Bài kiểm tra khảo sát môn hóa học

Chia sẻ: Nguyen Van Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
150
lượt xem
16
download

Bài kiểm tra khảo sát môn hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài kiểm tra khảo sát môn hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài kiểm tra khảo sát môn hóa học

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT SỐ 1 SỞ GIÁO DỤC HẢI PHÒNG Môn: HOÁ HỌC - LỚP 10 C1 - C2 - C4 ----*---- Thời gian làm bài 90 phút TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ BÀI Câu1(2đ).Hai nguyên tố A,B ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn.B thuộc nhóm VA .Trong điều kiện thường đơn chất A ở thể rắn, đơn chất B ở thể khí và chúng không phản ứng với nhau.Tổng số p trong Avà B là 23. a.Xác định A,B. b.Viết công thức cấu tạo phân tử:AO2,AO3,BO2,B2O4 và ion BO2-.Phân tử nào có cấu tạo không phù hợp với qui tắc bát tử? ^ c.So sánh góc liên kết OBO trong BO2 và trong BO2-. d.Giải thích tại sao hai phân tử BO2 có thể kết hợp tạo thành B2O4? Câu2.(2,5đ)Lập các phương trình phản ứng sau: a.Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO22 + NO + H2O sao cho d(h2/H2) = 1,2 b.Al + HNO3 Al(NO3)3 + NxOy + H2O c.NH4ClO4 + P H3PO4 + Cl2 + N2 + H2O d.FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NaOb + H2O e.CuFeS2 + HNO3 Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O Câu3.(1,5đ)Khử hoàn toàn 8g oxit của kim loại M có hóa trị thay đổi bằng khí CO dư khi kết thúc phản ứng thu được M và thấy khối lượng oxit giảm 2,4g.Xác định công thức oxit. Câu4.(2đ)Cho 8,9g hỗn hợp Zn và M(hoá trị II không đổi) tác dụng với HNO3 dư thu được 4,48 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có d(h2/H2) = 19. a.Tìm M b.Tính thể tích dung dịch HNO3 1,2M đã dùng c.Nếu hoà tan hết 8,9g hỗn hợp kim loại trên trong H2SO4đ ở điều kiện thích hợp thì thu được 0,05mol một chất X chứa lưu huỳnh.Xác định X.Biết X có thể là H2S,S,SO2,SO3. Câu5.(2đ).Cho 10,4g hỗn hợp Fe và Mg vào V lít dung dịch HCl 1M kết thúc phản ứng rồi cô cạn dung dịch được 24,6g chất rắn và a mol H2. Mặt khác cũng cho 10,4g hỗn hợp trên vào 2V lít dung dịch HCl 1M kết thúc phản ứng thu được 1,5a mol H2.Tìm V và a. ----------------- Hết -----------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản