Bài giảng tin học quản lý 4

Chia sẻ: Vu Quang Luong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
156
lượt xem
71
download

Bài giảng tin học quản lý 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích chức năng của hệ thống: Mục đích: trả lời câu hỏi “hệ thống làm gì?” bằng cách lập mô hình chức năng của hệ thống. Các mô hình và phương tiện diễn tả chức năng Phương pháp phân tích có cấu trúc (SA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tin học quản lý 4

 1. Phân tích chức năng của hệ thống Mục đích: trả lời câu hỏi “hệ thống làm gì?”  bằng cách lập mô hình chức năng của hệ  thống.  Các mô hình và phương tiện diễn tả chức  năng  Phương pháp phân tích có cấu trúc (SA)
 2. Phương pháp phân tích có cấu trúc  Kỹ thuật phân mức  Kỹ thuật chuyển đổi BLD vật lý thành  BLD logic  Kỹ thuật chuyển đổi BLD hệ thống cũ  thành BLD hệ thống mới
 3. Phương pháp phân tích có cấu trúc  Kỹ thuật phân mức  Kỹ thuật chuyển đổi BLD vật lý thành  BLD logic  Kỹ thuật chuyển đổi BLD hệ thống cũ  thành BLD hệ thống mới
 4. Kỹ thuật phân mức  Dùng biểu đồ phân cấp chức năng  Dùng biểu đồ luồng dữ liệu
 5. Dùng biểu đồ phân cấp chức năng  Phân tích được tiến hành từ trên xuống  từ gốc đến ngọn, lần lượt qua các tầng  Để triển khai người ta xem xét các chức  năng  và  trả  lời  câu  hỏi:  để  hoàn  thành  chức  năng  đó  thì  phải  thực  hiện  các  chức năng (công việc) gì?
 6. Ví dụ Làm tín dụng Cho vay Thu nợ Nhận đơn Duyệt vay Trả lời đơn Xác định kỳ Xử lý nợ Xử lý nợ trả hạn trả trả trong ngoài hạn hạn
 7. Dùng biểu đồ luồng dữ liệu  Phân tích từ trên xuống bằng cách  thành lập dần các biểu đồ luồng dữ liệu  diễn tả các chức năng của hệ thống  theo từng mức. Mỗi mức là một tập hợp  các biểu đồ luồng dữ liệu
 8. Các mức trong biểu đồ luồng DL  Mức 0: đây còn gọi là mức bối cảnh hay khung cảnh  trong đó chỉ có một chức năng duy nhất  Mức  1  (còn  gọi  là  mức  đỉnh),  và  các  mức  2,  3,  4…  được thành lập như sau:  Phân rã chức năng đó thành nhiều chức năng con  Vẽ lại luồng dữ liệu ra, vào các chức năng đó  Nghiên  cứu  các quan  hệ  về  các dữ  liệu  giữa các  chức năng  con, nhờ đó bổ sung luồng dữ liệu nội bộ hoặc kho dữ liệu nội  bộ.
 9. Đánh số khi sử dụng BĐLDL 0 Mức 0 (bối cảnh) 1 2 3 Mức 1 (đỉnh) 2.1 2.2 2. Mứ c 2 3
 10. BĐLDL bối cảnh Trả lời đơn vay Đơn vay 0. Làm Khách vay tín Nợ hoàn trả dụng
 11. BĐLDL mức đỉnh 1 Trả lời đơn vay Cho Đơn vay vay Khách vay S ổ nợ Nợ hoàn trả 2 Thu nợ
 12. BĐLDL định nghĩa ch.năng 1 1.1 Đơn đã kiểm tra 1.2 Nhận Duyệt Đơn vay đơ n vay Khách vay Đơn đã duyệt S ổ nợ 1.3 Trả lời đơ n
 13. BĐLDL định nghĩa ch.năng 2 2.2 XL nợ Nợ trả trong hạn trong hạn 2.1 Nợ hoàn trả S ổ nợ Khách vay Xác định kỳ hạn trả 2.3 Nợ trả ngoài hạ n XL nợ ngoài hạn
 14. Phương pháp phân tích có cấu trúc  Kỹ thuật phân mức  Kỹ thuật chuyển đổi BLD vật lý thành  BLD logic  Kỹ thuật chuyển đổi BLD hệ thống cũ  thành BLD hệ thống mới
 15. Chuyển BLD vật lý ­>BLD  logic  Các loại yếu tố vật lý cần loại bỏ:  Các yếu tố vật lý tường minh: phương tiện, phương thức thực  hiện các chức năng; các giá mang thông tin; các tác nhân  thực hiện  Các chức năng vật lý: đây là các chức năng gắn liền với một  công cụ hay biện pháp xử lý cụ thể  Cấu trúc vật lý: đây là cái phản ánh trực tiếp cách bố trí, cài  đặt hiện tại mà chưa phản ánh bản chất logic của hệ thống
 16. Ví dụ loại bỏ các yếu tố loại 1 Hệ Đặt đặ t hàng hàng ĐC& ĐC& KT KT thủ công Tệp đơn hàng Đơn hàng séc Thanh toán
 17. Loại bỏ các yếu tố loại 2  Để loại bỏ các chức năng vật lý thì phải  làm cho chúng xuất hiện trong biểu đồ.  Muốn vậy phải triển khai các biểu đồ  LDL xuống các mức thấp sau đó tách  các chức năng vật lý rời khỏi các chức  năng logic
 18. Loại bỏ các yếu tố loại 3  Sau  khi  loại  bỏ  được  hết  các  chức  năng  vật  lý  ta  sẽ  loại bỏ các cấu trúc vật lý bằng cách tổ chức lại các  biểu đồ từ dưới lên trên.  Ta thực hiện công việc qua các bước như sau:  Khi các chức năng VL bị loại thì một số luồng DL bị đứt quãng  nên ta phải nối lại chúng cho liên tục  Xem xét nội dung của các chức năng (logic) gần gũi và hợp  tác với nhau trong một mục đích xử lý rồi ghép vào một chức  năng lớn
 19. Quá trình rũ bỏ các yếu tố vật lý BĐLDL vật lý ở mức đỉnh Biểu đồ logic ở mức đỉnh Triển khai xuống thấp Gom nhóm các chức để làm lộ các chức năng năng để tổ chức lại BLD VL Xóa bỏ các chức năng Nối lại các luồng dữ liệu vật lý bị đứt quãng
 20. Ví dụ hệ cung ứng vật tư (1) Thương lượng mua hàng Đơn hàng Nhà CC Bản ghi trả c Sé 1- Da tiền 4- ai óa Hệ hà nh Làm n đơ ns h ng sá đơ oặc và ch séc a ĐH đơ Hó Phiếu giao gh dự hàng t rù n n Hà Dự trù 3-Đối Da nh chiếu và sác hh kiểm tra àng về thủĐị a chỉ phát hà 2- Phân xưởng công ng Phiếu phát hàng Hệ PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản