /> Cho vay theo<br /> hạn mức<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/11/2016<br /> <br /> II<br /> <br /> Lợi tức và lãi suất tín dụng<br /> <br /> Lợi tức tín dụng<br /> • Lợi tức tín dụng là tiền lãi trả cho việc sử dụng vốn vay.<br /> • Đứng ở góc độ người cho vay: thu nhập<br /> • Đứng ở góc độ người đi vay: chi phí<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản