Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 - Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
8
lượt xem
1
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 - Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 do Vũ Hữu Thành biên soạn trang bị cho người học những kiến thức về phát hành tiền. Nội dung chính trong chương này: Phát hành tiền của Ngân hàng trung ương, phát hành bút tệ của ngân hàng thương mại, những vấn đề thực tiễn liên quan tới sự phát hành tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 - Vũ Hữu Thành

5/26/2016<br /> <br /> Chương 7<br /> <br /> Phát hành tiền<br /> Ths. Vũ Hữu Thành<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Phát hành tiền của NHTW.<br /> 2. Phát hành bút tệ của NHTM.<br /> 3. Những vấn đề thực tiễn liên quan tới sự phát hành tiền.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5/26/2016<br /> <br /> I<br /> <br /> Phát hành tiền của NHTW<br /> <br /> Các trường hợp phát hành tiền<br /> Phát hành qua<br /> cửa ngõ chính<br /> phủ<br /> <br /> Phát hành qua<br /> cửa ngõ NHTM<br /> <br /> Phát hành qua<br /> cửa ngõ thị<br /> trường mở<br /> <br /> Phát hành qua<br /> cửa ngõ thị<br /> trường ngoại hối<br /> <br /> Vay từ ngân hàng<br /> TW khi bị bội chi<br /> <br /> Cứu cánh cho vay<br /> cuối cùng<br /> Cửa sổ chiết khấu<br /> <br /> Mua hoặc bán<br /> giấy tờ có giá<br /> <br /> Mua vào hoặc<br /> bán ra vàng hay<br /> ngoại tệ<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/26/2016<br /> <br /> II<br /> <br /> Phát hành bút tệ của NHTM<br /> <br /> Khối tiền tệ<br /> • Tiền trong lưu thông không chỉ có tiền giấy hay kim loại.<br /> • Tiền trong lưu thông được phân biệt thành nhiều khối tiền tệ: M1, M2, M3<br /> và L<br />  M1 = Tiền giấy + Tiền kim loại + Tiền gửi không kỳ hạn<br />  M2 = M1 + Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ<br /> <br />  M3 = M2 + Tất cả tiền gửi ở các định chế tài chính khác<br />  L = M3 + các loại trái phiếu, thương phiếu và công cụ khác của thị trường tiền tệ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/26/2016<br /> <br /> Cơ chế tạo ra bút tệ<br /> Ngân hàng A : Nhận tiền gửi không kỳ hạn của A<br /> Tài sản có<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> Tiền mặt tại quỹ<br /> <br /> 1000<br /> <br /> Tiền gửi không kỳ hạn của A<br /> <br /> 1000<br /> <br /> Ngân hàng A: Tạo dự trữ (10%) và cho vay<br /> Tài sản có<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> Dự trữ tại NHNN<br /> <br /> 100<br /> <br /> Cho vay<br /> <br /> 900<br /> <br /> Cộng<br /> <br /> 1000<br /> <br /> 100<br /> <br /> Tiền gửi không kỳ hạn của A<br /> <br /> 100<br /> <br /> Ngân hàng B : Nhận tiền gửi không kỳ hạn của B<br /> Tài sản có<br /> <br /> Nguồn vốn<br /> <br /> Tiền mặt tại quỹ<br /> <br /> 900<br /> <br /> Tiền gửi không kỳ hạn của B<br /> <br /> 900<br /> <br /> Tổng số tiền lưu hành<br /> • Sn: Tổng số tiền lưu hành<br /> • U1: Số tiền phát hành ban đầu<br /> • q = 1 – tỷ lệ dự trữ bắt buộc<br /> • n: Số lần nhận tiền gửi<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản