BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
115
lượt xem
49
download

BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở đầu • I. ĐẶC ĐiỂM CHUNG CỦA VSV • - Kích thước nhỏ bé tính bằng µm hoặc nm - Hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh - Phân bố rộng, chủng loại nhiều - Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh Là SV đầu tiên xuất hiện trên trái đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1

 1. BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH
 2. • Mở đầu • I. ĐẶC ĐiỂM CHUNG CỦA VSV • - Kích thước nhỏ bé tính bằng µm hoặc nm
 3. • - Hấp thụ nhiều, chuyển hoá nhanh • - Phân bố rộng, chủng loại nhiều
 4. • - Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh
 5. • Là SV đầu tiên xuất hiện trên trái đất Vết tích Gloeodiniopsis cách Vết tích Palaeolyngbya cách đây 1,5 tỷ năm đây 950 triệu năm
 6. • - Năng lực thích ứng mạnh, và dễ phát sinh biến dị • II. Vị trí của SV trong sinh giới Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 7. • - Linneaus (1707-1778) là người đầu tiên đặt tên loài cho sinh giới, chia sinh giới thành 2 giới • - 1866 F. Hackel đề xuất bổ sung thêm giới thứ 3 đó là giới Protista
 8. • - 1969 Whittaker đề xuất hệ thống phân loại 5 giới Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 9. • - 1979 Trần Thế Tương đề xuất hệ thống 6 giới
 10. • 1980, Carl R. Woese ba lĩnh giới (Domain)
 11. • T. Cavalier-Smith (1993) thì lại đề xuất hệ thống phân loại 8 giới:
 12. • III. VAI TRÒ CỦA VSV TRONG TỰ NHIÊN • - Sống ở khắp nơi trên trái đất • - Phân giải chất hữu cơ • - Có vai trò trong ngành năng lượng • - Là lực lượng sản xuất trực tiếp của ngành công nghệ lên men Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 13. • - VSV là nguyên nhân của nhiều loại bệnh nguy hiểm • V. Sơ lược về lịch sử phát triển của VSV • Lịch sử phát triển của VSv có thể chia thành 4 giai đoạn • 5.1. Giai đoạn sơ khai • - Ngành cổ sinh vật học xác định được những vi khuẩn đầu tiên xuất hiện cách đây 4 tỷ năm Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 14. • - Thời cổ Hy Lạp đã biết nấu rượu • - 1665 Antony Van Leuwenhoek (1632 – 1723) quan sát được TB VK • - 1673 Hoek đã quan sát được TB VK sống Van Leuwenhoek Carl Von Linnaeus Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 15. 5.2. Giai đoạn Louis Pasteur - 1857 Phát hiện ra quá trình lên men nhờ có VSV
 16. • - Tranh luận về bệnh tật và nguyên nhân gây bệnh, tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bác bỏ thuết tự sinh Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 17. • 5.3 Giai đoạn sau Pasteur • Đây là giai đoạn mở ra cho các nghiên cứu về sau - Robert Koch (1843 – 1910) phát hiện ra vi khuẩn lao. - Metnhicov (1845 – 1916) đề ra học thuyết miễn dịch học. - Eclic (1854 – 1915) nêu ra thuyết miễn dịch học dịch thể - Omelanski (1867 – 1928) phát hiện ra vi khuẩn phân giải cellulose
 18. • - 1881 Koch đề xuất pp phân lập VSV, Hess đề xuất pp nuôi cấy VSV trên môi trường thạch • - 1884 Gram đề xuất phương pháp nhuộm Gram • - 1897 Buchner chứng minh vai trò của enzyme trong quá trình lên men rượu Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 19. • 5.4. Giai đoạn hiện đại • Sau 150 năm sau khi công trình nghiên cứu của Pasteur thì những nghiên cứu về VSV có những bước tiến mới • Hiện nay trong ngành khoa học hiện đại đã có những nghiên cứu và ứng dụng khác nhau về VSV Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan
 20. • VI. Đối tượng của VSV học • 6.1 Virus học • Khoa học nghiên cứu các cơ nghieân cöùu caùc cô theå voâ baøo (Acaryote): Virut vaø Bacteriophge, ñaõ ñöôïc bieát tôùi 79 hoï (UB Quoác teá phaân loaïi hoïc virut, 1995). Virus HIV/AIDS Virus cúm gà H5N1 Vi sinh và Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản