Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 - Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
6
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 - Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 do Vũ Hữu Thành biên soạn trình bày về các học thuyết tiền tệ. Những nội dung chính trong chương này gồm: Học thuyết cổ điển, học thuyết tân cổ điển, học thuyết tiền tệ hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 - Vũ Hữu Thành

6/1/2016<br /> <br /> Chương 8<br /> <br /> Học thuyết tiền tệ<br /> Ths. Vũ Hữu Thành<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Học thuyết cổ điển.<br /> 2. Học thuyết tân cổ điển.<br /> 3. Học thuyết tiền tệ hiện đại.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> I<br /> <br /> Học thuyết cổ điển<br /> <br /> 1. Học thuyết trọng thương<br /> Thuyết trọng thương thiên về trọng kim:<br /> Chủ trương tích trữ vàng bạc càng nhiều càng tốt cho ngân khố<br /> quốc gia. Khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu để vàng<br /> đi vào quốc gia là nhiều hơn so với đi ra.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> 1. Học thuyết trọng thương<br /> Thuyết trọng thương thiên về kỹ thuật:<br /> Chủ trương tích trữ càng nhiều vàng càng tốt. Sử dụng công<br /> nghệ hiện đại để khai thác được nhiều vàng hơn.<br /> Thuyết trọng thương thiên về ngoại thương:<br /> Tích trữ vàng thông qua con đường ngoại thương thay vì khai<br /> thác hoặc áp dụng kỹ thuật tiên tiến để sản xuất vàng.<br /> <br /> 2. Học thuyết số lượng tiền tệ<br /> • Có sự liên hệ giữa giá cả và số lượng tiền tệ. Số lượng tiền tệ<br /> tăng sẽ làm giá tăng và ngược lại.<br /> • Phương trình thể hiện mối liên hệ:<br /> P = f(M) = (V/Q)M = kM<br /> • Trong đó: P là giá cả, M là số lượng tiền tệ, V là tốc độ vòng<br /> quay đồng tiền Q là khối lượng hàng hóa.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> II<br /> <br /> Học thuyết tân cổ điển<br /> <br /> 1. Thuyết giao dịch tiền tệ của Fisher<br /> • Có mối liên hệ mang tính tỷ lệ giữa số lượng tiền tệ và giá cả<br /> • Phương trình thể hiện mối liên hệ:<br /> <br /> MVT = PTT hay PT= (VT/T)M<br /> • Trong đó: M là số lượng tiền tệ, VT là tốc độ lưu thông tiền tệ,<br /> PT là giá cả trao đổi trung bình của mỗi giao dịch và T là tổng số<br /> lần giao dịch.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> 2. Phương trình trao đổi trào lượng lợi tức<br /> • Mức giá phụ thuộc vào vào khối lượng tiền tệ và tốc độ vòng quay<br /> của những đồng tiền trực tiếp sinh lợi.<br /> • Phương trình:<br /> MV = PY hay P = (MV)/Y<br /> • Trong đó M là số lượng tiền tệ, V là tốc độ vòng quay của những<br /> đồng tiền trực tiếp sinh lợi, P là mức giá trung bình và Y là tổng sản<br /> phẩm sản xuất ở giai đoạn sau cùng.<br /> <br /> 3. Thuyết tiền tệ Cambridge<br /> • Cầu tiền sẽ phụ thuộc vào tốc độ quay vòng của tiền, mức giá trung<br /> bình và tổng sản lượng của nền kinh tế.<br /> • Phương trình:<br /> MD = kPY<br /> • Trong đó MD là cầu tiền, P là mức giá trung bình, Y là tổng sản<br /> lượng của nền kinh tế, k = 1/V<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản