Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
26
lượt xem
2
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giới thiệu tới các bạn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

BÀI 7<br /> TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN<br /> HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG<br /> CON NGƯỜI MỚI<br /> ThS. GVC: Nguyễn Chí Thiện<br /> Trường Đại học Kinh tế quốc dân<br /> <br /> v1.0013103218<br /> <br /> 1<br /> <br /> TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP<br /> • “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” luận điểm trên là của ai và nội dung của<br /> luận điểm đó muốn đề cập đến vấn đề gì?<br /> • Đạo đức là gốc của người cách mạng? Nếu không có đạo đức thì có thể trở<br /> thành người cách mạng được không?<br /> • Con người là “vốn quý nhất”. Muốn phát huy “vốn quý nhất” trong xây dựng đất<br /> nước thì đòi hỏi Đảng và nhà nước cần phải làm gì?<br /> <br /> Nắm vững những nội dung kiến thức trong bài này sẽ giúp chúng ta có<br /> cơ sở lý luận và thực tiễn để luận giải được những vấn đề nêu trên.<br /> <br /> v1.0013103218<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> •<br /> <br /> Cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về tư tưởng văn hóa, đạo đức<br /> và xây dựng con người mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh;<br /> <br /> •<br /> <br /> Tiếp tục cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác –<br /> Lê nin;<br /> <br /> •<br /> <br /> Giúp cho người học xác định rõ phương hướng, biện pháp học tập tư tưởng<br /> văn, đạo đức, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành<br /> con người mới XHCN theo tư tưởng Hồ Chí Minh.<br /> <br /> v1.0013103218<br /> <br /> 3<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa<br /> <br /> Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức<br /> <br /> Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới<br /> <br /> v1.0013103218<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA<br /> 1.1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới<br /> <br /> 1.2. Các vấn đề chung của văn hóa<br /> <br /> 1.3. Một số lĩnh vực chính của văn hóa<br /> <br /> v1.0013103218<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản