Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 - Vũ Hữu Thành

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
4
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 - Vũ Hữu Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 do Vũ Hữu Thành biên soạn giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản về lạm phát. Những nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Khái niệm lạm phát, phân loại lạm phát, nguyên nhân của lạm phát, tác động của lạm phát, biện pháp kiềm chế lạm phát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 9 - Vũ Hữu Thành

6/1/2016<br /> <br /> Chương 9<br /> <br /> Lạm phát<br /> Ths. Vũ Hữu Thành<br /> <br /> Nội dung chương 9<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Khái niệm lạm phát<br /> Phân loại lạm phát<br /> Nguyên nhân của lạm phát<br /> Tác động của lạm phát<br /> Biện pháp kiềm chế lạm phát<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> I<br /> <br /> Khái niệm, đo lường và phân loại<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> 1. Khái niệm Lạm phát<br /> Lạm phát là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung. Đồng nghĩa<br /> với nó là sự suy giảm sức mua của đồng tiền.<br /> <br /> Lạm phát không chỉ đơn thuần là<br /> sự gia tăng của mức giá mà đó phải<br /> là sự gia tăng liên tục trong mức<br /> giá chung<br /> <br /> 2. Đo lường lạm phát<br /> <br /> πt = (Pt – Pt-1)/ Pt-1<br /> <br /> Công<br /> thức<br /> chung<br /> <br /> πt = (Pt – Pt-1)/ Pt-1<br /> πt : tỷ lệ lạm phát của thời kỳ t<br /> Pt : mức giá của thời kỳ t<br /> Pt-1 : mức giá của thời kỳ trước đó<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> 2. Đo lường lạm phát<br /> <br /> DGDP<br /> GDP deflator<br /> <br /> Chỉ số điều chỉnh GDP là chỉ số phản ánh mức giá<br /> chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất<br /> trong nước. Chỉ số điều chỉnh GDP cho biết một đơn<br /> vị GDP điển hình của kỳ nghiên cứu có mức giá bằng<br /> bao nhiêu phần trăm so với mức giá của năm cơ sở<br /> Chỉ số giảm phát GDP = 100x[GDPn /GDPr)<br /> Tỷ lệ lạm phát = [DGDP(t) - DGDP(t - 1)]/DGDP(t - 1)<br /> <br /> 2. Đo lường lạm phát<br /> <br /> CPI<br /> <br /> Đo lường sự thay đổi về giá cả của một rổ hàng hóa và<br /> dịch vụ có tính chất đại diện (như lương thực, năng<br /> lượng, quần áo, giao thông).<br /> Là chỉ số được sử dụng để đo lường tính hiệu quả của<br /> chính sách tiền tệ, tình hình lạm phát trong tiêu dùng và<br /> có tác động lớn tới quyết định lãi suất của NHTW<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> 2. Đo lường lạm phát<br /> PPI<br /> Producer<br /> Price<br /> Index<br /> <br /> Chỉ số giá sản xuất hay chỉ số giá bán của người sản<br /> xuất là chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ biến động<br /> giá bán của các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trên<br /> thị trường sơ cấp vào một thời kỳ so với thời kỳ khác.<br /> Giá thành xuất xưởng được dùng để tính CPI<br /> Là chỉ số dùng để dự đoán CPI<br /> <br /> Từ PPI tới CPI<br /> <br /> Giá thành<br /> xuất xưởng<br /> <br /> Giá sản<br /> xuất<br /> <br /> Giá hàng<br /> hóa<br /> <br /> Giá cơ bản<br /> <br /> Giá cơ bản<br /> <br /> Giá sản<br /> xuất<br /> <br /> Thuế<br /> <br /> PPI<br /> <br /> Chi phí lưu<br /> thông<br /> CPI<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản