intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Chia sẻ: 986753421 986753421 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

1
339
lượt xem
111
download

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai giai đoạn thú vị nhất trong nghiên cứu là thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu. Tuy nhiên, đây là hai giai đoạn tiêu tốn thời gian nhất. Trong một thí nghiệm, quá trình thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu không phải chỉ tiến hành một lần mà thường được lặp đi lặp lại nhiều lần, đặc biệt là giai đoạn xử lý số liệu. Nhận định này càng đúng khi làm việc với một tập hợp số liệu lớn, ví dụ số liệu điều tra. Hiểu bản chất của thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DỰ ÁN GIÁO DỤC VIỆT NAM HÀ LAN BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (Phương pháp nghiên cứu nâng cao) LÊ ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN MINH HIẾU HUẾ, 2008
 2. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................................ 2  BÀI I: NHẬP SỐ LIỆU .................................................................................................... 4  1.1. Nguyên tắc của nhập số liệu .................................................................................... 4  1.2. Nhập số liệu trong trường hợp số liệu không phân nhóm/tổ ................................... 5  1.3. Nhập số liệu trong trường hợp số liệu phân tổ bởi một nhân tố .............................. 6  1.4. Nhập số liệu trong trường hợp số liệu phân tổ bởi hai nhân tố................................ 7  1.5. Nhập số liệu trong các kiểu thiết kế thí nghiệm có sự khống chế sự sai khác ban đầu ................................................................................................................................... 8  BÀI 2. KIỂM TRA SỐ LIỆU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH............................... 11  2.1. Kiểm tra số liệu bằng trình ứng dụng filter trong EXCEL .................................... 11  2.2. Kiểm tra số liệu bằng trình ứng dụng Box-plot hoặc Scatter Plot trong SPSS ...... 14  BÀI 3. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ ................................................................... 19  3.1. Phân tích thống kê mô tả trong trường hợp tập hợp số liệu không phân nhóm ..... 20  3.2. Phân tích thống kê mô tả trong trường hợp tập hợp số liệu phân nhóm ............... 21  BÀI 4. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ............................................................................. 23  BÀI 5. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI CHO CÁC KIỂU THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM KHÁC NHAU .................................................................................................................. 28  5.1. Nguyên tắc của phân tích số liệu của thiết kế thí nghiệm RCB và LSD ............... 28  5.2. Phân tích số liệu từ thí nghiệm kiểu RCB.............................................................. 29  5.3. Phân tích số liệu từ thí nghiệm kiểu LSD .............................................................. 34  BÀI 6. ÁP DỤNG QUY TẮC NGẪU NHIÊN TRONG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VỚI MỘT NHÂN TỐ ..................................................................................................... 39  6.1. Ngẫu nhiên hóa trong thiết kế thí nghiệm kiểu CRD và RCB ............................... 39  6.2. Ngẫu nhiên hóa trong thiết kế thí nghiệm kiểu LSD ............................................. 41  BÀI 7. PHÂN TÍCH HỒI QUY ..................................................................................... 42  2
 3. MỞ ĐẦU Hai giai đoạn thú vị nhất trong nghiên cứu là thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu. Tuy nhiên, đây là hai giai đoạn tiêu tốn thời gian nhất. Trong một thí nghiệm, quá trình thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu không phải chỉ tiến hành một lần mà thường được lặp đi lặp lại nhiều lần, đặc biệt là giai đoạn xử lý số liệu. Nhận định này càng đúng khi làm việc với một tập hợp số liệu lớn, ví dụ số liệu điều tra. Hiểu bản chất của thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu là đặc biệt quan trọng. Quá trình thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và thú vị hơn nếu chúng ta có thể ứng dụng tin học vào phân tích số liệu thay vì tính toán đơn thuần. Hiện nay có rất nhiều phần mềm giúp cho quá trình xử lý số liệu. Nếu chúng ta sử dụng các phần mềm để phân tích kết quả thì luôn luôn có kết quả. Vấn đề cơ bản là kết quả đó đúng hay sai, kết quả đó nói lên điều gì. Quả là không thừa khi nhấn mạnh rằng chúng ta phải hiểu được bản chất của thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trước khi ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả các kiến thức về bản chất của thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu được đề cập trong học phần phương pháp thí nghiệm. Trong phạm vi của học phần này chúng tôi đề cập đến việc vận dụng phầm mềm SPSS trong xử lý số liệu. Phầm mềm SPSS là một phần mềm rất thông dụng. Chúng ta có thể có được phầm mềm này bất kỳ ở đâu. Việc xử dụng phần mềm này rất đơn giản, nhưng lại rất có hiệu quả. Có thể nói rằng phần mềm SPSS giải quyết được gần như toàn bộ các yêu cầu của xử lý số liệu trong các nghiên cứu trong nông nghiệp. Mặt khác phần mềm SPSS cũng có ưu thế xử lý các tập hợp số liệu khá lớn như số liệu điều tra. Do vậy, chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng phần mềm SPSS cho xử lý số liệu thí nghiệm và số liệu điều tra. Một ưu điểm khác nữa là kết quả đầu ra của xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS có thể được thao tác và chế bản một cách dễ dàng trên các phần mềm khác như Microsoft Offices. Điều này rất thuận lợi khi chúng ta sử dụng kết quả xử lý số liệu cho việc hoàn thành bài báo hay luận văn. Hơn thế nữa cách sử dụng phầm mềm SPSS cũng tương tự như một số phầm mềm thông dụng khác như GENSTAT, MINITAB, vv. Do vậy, quả là khiêm tốn để nói rằng nếu chúng ta có thể sử dụng được phần mềm SPSS thì chúng ta có thể sử dụng các phần mềm tin học thống kê khác. Với mục đích giúp cho đối tượng học bậc đại học có thể sử dụng phần mềm SPSS trong xử lý số liệu nghiên cứu, chúng tôi biên soạn nội dung học phần này và khi kết thúc chương này, hy vọng người đọc có thể thực hiện một số nội dung sau bằng phần mềm SPSS: • Nhập số liệu cho các loại thiết kế thí nghiệm khác nhau • Kiểm tra được số liệu và định hướng phân tích • Phân tích thống kê mô tả 3
 4. • Phân tích phương sai • Xử lý số liệu thí nghiệm một nhân tố • Áp dụng quy tắc ngẫu nhiên trong thiết kế thí nghiệm • Phân tích tương quan hồi quy BÀI I: NHẬP SỐ LIỆU Mấu chốt của xử lý số liệu bằng các phầm mềm tin học là nhập số liệu theo cách máy có thể hiểu được. Máy tính sẽ xử lý đúng nếu ta nhập số liệu đúng. Nhập và quản lý số liệu là một công đoạn quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Cách thức nhập và quản lý số liệu đòi hỏi phải dễ hiễu đối với các thành viên trong và ngoài nhóm nghiên cứu. Hơn thể nữa, nhập và quản lý số liệu phải thuận lợi cho quá trình xử lý số liệu sau này. Để nhập số liệu chúng ta có thể có hai lựa chọn. Nhập số liệu trong phần mềm EXCEL sau đó mỗi khi xử lý số liệu thì nạp (import) số liệu vào phần mềm SPSS. Lựa chọn thứ 2 là nhập số liệu trực tiếp vào phần mềm SPSS. Mỗi cách nhập có những ưu điểm và nhược điểm của nó. Trong phạm vi của chương này chúng tôi giới thiệu sự lựa chọn thứ nhất, nhập và quản lý số liệu từ EXCEL. 1.1. Nguyên tắc của nhập số liệu Để có thể nhập số liệu chúng ta cần xác định rõ: • Đơn vị thí nghiệm của nghiên cứu • Số biến độc lập của nghiên cứu • Số biến phụ thuộc của nghiên cứu Để nhập số liệu đúng, cần tuyệt đối tuân theo các nguyên tắc sau đây: • Mỗi đơn vị thí nghiệm được nhập vào trong một hàng của worksheet excel. Tất cả các thông tin của mỗi đơn vị thí nghiệm phải đều được nằm cùng trong một hàng. • Hàng thứ nhất của worksheet excel là hàng tên biến (độc lập và phụ thuộc). • Mỗi biến độc lập hay biến phụ thuộc nằm trong một cột. Tất cả các thông tin về một biến phải được nằm trong một cột. Ngoài ra để mọi người đều có thể hiểu được tập hợp số liệu, nên dùng các chức năng phụ trợ khác trong excel để giải thích thêm về tập hợp số liệu. Ví dụ ta có thể dùng chức năng insert comment để chú thích các tên biến, đơn vị của biến cũng như chú thích các số liệu cần thiết. 4
 5. 1.2. Nhập số liệu trong trường hợp số liệu không phân nhóm/tổ Ví dụ 1. Một nhóm nghiên cứu đã tiến hành xác định năng suất lúa (kg/ha) tại 10 ô ruộng, kết quả thu được ở bảng 1. Hãy nhập số liệu để phân tích thống kê mô tả năng suất lúa. Bảng 1. Năng suất lúa (kg/ha) ở 10 ô ruộng khác nhau STT Năng suất STT Năng suất (kg/ha) (kg/ha) 1 3.853 6 2.606 2 4.788 7 4.936 3 4.576 8 4.454 4 6.034 9 5.276 5 5.874 10 5.916 Chúng ta có thể nhập số liệu như sau: Hình 1: Nhập số liệu trong trường hợp số liệu không phân tổ 5
 6. 1.3. Nhập số liệu trong trường hợp số liệu phân tổ bởi một nhân tố Ví dụ 2. Một nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân bón đến năng suất lúa (kg/ha) trong một thí nghiệm được thiết kế theo kiểu CRD, kết quả thu được ở bảng 2. Hảy nhập số liệu để phân tích ảnh hưởng của các mức phân bón đến năng suất lúa. Bảng 2. Số liệu từ thí nghiệm ảnh hưởng của mức phân bón đến năng suất lúa (kg/ha) Công thức phân bón Lặp lần 1 Lặp lần 2 Lặp lần 3 Lặp lần 4 N0 3.853 2.606 3.144 2.894 N1 4.788 4.936 4.562 4.608 N2 4.576 4.454 4.884 3.924 N3 6.034 5.276 5.906 5.652 N4 5.874 5.916 5.984 5.518 Chúng ta có thể nhập số liệu như sau: Hình 2: Nhập số liệu trong trường hợp số liệu phân tổ bởi một nhân tố 6
 7. 1.4. Nhập số liệu trong trường hợp số liệu phân tổ bởi hai nhân tố Ví dụ 3. Một nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các mức đạm bón và giống lúa đến năng suất lúa (kg/ha) trong một thí nghiệm được thiết kế theo kiểu CRD, kết quả thu được ở bảng 3. Hảy nhập số liệu để phân tích ảnh hưởng của các mức phân bón và giống lúa đến năng suất lúa. Bảng 3. Số liệu thu được từ thí nghiệm ảnh hưởng của mức đạm bón và giống lúa đến năng suất lúa (kg/ha) trong thí nghiệm thiết kế theo kiểu CRD Giống Giống 1 Giống 2 Giống 3 Giống 4 Phân bón (V1) (V2) (V3) (V4) N0 3.853 2.606 3.144 2.894 N1 4.788 4.936 4.562 4.608 N2 4.576 4.454 4.884 3.924 N3 6.034 5.276 5.906 5.652 N4 5.874 5.916 5.984 5.518 Có thể nhập số liệu như sau: Hình 3: Nhập số liệu trong trường hợp số liệu phân tổ bởi hai nhân tố 7
 8. 1.5. Nhập số liệu trong các kiểu thiết kế thí nghiệm có sự khống chế sự sai khác ban đầu Ví dụ 4. Một nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các mức đạm bón và giống lúa đến năng suất lúa (kg/ha) trong một thí nghiệm được thiết kế theo kiểu RCB, kết quả thu được ở bảng 4. Hãy nhập số liệu để phân tích ảnh hưởng của các mức đạm bón và giống đến năng suất lúa. Bảng 4. Số liệu từ thí nghiệm ảnh hưởng của mức phân bón và giống lúa đến năng suất lúa (kg/ha) trong thí nghiệm thiết kế theo kiểu RCB Phân bón Giống V1 N0 3,853 2,606 3,144 2,894 N1 4,788 4,936 4,562 4,608 N2 4,576 4,454 4,884 3,924 N3 6,034 5,276 5,906 5,652 N4 5,874 5,916 5,984 5,518 Giống V2 N0 2,846 3,794 4,108 3,444 N1 4,956 5,128 4,150 4,991 N2 5,928 5,698 5,810 4,308 N3 5,664 5,362 6,458 5,474 N4 5,458 5,546 5,786 5,932 Giống V3, N0 4,192 3,754 3,738 3,428 N1 5,251 4,582 4,896 4,286 N2 5,822 4,848 5,678 4,932 N3 5,888 5,524 6,042 4,756 N4 5,864 6,264 6,056 5,362 Đây là một thí nghiệm hai nhân tố: giống và mức phân bón. Thí nghiệm này được thiết kế theo kiểu RCB. Như vậy, xuất hiện thêm một yếu tố thứ 3, đó là yếu tố khối, dùng để khống chế sự sai khác ban đầu của các đơn vị thí nghiệm. Nếu có thể nhập số liệu của kiểu thiết kế thí nghiệm này, thì chúng ta sẽ có thể nhập được số liệu trong các kiểu thiết kế thí nghiệm khác như LS, SPLIT-PLOT và STRIP-PLOT. Trong phạm vi của chương trình đào tạo bậc đại học chúng tôi chỉ giới thiệu cách nhập số liệu của hai kiểu thiết kế thí nghiệm RCB và LS. 8
 9. Nguyên tắc cơ bản nhập số liệu trong các kiểu thiết kế thí nghiệm có sự khống chế sự sai khác ban đầu (RCB, LS, SPLIT-PLOT và STRIP-PLOT) là xem xét yếu tố khống chế như là một yếu tố thí nghiệm. Có nghĩa là mỗi một yếu tố khống chế sự sai khác cần một cột trong worksheet của excel. Chúng ta có thể nhập số liệu cho ví dụ 4 ở hình 4. Hình 4 trình bày cách nhập số liệu của 14 đơn vị thí nghiệm đầu. Hình 4: Nhập số liệu trong trường hợp số liệu phân tổ bởi hai nhân tố theo kiểu thiết kế RCB Ví dụ 5. Một nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu năng suất (tấn/ha) của 3 giống ngô lai A, B, D và giống đối chứng C, trong một thiết kế thí nghiệm 9
 10. kiểu LS, kết quả thu được ở bảng 5. Hãy nhập số liệu để so sánh năng suất của các giống ngô. Bảng 5. Năng suất (tấn/ha) của các giống ngô A, B, D và C trong thí nghiệm thiết kế theo kiểu LS Năng suất hạt (tấn/ha) Số hàng Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 1 1,640(B) 1,210(D) 1,425(C) 1,345(A) 2 1,457(C) 1,185(A) 1,400(D) 1,290(B) 3 1,670(A) 0,710(C) 1,665(B) 1,180(D) 4 1,565(D) 1,290(B) 1,655(A) 0,660(C) Chúng ta có thể nhập như sau (hình 5). Hình 5: Nhập số liệu trong trường hợp thiết kế thí nghiệm kiểu LS 10
 11. Tóm lại, nguyên tắc cơ bản của nhập số liệu để xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS cũng như các phần mềm khác như GENSTAT và MINITAB là “mỗi đơn vị thí nghiệm nằm trong một hàng, mỗi biến nằm trong một cột”. BÀI 2. KIỂM TRA SỐ LIỆU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH Phân tích số liệu là việc làm rất đơn giản và nhanh chóng, do vậy chúng ta không cần thiết vội vàng phân tích số liệu. Với các yêu cầu của một thí nghiệm thông thường trong nông nghiệp, phân tích số liệu có thể hoàn thành trong vài phút. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra số liệu một cách cẩn thận thì việc xử lý số liệu có thể phải làm đi làm lại nhiều lần do sau khi hoàn thành xử lý số liệu, nhà nghiên cứu có thể phát hiện một số số liệu chưa được nhập chính xác. Tập hợp số liệu càng lớn bao nhiêu thì việc kiểm tra số liệu càng quan trọng bấy nhiêu. Mục đích cơ bản của việc kiểm tra số liệu là phát hiện ra các sai sót trong nhập số liệu và phát hiện các trường hợp ngoại lệ (outliner). Ngoài ra việc kiểm tra số liệu còn có thể giúp người nghiên cứu định hình được khuynh hướng của mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu, từ đó lựa chọn phương án phân tích số liệu thích hợp. Việc kiểm tra số liệu có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ sử dụng trình ứng dụng filter trong EXCEL, Box plot hoặc Scatter plot trong SPSS. 2.1. Kiểm tra số liệu bằng trình ứng dụng filter trong EXCEL Kiểm tra số liệu bằng cách sử dụng trình ứng dụng filter (lọc) có thể được thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng, đặc biệt khi chúng ta có tập hợp số liệu nhỏ. Ví dụ 6. Hãy kiểm tra các số liệu đã nhập ở bảng 2 (ví dụ 2). Cần chú ý rằng đây là một tập hợp số liệu rất đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra bằng mắt thường. Tuy nhiên từ các ví dụ đơn giản chúng ta cần khái quát hóa thành phương pháp kiểm tra số liệu cho mọi tập hợp số liệu khác nhau. Chúng ta có thể kiểm tra như sau: • Bước 1: Khởi động chức năng filter. Việc khởi động này có thể thực hiện như sau: Data-Filter-AutoFilter • Bước 2: Filter số liệu năng suất để phát hiện ra các trường hợp nhập sai hoặc các trường hợp ngoại lệ • Bước 3: Chọn số liệu được cho là sai hoặc ngoại lệ để phát hiện bản ghi (đơn vị thí nghiệm) nào chứa số liệu đó Từ hình 6 không có sai sót nào được phát hiện trong nhập số liệu. Giả sử chúng ta đã nhập sai số liệu của đơn vị thí nghiệm thứ nhất, thay vì nhập 3.853 11
 12. chúng ta đã nhập thành 38.533. Từ hình 7, chúng ta có thể đặt nghi ngờ về độ chính xác của bản ghi có năng suất 38.533. Hình 6. Kiểm tra số liệu bằng chức năng Filter Như vậy nếu nhìn vào hình 7 thì chúng ta có thể phát hiện bản ghi (đơn vị thí nghiệm) có năng suất 38.533. Chúng ta có thể di chuyển thẳng đến đơn vị thí nghiệm có chứa số liệu 38.533. Khi đó các đơn vị thí nghiệm khác sẽ bị ẩn (8). Màu sắc của filter bị thay đổi. Sự thay đổi màu sắc này báo hiệu tập hợp số liệu nghiên cứu đang bị filter (lọc). Nếu chúng ta muốn thao tác với toàn bộ số liệu thì chú ý phải bỏ chức năng filter. Điều này có thể thực hiện được bằng cách chọn ALL trong filter. Chức năng filter còn có thể giúp ta lựa chọn được các số liệu theo một số tiêu chí nào đó do chúng ta định ra. 12
 13. Hình 7. Kiểm tra số liệu bằng chức năng Filter Hình 8. Kiểm tra số liệu bằng chức năng Filter 13
 14. 2.2. Kiểm tra số liệu bằng trình ứng dụng Box-plot hoặc Scatter Plot trong SPSS 3.2.1. Nạp số liệu từ EXCEL vào SPSS Sau khi đã nhập xong số liệu thì chúng ta có thể nạp số liệu vào SPSS để kiểm tra số liệu cũng như phân tích và xử lý số liệu. Việc nạp số liệu vào SPSS hoàn toàn đơn giản như việc mở một file số liệu. Chúng ta có thể tiến hành theo các bước sau đây: • Bước 1: Khởi động SPSS • Bước 2: Chọn file – Open Data (hình 9) Hình 9. Nạp số liệu vào SPSS • Bước 3: Tìm đến file excel chứa số liệu đã nhập và mở file (open). Chú ý: chỉ rõ loại file mà chúng ta muốn mở là file có đuôi XLS (file EXCEL). Khi muốn nạp số liệu từ file EXCEL vào SPSS, chúng ta phải tắt file EXCEL chứa số liệu. Ví dụ 9. Hãy nạp (input) số liệu ở ví dụ 2 từ EXCEL vào SPSS Sau khi nạp số liệu chúng ta sẽ có kết quả như ở hình 10 14
 15. Hình 10. Nạp số liệu vào SPSS và kết quả nạp số liệu 2.2.2. Kiểm tra số liệu bằng trình ứng dụng Box-plot hoặc Scatter- Plot trong SPSS Thực chất của kiểm tra số liệu bằng trình ứng dụng Box-plot hoặc Scatter- Plot trong SPSS là vẽ đồ thị Box-Plot hoặc vẽ đồ thị Scatter - Plot. Như vậy, nếu chúng ta có thể kiểm tra số liệu bằng cách sử dụng hai loại đồ thị trên thì chúng ta cũng có thể vẽ các đồ thị khác theo ý muốn. Thực chất là chúng ta lợi dụng chức năng vẽ đồ thị để kiểm tra số liệu. Chúng tôi hy vọng rằng qua phần này người đọc có thể vẽ được các loại đồ thị bằng phần mềm SPSS và kiểm tra số liệu. Ví dụ 10. Hãy kiểm tra số liệu bằng đồ thị Box-plot trong SPSS bằng cách dùng tập hợp số liệu ở ví dụ 2 (bảng 2.). Chúng ta có thể làm theo các bước sau: • Bước 1: Nạp số liệu vào SPSS • Bước 2: Chọn Graph-Boxplot-Sinple (có thể chọn clustered trong trường hợp số liệu phân nhóm) • Bước 3: Chọn biến ở trục tung và biến ở trục hoành • Bước 4: Xem xét các trường hợp ngoại lệ từ đồ thị Box-plot 15
 16. Năng suất 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 N0 N1 N2 N3 N4 Công thức phân bón Hình 11. Đồ thị Box-Plot mô tả mối quan hệ giữa công thức phân bón và năng suất của lúa Qua đồ thị trên ta không thấy những giá trị ngoại lệ. Có thể hiểu một cách đơn giản là các giá trị nằm ngoài các đuôi của đồ thị Box-Plot thì nên được xem xét về tính chính xác cũng như có thể được xem xét như các trường hợp ngoại lệ. Ví dụ 11. Một nhóm nghiên cứu điều tra ảnh hưởng của tuổi của chủ hộ đến việc chấp nhận (Y) hay không chấp nhận (N) trồng giống ngô địa phương. Kết quả được thể hiện ở bảng 6. Hãy kiểm tra kết quả nhập số liệu. Bảng 6. Số liệu về ảnh hưởng của tuổi chủ hộ đến chấp nhận giống ngô địa phương Loại hộ Tuổi chủ hộ Tuổi chủ hộ Tuổi chủ hộ Tuổi chủ hộ Tuổi chủ hộ 12 N 48 24 36 10 N 17 36 48 36 6 Y 46 60 5 36 14 N 24 36 24 32 92 N 17 48 36 12 12 N 17 14 24 24 2 Y 24 36 60 5 8 Y 48 36 7,5 24 8 Y 168 5 4 24 5 16
 17. Y 40 30 60 36 36 N 6 5 48 24 8 Y 16 36 48 34 144 N 12 8 8 22 30 N 28 12 5 19 10 Y 46 12 72 36 7 Y 36 26 72 12 24 N 17 6 10 24 14 N 36 24 12 18 1 N 24 15 12 18 20 N 24 24 36 25 12 N 12 6 48 8 2 N 36 12 24 10 12 N 29 14 18 42 48 N 36 14 5 4 48 N 48 36 36 6 48 N 36 24 36 9 2 Y 48 24 36 60 30 N 36 24 36 46 12 N 12 12 60 24 12 N 84 6 8 32 15 N 9 36 7 92 10 Y 18 36 26 7 7 N 36 48 36 7 72 Y 60 24 22 7 30 N 15 36 18 8 60 Vẽ đồ thị kiểu Box-Plot, kết quả được trình bày ở hình 12. Qua hình 12. có thể đặt nghi ngờ vào một số bản ghi hay đơn vị thí nghiệm thứ 9, 212, 58, 79, 76, 204, 64, 191 và 30 trong file số liệu. Các số liệu đó có thể do sai sót khi nhập số liệu, cũng có thể là những trường hợp ngoại lệ, do vậy chúng ta cần kiểm tra lại những số liệu này. Cần đặc biệt chú ý là không được loại bỏ các số liệu này khi không có lý do chính đáng. Các trường hợp ngoại lệ thông thường làm cơ sở cho việc đề xuất ý tưởng nghiên cứu mới. Chúng ta có thể vừa kiểm tra số liệu vừa xem xét khuynh hướng của phân bố số liệu hay xem xét mối quan hệ giữa các biến. Điều này có thể được thực hiện thông qua đồ thị kiểu Scatter-Plot. Tiến trình vẽ đồ thị kiểu Scatter-Plot tuân theo các bước như sau : Graphs - Scatter- Simple. Sau đó chọn biến x và biến y. 17
 18. Chỉ chọn Simple khi ta muốn vẽ đồ thị đơn chỉ gồm một biến x và một biến y (Hình 13). 200 9 150 212 i o100 79 76 58 u 204 t 191 64 30 50 0 N Y loaiho Hình 12. Đồ thị Box-Plot để kiểm tra số liệu Hình 13. Các bước vẽ đồ thị Scatter-Plot 18
 19. Hình 14 trình bày một ví dụ về đồ thị Scatter-Plot từ một tập hợp số liệu với 573 đơn vị thí nghiệm. Do tập hợp số liệu khá lớn cho nên chúng tôi không trình bày tập hợp số liệu. Qua hình 14 ta có thể vừa kiểm tra số liệu vừa suy đoán mối quan hệ giữa các biến. Chúng ta có thể hoàn toàn nghi ngờ bản ghi/đơn vị thí nghiệm ở hàng 262 và 481 của file nhập số liệu là những trường hợp ngoại lệ, hoặc có thể chúng đã được nhập sai. 250 262 200 y1 150 100 481 50 0 20 40 60 80 100 120 140 x Hình 14. Đồ thị Scatter-Plot biểu thị mối quan hệ giữa biến độc lập x và biến phụ thuộc y Mặt khác qua hình 14 ta thấy rằng khi x nhỏ thì khi x tăng thì y tăng, nhưng khi tiếp tục tăng x thì y sẽ không tăng nữa. Như vậy khi xem xét mối quan hệ giữa y và x chúng ta không thể dùng một hàm tuyến tính đơn thuần được. Tóm lại, có nhiều cách khác nhau để kiểm tra số liệu đồng thời định hình mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu. Người làm nghiên cứu cần chú ý đến kiểm tra số liệu thật kỹ trước khi phân tích số liệu. BÀI 3. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ Trong các chương trước chúng ta đã biết một trong những nội dung quan trọng nhất của thống kê mô tả là tính toán các tham số đặc trưng cho mức độ tập 19
 20. trung như trung bình, trung vị, và yếu số và các tham số đặc trưng cho mức độ phân tán như phương sai, độ lệch chuẩn, sai số chuẩn của số trung bình (sai số của số trung bình). Trong nội dung của chương này chúng tôi sẽ đề cập đến cách phân tích các tham số đó bằng trình ứng dụng descriptive statistics. Trong SPSS có rất nhiều trình ứng dụng có thể tính toán được các tham số thống kê mô tả hay nói cách khác trình ứng dụng descriptive statistics có thể được thực hiện từ các trình ứng dụng khác, ví dụ từ trình ứng dụng General Linear Model hay Compare means. 3.1. Phân tích thống kê mô tả trong trường hợp tập hợp số liệu không phân nhóm Ví dụ 12. Hảy tính toán các tham số thống kê mô tả của năng suất lúa trong ví dụ 2. Chúng ta có thể thực hiện theo các bước sau : • Bước 1: Nạp số liệu vào SPSS • Bước 2: Vào trình ứng dụng descriptive statistics (hình 15) • Bước 3 : Lựa chọn biến cần được thực hiện thống kê mô tả (hình 15) • Bước 4: Lựa chọn các tham số thống kê cần tính toán (hình 15) Hình 15. Phân tích thống kê mô tả khi số liệu không phân nhóm 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2