intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài học cơ cấu phân phối khí - Giáo án số 01

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1.059
lượt xem
163
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

*Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài học cơ cấu phân phối khí - Giáo án số 01

 1. GIÁO ÁN SỐ 01 Lớp: CĐ ôtô 6 K2 Thời gian thực hiện: Bài học trước: Cơ cấu phân phối khí Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 1 : CẤU TẠO BỘ LY HỢP * BTƯ D: Tháo lắp nhận dạng các bộ phận ly hợp *Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị *ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:bảng,phấn,đề cương, giáo án, xưởng thực hành *HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động và thẻ học sinh II- THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h Hoạt động dạy học TT Nội dung Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian - Giới thiệu bộ ly hợp ma - Tích cực hoá tri thức 5’ A - DẪN NHẬP: sát và trình bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp ma sát B HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: 45p - Diễn giải: - Lắng nghe và ghi chép 5’ I Mục tiêu: bài đầy đủ - - - Trực quan: II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: bộ ly hợp xe - Lắng nghe zin130, uoat, toyota 3’ b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, - Giới thiệu các loại dụng - Quan sát cụ vam, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, xăng, giấy nhám mịn III Trình tự thực hiện: 30’ - Đàm thoại: 1 Quá trình tháo: Hỏi: Tháo những bộ phận - Học sinh nghiên cứu trả a-Tháolyhợptừxe xuống: lời - Tháo các bô phận liên nảo? quan: - tháo hộp số ra - Suy nghĩ trả lời - Đàm thoại b- Tháo rời ly hợp - Tháo đĩa chủ động rời vỏ ly hợp Học sinh nghiên cứu trả Thuyết trình 2 Vệ sinh và bảo dưỡng Hỏi: khi đĩa ma sát bị lời a- Vệ sinh mòn nhẹ hoặc bị mát độ b- Nhận dạng các chi tiết bám (ma sát) thì ta phải Quan sát c- Bảo dưỡng bên ngoài
 2. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian - Thêm mỡ vào các vòng làm gì? bị Thao tác mẫu 3 Quá trình lắp: ngược với -Đàm thoại: -Suy nghĩ trả lời: quá trình tháo 4 Nêu lên các sai hỏng mà -Chú ý lắng nghe Các sai hỏng thường gặp học sinh thường hay gặp 5 Phân công vị trí luyện tập Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình 2’ luyện tập - Nhóm 1 thực hành trên 265p C -Thao tác mẫu: HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: zin130 + Hướng dẫn tổ 1 Quan sát học sinh thực - Nhóm 2 thực hành trên + Hướng dẫn tổ 2 tập và uốn nắn những sai uoat - Học sinh tìm hiểu thực hỏng của người học tế, có những vấn đề gì ch- a rõ hỏi lại để giáo viên hớng dẫn thêm -Làm và trả lời: 45p D -Trực quan+ Đàm thoại: HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: -Đánh giá , nhận xét kết - Nghe tổng kết - Kiểm tra quả quá trình học - Nhận xét - Thống báo kết quả E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi 3p - Vẽ sơ đồ ly hợp Zin 130 III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) Đậu Xuân Cường 2
 3. GIÁO ÁN SỐ 02 Lớp: Thời gian thực hiện: 6h Bài học trước: S/C ly hợp Uóat Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 2: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BỘ LY HỢP MA SÁT * BTƯD: Ly hơp Zin 13, TO YO TA Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng bộ ly hợp ma sát - Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị * ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, thiết bị * HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm tra con số: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h Hoạt động dạy học TT Nội dung Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’ A DẪN NHẬP: các dạng hư hỏng mà bộ ly hợp ma sát thường gặp B 45p HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: - Diễn giải: - Lắng nghe và ghi chép 5’ I Mục tiêu: bài đầy đủ - 3’ - Trực quan: II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: bộ ly hợp xe zin130, uoat, toyota - Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, vam, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, xăng, giấy nhám mịn 30’ III Trình tự thực hiện: - Suy nghĩ trả lời - Đàm thoại: 1 Quá trình tháo: a- Tháo trên xe xuống: b- Tháo rời ly hợp a- Vệ sinh 2 Kiểm tra, bảo dưỡng và - Suy nghĩ trả lời - Đàm thoại: sửa chữa -Trục ly hợp: Mòn - Quan sát - Thao tác mẫu -Đialyhợp: Mòn,xuớc,ran nứt,lò xo 3
 4. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian yếu,mòn moay ơ -Đỉa ép, Đòn mở: mòn -BiT mòn,vỡ 3 Quá trình lắp: ngược -Đàm thoại: -Suy nghĩ trả lờ với quá trình tháo 4 -Nêu lên các sai hỏng mà - lắng nghe Các sai hỏng thường học sinh thường hay gặp gặp Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí của 2’ 5 Phân công vị trí luyện mình luyện tập tập -Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên 265p C HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng Uoat -Hướng dẫn tổ1 của người học - Hướng dântố 2 - Nhóm 2 thực hành trên -Hướng dẫn học sinh Uoat yếu - Học sinh tìm hiểu thực tế, có những vấn đề gì cha rõ hỏi lại để giáo viên hướng dẫn thêm 45’ D HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: -Làm và trả lời -Trực quan+Đàm thoại - Kiểm tra -Nghe tổng kết -Thuyết trình - Nhận xét -Đánh giá tổng thể kết cấu - Thống báo kết quả của thân máy, nhận xét kết quả quá trình học E 5p HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi Lập quy trình tháo lắp ly hợp U oát III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) Đậu Xuân Cường 4
 5. GIÁO ÁN SỐ 03 Lớp: Thời gian thực hiện: Bài học trước: S/C ly hợp Uóat Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 2: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BỘ LY HỢP MA SÁT * BTƯD: Ly hơp Zin 13, TO YO TA Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng bộ ly hợp ma sát - Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bộ ly hợp đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị * ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành * HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm tra con số: Thời gian: 2 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h Hoạt động dạy học TT Nội dung Thời Hoạt động của học sinh gian Hoạt động của giáo viên Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’’ A DẪN NHẬP: các dạng hư hỏng mà bộ ly hợp ma sát thường gặp B Hướng dẫn ban đầu: 45p I Mục tiêu: - Diễn giải: - Lắng nghe và ghi chép 5’ bài đầy đủ - 3’ - Trực quan: II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: bộ ly hợp xe zin130, uoat, toyota b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, - Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát vam, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, xăng, giấy nhám mịn 30’ III Trình tự thực hiện: - Suy nghĩ trả lời - Đàm thoại: 1 Quá trình tháo: a- Tháo trên xe xuống: b- Tháo rời ly hợp a- Vệ sinh 2 Kiểm tra, bảo dưỡng - Suy nghĩ trả lời - Đàm thoại: và sửa chữa -Trục ly hợp: Mòn - Quan sát - Thao tác mẫu -Đialyhợp: Mòn,xuớc,ran nứt,lò xo yếu,mòn moay ơ 5
 6. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Hoạt động của học sinh gian Hoạt động của giáo viên -Đỉa ép, Đòn mở: mòn -BiT mòn,vỡ 3 Quá trình lắp: ngược -Đàm thoại: -Suy nghĩ trả lờ với quá trình tháo -Nêu lên các sai hỏng mà - lắng nghe 4 Các sai hỏng thường học sinh thường hay gặp gặp Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí của 2’ 5 Phân công vị trí luyện mình luyện tập tập -Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên 265p C HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng Uoat -Hướng dẫn tổ1 của người học - Hướng dântố 2 - Nhóm 2 thực hành trên -Hướng dẫn học sinh Uoat yếu - Học sinh tìm hiểu thực tế, có những vấn đề gì cha rõ hỏi lại để giáo viên hướng dẫn thêm HƯỚNG DẪN KẾT 45’ D THÚC: -Làm và trả lời -Trực quan+Đàm thoại - Kiểm tra -Nghe tổng kết -Thuyết trình - Nhận xét -Đánh giá tổng thể kết cấu - Thống báo kết quả của thân máy, nhận xét kết quả quá trình học E 5p HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi Lập quy trình tháo lắp ly hợp U oát III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) Đậu Xuân Cường 6
 7. GIÁO ÁN SỐ 04 Lớp: Thời gian thực hiện: Bài học trước : S/ C ly hợp Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 3 : CẤU TẠO HỘP SỐ (CƠ KHÍ) *BTƯD: Tháo lắp nhận dạng hộp số Zin 130 Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp số - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng được hộp số đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn và thời gian quy định * ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, hộp số. * HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc : tập trung I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 2p Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6 h Hoạt động dạy học TT Nội dung Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu hộp số và trình Tích cực hoá tri thức 5’ A DẪN NHẬP: bày cấu tạo vào nguyên lý hoạt động của hộp số B HƯỚNG DẪN BAN 45p ĐẦU: - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’ I Mục tiêu: bài đầy đủ 3’ - Trưc quan: II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: hộp số xe zin130, uoat, toyota - Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, xăng 30’ III Trình tự thực hiện: - Thuyết trình 1 Quá trình tháo: - Thao tác mẫu a- Tháo hộp số trên xe xuống: - Cắt mát, chèn xe ...... b- Tháo rời hộp số - Thao tác mẫu - Quan sát - Tháo nắp hộp số -Tháo mặt bích trước,sau - Tháo trục sơ cấp 2 Vệ sinh và bảo dưỡng 7
 8. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Hoạt động của học sinh gian Hoạt động của giáo viên - Đàm thoại: - Học sinh nghiên cứu trả a- Vệ sinh : lam sạch lời b- Nhận dạng các chi tiết b- Bảo dưỡng bên ngoài - Tra mỡ vào các vòng bi Quá trình lắp: ngược - Đàm thoại: - Học sinh nghiên cứu trả 3 lời với quá trình tháo Các sai hỏng thường - Nêu lên các sai hỏng mà -Lắng nghe 4 học sinh thường hay gặp gặp 5 Phân công vị trí luyện - Chia làm 2 nhóm thực tập -Lắng nghe vị trí của mình luyện tập tập - Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên 265’ C HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng hộp số zin 130 - Hướng dẫn tổ 1 - Nhóm 2 thực hành trên của người học - Hướng dẫn tổ 2 hộp số Uoat - Hướng dẫn học sinh - Học sinh tìm hiểu thực - Đàm thoại: yếu tế, trao đổi 30’ D HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Thao tác thực hiện - Trực quan: - Kiểm tra - Nghe tổng kết - Thuyết trình: - Nhận xét - Thống báo kết quả E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN: - Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi 3’ Lập quy trình tháo lắp hộp số Zin 130 III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên Đậu Xuân Cường 8
 9. GIÁO ÁN SỐ 05 Lớp: Thời gian thực hiện: Bài học trước:Tháo lắp hộp số Zin Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 4 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP SỐ (CƠ KHÍ) * BTƯD :Sửa chữa và bảo dưỡng hộp số Uóat Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp số (cơ khí) - Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp số (cơ khí) đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị * ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành * HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 6h Hoạt động dạy học TT Nội dung Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian - Giới thiệu các hiện tượng - Tích cực hoá tri thức 5’ A Dẫn nhập: và các dạng hư hỏng mà hộp số thường gặp B Hướng dẫn ban đầu: 45p I Mục tiêu: - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’ bài đầy đủ 3’ - Trực quan II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: hộp số xe zin130, uoat, toyota - Giới thiệu các loại dụng cụ -Quan sát b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, .... 30’ III Trình tự thực hiện: - Suy nghĩ trả lời: - Thuyết trình + Đàm thoại: 1 Quá trình tháo: a- Tháo trên xe xuống: b- Tháo rời hộp số a- Vệ sinh - Thuyết trình - Quan sát 2 Kiểm tra, bảo dưỡng và - Thao tác mẫu sửachữa: - Các bánh răng: Mẻ, rỗ 9
 10. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian - Đồng tốc mòn .... - Trục mòn......Bi mòn - Định vị: mòn - Đầu cần số: Mòn.... 3 Quá trình lắp: ngược với - Đàm thoại: - Suy nghĩ trả lời: quá trình tháo 4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học - Lắng nghe 3’ sinh thường hay gặp 5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình 3’ tập luyện tập 265p - Nhóm 1 thực hành thường Quan sát học sinh thực tập C Hướngdẫn - Nhóm 2 thực hành và uốn nắn những sai hỏng xuyên - Học sinh tìm hiểu thực của người học tế, có những vấn đề gì hỏi - Hướng dẫn tổ1 giáo viên hớng dẫn thêm - Hướng dẫn tố 2 45’ D Hướng dẫn kết thúc: - Trực quan: - Kiểm tra - Nghe tổng kết - Thuyết trình - Nhận xét - Đánh giá kết quả - Thống báo kết quả E Hướng dẫn tự rèn - Đọc câu hỏi -Ghi câu hỏi 2’ luyện: - Lập quy trình sửa chữa hộp số U oát III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) Đậu Xuân Cường 10
 11. GIÁO ÁN SỐ 06 Lớp: Thời gian thực hiện: Bài học trước: S/c hộp số Uóat Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 4 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP SỐ (CƠ KHÍ) * BTƯD: Hộp số TO YO TA Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp số (cơ khí) - Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp số (cơ khí) đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị * ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành * HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 5h Hoạt động dạy học TT Nội dung Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian - Giới thiệu các hiện tượng - Tích cực hoá tri thức 5’ A - Dẫn nhập: và các dạng hư hỏng mà hộp số thường gặp B - Hướng dẫn ban đầu: 45p I - Mục tiêu: - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’ bài đầy đủ - Quan sát 3’ - Trực quan: II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: hộp số xe Uoat b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, Giới thiệu các loại dụng cụ kìm tút nơ vít ... c- Vật tư: dẻ lau, dầu rửa 30’ III Trình tự thực hiện: - Quan sát - Trực quan: 1 Quá trình tháo: a- Tháo trên xe xuống: b- Tháo rời hộp số 11
 12. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian a- Vệ sinh Kiểm tra, bảo dưỡng và - Thuyết trình + Đàm thoại - Suy nghĩ trả lời 2 - Thao tác mẫu sửachữa: - Các bánh răng: Mẻ, Rỗ... - Đồng tốc mòn .... - Trục mòn......Bi mòn - Định vị: mòn - Đầu cần số: Mòn.... 3 Quá trình lắp: ngược với quá trình tháo 4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học sinh thường hay gặp 5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của 2’ tập mình luyện tập - Nhóm 1 thực hành trên 265’ C Hướng dẫn thường Quan sát học sinh thực tập zin130 xuyên: và uốn nắn những sai hỏng - Nhóm 2 thực hành trên của người học động cơ uoat - Học sinh tìm hiểu thực tế, có những vấn đề gì cha rõ hỏi lại để giáo viên hớng dẫn thêm 30’’ D Hướng dẫn kết thúc: - Kiểm tra Nghe tổng kết Thuyết trình - Nhận xét Đánh giá tổng thể kết cấu - Thống báo kết quả của thân máy, nhận xét kết quả quá trình học E Hướng dẫn tự rèn -Đọc câu hỏi - Ghi câu hỏi 2’ luyện: - Lập quy trình tháo lắp kiểm tra sửa chữa hộp số TO YO TA III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) 12
 13. Đậu Xuân Cường GIÁO ÁN SỐ 07 Lớp: Thời gian thực hiện: Bài học trước:sửa chữa và bảo dưỡng hộp số chính Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 5 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP PHÂN PHỐI Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp phân phối (hộp số phụ) - Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp phân phối (hộp số phụ) đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 5 giờ Hoạt động dạy học TT Nội dung Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’ A Dẫn nhập: các dạng hư hỏng mà hộp phân phối (hộp số phụ) thường gặp B Hướng dẫn ban đầu: 45’ I Mục tiêu: Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ II Công tác chuận bị: Thuyết trình 13
 14. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian a- Thiết bi: hộp phân phối xe zin130, uoat, Quan sát Giới thiệu các loại dụng cụ toyota b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, .... III Trình tự thực hiện: Thuyết trình 1 Quá trình tháo: a- Tháo trên xe xuống: b- Tháo rời hộp số 2 Kiểm tra, bảo dưỡng và Thuyết trình sửachữa: - Các bánh răng: Mẻ, Rỗ Quan sát Thao tác mẫu - Đồng tốc mòn .... - Trục mòn......Bi mòn - Định vị: mòn - Đầu cần số: Mòn.... 3 Quá trình lắp: ngược với quá trình tháo 4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học sinh thường hay gặp 5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của mình tập luyện tập 3h Hướng dẫn thường Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1, 2 thực hành C và uốn nắn những sai hỏng trên hộp số uoat xuyên: - Học sinh tìm hiểu thực của người học tế, có những vấn đề gì cha rõ hỏi lại để giáo viên h- ớng dẫn thêm 42’ Thuyết trình D Hướng dẫn kết thúc: Đánh giá tổng thể kết cấu - Kiểm tra của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết - Nhận xét quả quá trình học - Thống báo kết quả 10’ E Hướng dẫn tự rèn luyện: III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) 14
 15. Đậu Xuân Cường GIÁO ÁN SỐ 08 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2 Thời gian thực hiện: Bài học trước:sửa chữa và bảo dưỡng hộp số chính Thực hiện ngày tháng năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 5 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỘP PHÂN PHỐI (Tiếp theo) Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng hộp phân phối (hộp số phụ) - Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được hộp phân phối (hộp số phụ) đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 5 giờ Hoạt động dạy học TT Nội dung Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức 5’ A Dẫn nhập: các dạng hư hỏng mà hộp phân phối (hộp số phụ) thường gặp B Hướng dẫn ban đầu: 45’ I Mục tiêu: Thuyết trình Lắng nghe và ghi chép 15
 16. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh bài đầy đủ Thuyết trình II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: hộp phân phối xe zin130, uoat, Quan sát Giới thiệu các loại dụng cụ toyota b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, .... III Trình tự thực hiện: Thuyết trình 1 Quá trình tháo: PV: a- Tháo trên xe xuống: b- Tháo rời hộp số 2 Kiểm tra, bảo dưỡng và Thuyết trình sửachữa: - Các bánh răng: Mẻ, Rỗ Quan sát Thao tác mẫu - Đồng tốc mòn .... - Trục mòn......Bi mòn - Định vị: mòn - Đầu cần số: Mòn.... 3 Quá trình lắp: ngược với quá trình tháo 4 Các sai hỏng thường gặp Nêu lên các sai hỏng mà học sinh thường hay gặp 5 Phân công vị trí luyện Chia làm 2 nhóm thực tập Lắng nghe vị trí của tập mình luyện tập 3h Hướng dẫn thường Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1, 2 thực hành C và uốn nắn những sai hỏng trên hộp số uoat xuyên: - Học sinh tìm hiểu thực của người học tế, có những vấn đề gì cha rõ hỏi lại để giáo viên hớng dẫn thêm 42’ Thuyết trình D Hướng dẫn kết thúc: Đánh giá tổng thể kết cấu - Kiểm tra của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết - Nhận xét quả quá trình học - Thống báo kết quả E Hướng dẫn tự rèn 10’ luyện: III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 01 tháng 08 năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) 16
 17. Đậu Xuân Cường GIÁO ÁN SỐ 09 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2 Thời gian thực hiện: 06 (giờ) Bài học trước: Sửa chữa hộp số phụ Thực hiện ngày 10 tháng 08 năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 6 : CẤU TẠO TRUYỀN ĐỘNG CĂC ĐĂNG Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của truyền động căc - đăng - Tháo lắp, nhận dạng và bảo dưỡng bên ngoài được truyền động căc - đăng đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị * ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành * HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 357 phút Hoạt động dạy học TT Nội dung Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian Giới thiệu cấu tạo vào Tích cực hoá tri thức 10’ A DẪN NHẬP: nguyên lý hoạt động của truyền động căc - đăng B 45’ HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU: - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép 5’ I Mục tiêu: bài đầy đủ 17
 18. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian 10 - Trưc quan II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: truyền động căc - đăng xe zin130, - Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát gát 69 b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, búa ... c- Vật tư: dẻ lau, dầu rửa III Trình tự thực hiện: -Thuyết trình 1 Quá trình tháo: PV: Muốn thực hiện a- Tháo trên xe xuống: - Cắt mát, chèn xe chắc chắn b- Tháo rời truyền động căc - đăng - Quan sát - Thao tác mẫu - Tháo nắp chắn (tấm 30 hãm) 2 Vệ sinh và bảo dưỡng - Thuyết trình a- Vệ sinh b- Nhận dạng các chi tiết - Quan sát - Thao tác mẫu c- Bảo dưỡng bên ngoài - Thêm mỡ vào các chốt chữ thập 3 Quá trình lắp: ngược với quá trình tháo - Nêu lên các sai hỏng mà 4 Các sai hỏng thường học sinh thường hay gặp gặp Chia làm 2 nhóm thực tập - Lắng nghe vị trí của 5 Phân công vị trí luyện mình luyện tập tập 4h Quan sát học sinh thực tập - Nhóm 1 thực hành trên C HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: và uốn nắn những sai hỏng gat69 - Nhóm 2 thực hành trên của người học Hướng dẫn Tổ1 zin130 -Thao tác mẫu - Học sinh tìm hiểu thực tế, có những vấn đề gì cha rõ hỏi lại để giáo viên hớng dẫn thêm 52’ D Thuyết trình HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: Đánh giá tổng thể kết cấu - Kiểm tra của thân máy, nhận xét kết Nghe tổng kết - Nhận xét quả quá trình học - Thống báo kết quả 10’ E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN LUYỆN: 18
 19. III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… TRƯỞNG BAN/TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 01 tháng 08 năm 2009 (Ký duyệt) Giáo viên ( Ký tên) Đậu Xuân Cường GIÁO ÁN SỐ 10 Lớp: CĐ ôtô 6 – K2 Thời gian thực hiện: 06 giờ Bài học trước: Cấu tạo các đăng Thực hiện ngày 11 tháng 08 năm 2009 TÊN BÀI GIẢNG: Bài 7 : SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG TRUYỀN ĐỘNG CĂC - ĐĂNG Mục tiêu bài giảng: Học xong bài này học sinh có khả năng: - Giải thích được các phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng truyền đông căc - đăng - Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được truyền đông căc - đăng đúng yêu cầu kỹ thuật - Đảm bảo an toàn lao động cho người và trang thiết bị * ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: bảng , phấn, đề cương, giáo án, xưởng thực hành * HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Hưỡng dẫn ban đầu cho cả lớp - Hưỡng dẫn thương xuyên theo nhóm - Hưỡng dẫn kết thúc I - ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 3 phút Kiểm tra sỹ số, bảo hộ lao động, thẻ học sinh. II – THỰC HIỆN BÀI HỌC: Thời gian: 357 phút Hoạt động dạy học TT Nội dung Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian Giới thiệu các hiện tượng và Tích cực hoá tri thức A DẪN NHẬP: 10’ các dạng hư hỏng mà cắc - đăng thường gặp B HƯỚNG DẪN BAN 45’ ĐẦU: 19
 20. TT Nội dung Hoạt động dạy học Thờ i Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh gian I - Thuyết trình - Lắng nghe và ghi chép Mục tiêu: 5 bài đầy đủ - Thuyết trình II Công tác chuận bị: a- Thiết bi: bộ truyền động xe zin130, gat 69 10 - Giới thiệu các loại dụng cụ - Quan sát: b- Dụng cụ: cơlê, tuýp, cẩu nâng ... c- Vật tư: dẻ lau, .... III Trình tự thực hiện: -Quan sát: - Trực quan: 1 Quá trình tháo: a- Tháo trên xe xuống: b- Tháo rời truyền dộng căc - đăng a- Vệ sinh 30 2 Kiểm tra, bảo dưỡng và Suy nghĩ trả lời; - Đàm thoại: sửa chữa - Trục cong: - Then hoa mòn: - Mặt bích các: nứt, mòn - Đàm thoai: - Suy nghĩ trả lòi 3 Quá trình lắp: ngược với quá trình tháo - Nêu lên các sai hỏng mà 4 Các sai hỏng thường học sinh thường hay gặp gặp Chia làm 2 nhóm thực tập - Lắng nghe vị trí của 5 Phân công vị trí luyện mình luyện tập tập - Nhóm 1 thực hành trên Quan sát học sinh thực tập C HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN: gat69 và uốn nắn những sai hỏng - Nhóm 2 thực hành trên của người học Hướng dẫn tổ 1 zin130 - Thao tác mẫu - 4h - Học sinh tìm hiểu thực - Hướng dân tổ 2 tế, có những vấn đề gì cha - Thao tác mẫu rõ hỏi lại để giáo viên h- ớng dẫn thêm D HƯỚNG DẪN KẾT THÚC: - Thực hiện các thao tác - Trực quan: - Kiểm tra - Nghe tổng kết - Thuyết trình 52’ - Nhận xét - Đánh giá tổng thể kết cấu - Thống báo kết quả của thân máy, nhận xét kết quả quá trình học E HƯỚNG DẪN TỰ RÈN 10’ LUYỆN: III – TỰ RÚT KINH NGHIỆM ( Chuẩn bị, tổ chức, thực hiện) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2