intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Trang bị điện điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:144

225
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng Trang bị điện điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện, trang bị điện-điện tử nhóm máy cắt kim loại, trang bị điện-điện tử các máy nâng vận chuyển, trang bị điện-điện tử thiết bị gia nhiệt, trang bị điện-điện tử máy hàn điện, thực tập trang bị điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trang bị điện điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> TRANG BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ<br /> TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ<br /> BIÊN SOẠN: TS. ĐỖ TUẤN KHANH<br /> ThS. LÊ THỊ MINH TÂM<br /> Th.S TRẦN VĂN CHƢƠNG<br /> <br /> HƢNG YÊN - 12/2016<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Ngày nay, trong các lĩnh vực sản xuất của nền kinh tế quốc dân, điện khí hoá, cơ<br /> khí hoá và tự động hoá liên quan chặt chẽ với nhau. Đòi hỏi những kỹ sư điện, điện tử,<br /> kỹ sư cơ khí cần được trang bị những kiến thức rất cơ bản về các phần tử điều khiển,<br /> các phần tử bảo vệ và các khâu bảo vệ, các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động<br /> điện và hệ thống trang bị điện điện tử các máy công nghiệp.<br /> Bài giảng Trang bị điện - điện tử được biên soạn với các nội dung cô đọng, đầy<br /> đủ theo đề cương chi tiết học phần Trang bị điện - điện tử cho sinh viên Đại học chính<br /> quy, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử làm tài liệu học tập và nghiên cứu được dễ<br /> dàng, hiệu quả hơn. Ngoài ra có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên<br /> ngành cơ khí hàn, cơ khí chế tạo và các bạn đọc. Tài liệu được lưu hành nội bộ tại<br /> trường Đại học SPKT Hưng Yên.<br /> Nội dung tài liệu được chia thành 6 chương:<br /> Chương 1. Nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện.<br /> Chương 2. Trang bị điện-điện tử nhóm máy cắt kim loại.<br /> Chương 3. Trang bị điện-điện tử các máy nâng vận chuyển.<br /> Chương 4. Trang bị điện-điện tử thiết bị gia nhiệt.<br /> Chương 5. Trang bị điện-điện tử máy hàn điện.<br /> Chương 6. Thực tập trang bị điện.<br /> Tài liệu này đã qua chỉnh sửa và tái bản nhưng vẫn không thể tránh khỏi những<br /> khiếm khuyết, nhóm biên soạn chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của<br /> bạn đọc, các em sinh viên và đồng nghiệp để tài liệu được hoàn thiện hơn.<br /> Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Khoa Điện-Điện Tử, Trường Đại học Sư phạm<br /> Kỹ thuật Hưng Yên, Email: ddtu@utehy.edu.vn.<br /> Hưng Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2016<br /> Nhóm biên soạn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Chƣơng 1. Nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1. Khái niệm chung<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.2. Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện kiểu hở<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.3. Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện kiểu hệ kín<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.4. Phương pháp thiết kế sơ đồ điều khiển<br /> <br /> 13<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập chương 1<br /> <br /> 26<br /> <br /> Chƣơng 2. Trang bị điện-điện tử nhóm máy cắt kim loại<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2.1. Yêu cầu chung về trang bị điện và phân loại máy cắt kim loại<br /> <br /> 27<br /> <br /> 2.2. Trang bị điện máy tiện<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.3. Trang bị điện máy doa<br /> <br /> 34<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập chương 2<br /> <br /> 38<br /> <br /> Chƣơng 3. Trang bị điện-điện tử các máy nâng vận chuyển<br /> <br /> 39<br /> <br /> 3.1. Khái niệm và phân loại<br /> <br /> 39<br /> <br /> 3.2. Trang bị điện - điện tử thang máy<br /> <br /> 42<br /> <br /> 3.3. Trang bị điện - điện tử băng tải<br /> <br /> 50<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập chương 3.<br /> <br /> 56<br /> <br /> Chƣơng 4. Trang bị điện-điện tử thiết bị gia nhiệt<br /> <br /> 57<br /> <br /> 4.1. Khái niệm và phân loại<br /> <br /> 57<br /> <br /> 4.2. Trang bị điện - điện tử, lò điện trở<br /> <br /> 58<br /> <br /> 4.3. Trang bị điện - điện tử lò cảm ứng<br /> <br /> 65<br /> <br /> 4.4. Trang bị điện - điên tử lò hồ quang<br /> <br /> 70<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập chương 4<br /> <br /> 79<br /> <br /> Chƣơng 5. Trang bị điện-điện tử máy hàn điện<br /> <br /> 80<br /> <br /> 5.1. Yêu cầu và đặc điểm trang bị điện-điện tử máy hàn điện<br /> <br /> 80<br /> <br /> 5.2. Trang bị điện-điện tử máy hàn hồ quang<br /> <br /> 118<br /> <br /> 5.3. Trang bị điện-điện tử máy hàn tiếp xúc<br /> <br /> 126<br /> <br /> Câu hỏi và bài tập chương 5<br /> <br /> 136<br /> <br /> Chƣơng 6. Thực tập trang bị điện<br /> <br /> 137<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 158<br /> <br /> Bài giảng Trang bị điện - điện tử<br /> <br /> Chương 1: CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN<br /> 1.1. Khái niệm chung<br /> Khi mở máy các động cơ có công suất trung bình và lớn ngƣời ta phải dùng các<br /> biện pháp hạn chế dòng khởi động nhƣ: Mở máy qua điện trở, điện kháng, máy biến áp<br /> tự ngẫu, mở máy bằng đổi nối Sao-Tam giác..... Trong quá trình khởi động muốn tốc độ<br /> động cơ tăng dần đến giá trị định mức, thì ta phải tìm cách loại dần các phần tử mở<br /> máy đó ra. Một cách tổng quát ta có sơ đồ mạch động lực, đặc tính tĩnh, đặc tính động<br /> của quá trình mở máy của động cơ điện 1 chiều, xoay chiều nhƣ hình vẽ.<br /> n<br /> n0<br /> n®m<br /> CKĐ<br /> <br /> cc<br /> <br /> cc<br /> K1 K2<br /> <br /> K<br /> <br /> R1<br /> <br /> K<br /> <br /> R2<br /> <br /> R1 R2<br /> <br /> Ð<br /> <br /> I®m<br /> <br /> I2<br /> <br /> I1<br /> <br /> I<br /> <br /> Ap<br /> <br /> n<br /> n0<br /> <br /> K<br /> <br /> n®m<br /> F<br /> <br /> §<br /> <br /> r1<br /> r2<br /> <br /> K2<br /> <br /> I®m<br /> <br /> r1<br /> K1<br /> <br /> I2<br /> <br /> I1<br /> <br /> I<br /> <br /> r2<br /> <br /> I n(v/p)<br /> n=f(t)<br /> <br /> I1<br /> n1<br /> I2<br /> <br /> I=f(t)<br /> <br /> n2<br /> <br /> t1<br /> <br /> t1<br /> <br /> t<br /> <br /> §Æc tÝnh ®éng<br /> <br /> ĐHSPKT Hưng Yên _ Khoa Điện – Điện Tử<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Trang bị điện - điện tử<br /> <br /> Nhìn vào đặc tính tĩnh và đặc tính động ta có nhận xét:<br /> -<br /> <br /> Quá trình khởi động đi theo chiều mũi tên, tốc độ động cơ tăng dần ứng với việc loại<br /> dần các cấp điện trở phụ.<br /> <br /> -<br /> <br /> Nếu ta sử dụng các thiết bị để đo khoảng thời gian từ 0- t1, t1-t2 bằng các rơle thời<br /> gian và tại đó ta phát các lệnh điều khiển làm thay đổi tham số của mạch điện ( R P,<br /> XP..) và điều khiển quá trình theo mong muốn gọi là tự động khống chế theo nguyên<br /> tắc thời gian.<br /> <br /> -<br /> <br /> Nếu nhƣ ta sử dụng các thiết bị đo tốc độ nhƣ rơle ly tâm, máy phát tốc để đo tốc độ<br /> n1, n2 và tƣơng tự nhƣ trên ta có tự động khống chế theo nguyên tắc tốc độ.<br /> <br /> -<br /> <br /> Nếu sử dụng rơ le dòng điện để đo dòng điện I1, I2 và tƣơng tự ta có phƣơng pháp tự<br /> <br /> -<br /> <br /> động khống chế theo nguyên tắc dòng điện.<br /> Trong thực tế có nhiều bộ phận của máy làm việc bị giới hạn bởi góc quay hay<br /> quãng đƣờng nhất định khi đó ngƣời ta sử dụng phƣơng pháp khống chế theo<br /> nguyên tắc hành trình.<br /> <br /> 1.2. Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện kiểu hở<br /> 1.2.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian<br />  Nội dung nguyên tắc<br /> Điều khiển theo nguyên tắc thời gian dựa trên cơ sở là thông số làm việc của<br /> mạch biến đổi theo thời gian. Những tín hiệu điều khiển phát ra theo quy luật thời gian<br /> cần thiết để làm thay đổi trạng thái của hệ thống. Những phần tử thụ cảm đƣợc thời gian<br /> để phát tín hiệu cần đƣợc chỉnh định dựa theo ngƣỡng chuyển đổi của đối tƣợng. Ví dụ<br /> nhƣ tốc độ, dòng điện, mô men của mỗi động cơ đƣợc tính toán chọn ngƣỡng cho thích<br /> hợp cho từng hệ thống truyền động điện cụ thể.<br /> Những phần tử thụ cảm đƣợc thời gian có thể gọi là rơ le thời gian. Nó tạo nên<br /> đƣợc một khoảng thời gian trễ (duy trì) kể từ lúc có tín hiệu đƣa vào (mốc không) đầu<br /> vào của nó đến khi nó phát đƣợc tín hiệu ra đƣa vào phần tử chấp hành.<br /> Các cơ cấu duy trì thời gian có thể là: cơ cấu con lắc, cơ cấu điện từ, khí nén, cơ<br /> cấu điện tử, tƣơng ứng là rơ le loại đó,…<br /> Bằng giải tích hoặc bằng đồ thị mà ngƣời ta xác định số cấp điện trở phụ mở<br /> máy, giá trị điện trở của từng cấp, đặc tính động để chỉnh định thời gian tác động của<br /> rơ le, các khoảng thời gian đƣợc tính tƣơng đối nhƣ sau:<br /> t=J<br /> <br />  <br /> 1<br /> <br /> M<br /> <br /> dg1<br /> <br /> 2<br /> <br />  M dg 2<br /> <br /> ln<br /> <br /> M<br /> M<br /> <br /> dg1<br /> dg 2<br /> <br /> J là mô men quán tính<br /> Mđg1, Mđg2 là mô men động<br /> ĐHSPKT Hưng Yên _ Khoa Điện – Điện Tử<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2