Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 6 - Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
4
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 6 - Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 6: Các tổ chức phi ngân hàng do Vũ Hữu Thành biên soạn. Nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về tổ chức tín dụng phi ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 6 - Vũ Hữu Thành

5/24/2016<br /> <br /> Chương 6<br /> <br /> Các tổ chức phi ngân hàng<br /> Ths. Vũ Hữu Thành<br /> <br /> Nội dung<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Tổng quan.<br /> Công ty tài chính.<br /> Công ty cho thuê tài chính.<br /> Quỹ đầu tư.<br /> Quỹ hưu trí.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5/24/2016<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về tổ chức tín dụng<br /> <br /> phi ngân hàng<br /> <br /> Khái niệm<br /> Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng<br /> được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy<br /> định của pháp luật.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/24/2016<br /> <br /> Đặc điểm<br /> • Không nhận tiền gửi không kỳ hạn.<br /> • Chỉ được nhận tiền gửi có kỳ hạn nhất định.<br /> • Không được làm các dịch vụ thanh toán như các ngân hàng.<br /> • Không tham gia quá trình tạo tiền gửi và không bị điều hành chặt chẽ của<br /> Ngân hàng Trung ương như các Ngân hàng Thương mại.<br /> • Đưa các khoản tiết kiệm nhỏ lẻ vào phục vụ quá trình sản xuất và đời<br /> sống theo các hoạt động thế mạnh của mình như: chứng khoán, cho vay<br /> tiêu dùng, thế chấp đồng thời làm các dịch vụ như: môi giới, đại lý.<br /> <br /> Đặc điểm<br /> • Các hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng đem lại các hợp<br /> đồng bảo hiểm, các dịch vụ cung cấp thông tin… cho các khách hàng,<br /> giúp họ được bảo vệ tài chính và phân tán rủi ro.<br /> • Nếu như các khoản đầu tư của Ngân hàng thương mại chủ yếu tập trung<br /> vào lĩnh vực thương mại và công nghiệp thì các tổ chức tài chính phi ngân<br /> hàng lại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chứng khoán, cho vay tiêu dùng và<br /> thế chấp<br /> • Các Ngân hàng thương mại không ngừng mở rộng dịch vụ thanh toán qua<br /> Ngân hàng, còn các tổ chức tài chính phi ngân hàng lại tăng cường dịch<br /> vụ trên các mặt môi giới, đại lý chứng khoán và các dịch vụ ủy thác.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/24/2016<br /> <br /> II<br /> <br /> Công ty tài chính<br /> <br /> Khái niệm<br /> • Là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng mà hoạt động chủ<br /> yếu là (i) huy động vốn từ việc phát hành các chứng từ có giá:<br /> tín phiếu, cổ phiếu, trái phiếu hoặc vay từ ngân hàng và (ii) sử<br /> dụng tiền huy động được để cho vay và cấp tín dụng khác.<br /> • Khác với NHTM, CTTC thường huy động số tiền lớn nhưng<br /> cho vay bằng những số tiền nhỏ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/24/2016<br /> <br /> Đặc điểm<br /> • Không được nhận tiền gửi từ khách hàng dưới hình thức mở tài<br /> khoản.<br /> • Không bị điều tiết bởi các quy định về dự trữ bắt buộc hay các<br /> quy định về hạn chế tín dụng như NHTM<br /> <br /> Hoạt động của CTTC<br /> Tài trợ<br /> bán<br /> hàng<br /> <br /> Financial<br /> Tài trợ<br /> tiêu<br /> dùng<br /> <br /> Company<br /> <br /> Tài trợ<br /> kinh<br /> doanh<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản