Bài polime

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
222
lượt xem
24
download

Bài polime

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi tác dụng một lực cơ học lên kim loại, nó bị biến dạng, do các lớp mạng tinh thể trượt lên nhau. Nhưng các lớp mạng này không tách rời nhau mà vẫn liên kết với nhau, nhờ các electron tự do luôn chuyển động qua lại giữa các lớp mạng tinh thể. Do vậy kim loại có tính dẻo. Kim loại có tính dẻo hơn cả là Au, Al, Cu, Sn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài polime

 1. Tiết 35 I. TÍNH CH Ấ T V Ậ T LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI
 2. Tiết 35 I. TÍNH CH Ấ T V Ậ T LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện 3. Tính dẫn nhiệt 4. Ánh kim
 3. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT + Ion dương kim loại + + + LÍ CHUNG CỦA Electron tự do KIM LOẠI Sơ đồ mô tả + + + 1. Tính dẻo electron chuyển + + + động tự do trong kim loại + + + Lực cơ học tác động
 4. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT + + + LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI + + + 1. Tính dẻo + + + Kim loại Biến dạng + + + Khi tác dụng một lực cơ học lên kim loại, nó bị biến dạng, do các lớp mạng tinh thể trượt lên nhau. Nhưng các lớp mạng này không tách rời nhau mà vẫn liên kết với nhau, nhờ các electron tự do luôn chuyển động qua lại giữa các lớp mạng tinh thể. Do vậy kim loại có tính dẻo. Kim loại có tính dẻo hơn cả là Au, Al, Cu, Sn.
 5. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT + + + LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI + + + 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện + + + + + + Electron đang chuyển động tự do, nếu nối kim loại với 2 điện cực một nguồn điện thì các electron chuyển động như thế nào ?
 6. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT - + LÍ CHUNG CỦA + + + - + KIM LOẠI - + + + + - + 1. Tính dẻo - + 2. Tính dẫn điện + + + - + - + + + + - + Nguồn - + điện Nhiệt độ ảnh hưởng gì đến tính dẫn đ i ệ n c ủ a ki m l o ạ i ?
 7. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Nhiệt - + LÍ CHUNG CỦA + + + - + độ KIM LOẠI - + kim + + + - + 1. Tính dẻo loại - + 2. Tính dẫn điện + + + tăng - + - + + + + - + Nguồn - + điện
 8. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Nhiệt - + LÍ CHUNG CỦA + + + - + độ KIM LOẠI - + + + + thường - + 1. Tính dẻo - + 2. Tính dẫn điện + + + - + - + + + + - + - + + + + - + Nguồn - + Nhiệt - + + + + điện - + độ - + kim + + + - + Nhiệt độ ảnh hưởng gì loại - + đến tính dẫn điện của kim + + + tăng - + loại ? + -
 9. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Nhiệt - + LÍ CHUNG CỦA + + + - + độ KIM LOẠI - + kim + + + - + 1. Tính dẻo loại - + 2. Tính dẫn điện + + + tăng - + - + + + + - + Nguồn - + điện Nhiệt độ ảnh hưởng gì đến tính dẫn đ i ệ n c ủ a ki m l o ạ i ? - Nhiệt độ của kim loại càng cao tính dẫn điện của kim loại càng giảm. Do sự dao động của các ion kim loại lớn cản trở sự chuyển động của dòng electron.
 10. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT + + + LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI + + + 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện + + + 3. Tính dẫn nhiệt + + + Vì sao kim loại dẫn nhiệt ?
 11. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT + + + LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI + + + 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện + + + 3. Tính dẫn nhiệt + + + Sự dẫn nhiệt của kim loại xảy ra như thế nào ?
 12. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT + + + LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI + + + 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện + + + 3. Tính dẫn nhiệt + + + 4. Ánh kim Kim loại có ánh kim vì các electron tự do trong kim loại đã phản xạ ánh sáng có bước sóng mà mắt ta có thể nhìn thấy được.
 13. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Các tính chất vật lí chung LÍ CHUNG CỦA trên do yếu tố nào trong kim KIM LOẠI loại gây ra ? 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện 3. Tính dẫn nhiệt 4. Ánh kim Kết luận : Những tính chất vật lí chung của kim loại nói trên là do các electron tự do trong kim loại gây ra.
 14. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện 3. Tính dẫn nhiệt 4. Ánh kim II. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ KHÁC CỦA KIM LOẠI
 15. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CHUNG CỦA KIM LOẠI 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện 3. Tính dẫn nhiệt 4. Ánh kim II. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ KHÁC CỦA KIM LOẠI 1. Khối lượng riêng 2. Nhiệt độ nóng chảy 3. Tính cứng
 16. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Những kim loại khác nhau có LÍ CHUNG CỦA khối lượng riêng khác nhau KIM LOẠI 1. Tính dẻo 2. Tính dẫn điện Khối lượng riêng của Li là 0,5, 3. Tính dẫn nhiệt của Os là 22,6 4. Ánh kim II. NHỮNG TÍNH Qui ước : Kim loại có khối lượng CHẤT VẬT LÍ riêng KHÁC CỦA KIM LOẠI < 5 là kim loại nhẹ : Na, K, Mg, Al… 1. Khối lượng riêng > 5 là kim loại nặng : Fe, Zn, Cu, Ag, Au.
 17. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Nhiêtỵ độ nóng chảy của kim LÍ CHUNG CỦA loại cũng khác nhau. Hg nóng KIM LOẠI chảy ở - 390C, W nóng chảy ở 1. Tính dẻo 34100C 2. Tính dẫn điện 3. Tính dẫn nhiệt 4. Ánh kim II. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ KHÁC CỦA KIM LOẠI 1. Khối lượng riêng 2. Nhiệt độ nóng chảy
 18. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Những kim loại khác nhau có LÍ CHUNG CỦA tính cứng rất khác nhau. KIM LOẠI 1. Tính dẻo Kim loại mềm nhẹ như sáp, 2. Tính dẫn điện dùng dao cắt được dể dàng 3. Tính dẫn nhiệt như Na, K… 4. Ánh kim II. NHỮNG TÍNH Có kim loại rất cứng không CHẤT VẬT LÍ thể dũa được như W, Cr… KHÁC CỦA KIM LOẠI 1. Khối lượng riêng 2. Nhiệt độ nóng chảy 3. Tính cứng
 19. Tiết 35 I. TÍNH CHẤT VẬT Những tính chất : Khối LÍ CHUNG CỦA lượng riêng, nhiệt độ nóng KIM LOẠI chảy, tính cứng của kim loại 1. Tính dẻo phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố 2. Tính dẫn điện nào ? 3. Tính dẫn nhiệt Những tính chất : Khối 4. Ánh kim lượng riêng, nhiệt độ nóng II. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ chảy, tính cứng của kim loại KHÁC CỦA KIM phụ thuộc chủ yếu vào bán LOẠI kính nguyên tử, điện tích 1. Khối lượng riêng ion, khối lượng nguyên tử, 2. Nhiệt độ nóng chảy mật độ electron tự do trong 3. Tính cứng mạng kim loại.
 20. Bài tập 1. Dựa vào cấu tạo nguyên tử kim loại hãy giải thích vì sao kim loại có tính dẻo , tính dẫn điện và dẫn nhiệt
Đồng bộ tài khoản