intTypePromotion=1

Bài giảng Tiếng anh lớp 11

Chia sẻ: Trinh Thi Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
603
lượt xem
134
download

Bài giảng Tiếng anh lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông có tư liệu học tập tốt, bài giảng trình bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng anh lớp 11

 1. Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 2. Old Lesson Make 2 sentences about past simple tense and past perfect tense. Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 3. Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 4. • Give the names of the pictures about the celebrations Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 5. Christmas Valentine’s Day Mother’s Day Birthday Wedding Halloween Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 6. Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 7. Unit 3: A Party • I. Before Reading • II. While Reading • III. After Reading • IV. Summarize Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 8. Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 9. 1.What is the relationship between the people in the picture? 2. What are they celebrate? Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 10. Example: Birthday is an anniversary party Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 11. • Anniversary/æni'və:səri/ (n) Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 12. Example: He is angry when I joke him Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 13. • Anniversary/æni'və:səri/ (n) • Joke/ʤouk/ (v) Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 14. What is this? Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 15. • Anniversary /æni'və:səri/ (n) • Joke /`ʤouk/ (v) • Candle /'kændl/ (n) Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 16. We often call them to be…? Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 17. • Anniversary/æni'və:səri/ (n) • Joke/ʤouk/ (v) • Candle/'kændl/ (n) • Couple/'kʌpl/ (n) Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 18. IItt talks talks What’s the What’s the about… about… ttopic about? opic about? GUIDING QUESTION Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 19. The passage talks about some celebration as birthday, wedding and some activities in the party. Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
 20. Teacher: TrÞnh ThÞ T©m English 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2