intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập đồ thị Bode Phần 1

Chia sẻ: Chao Hello | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

522
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học môn vật lý trình bày về cách Xác định đồ thị Bode của hàm truyền đạt điện áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập đồ thị Bode Phần 1

 1. Bài 1:hãy xác định dòng điện trong các nhánh của mạch điện sau theo phương ph áp trong đó Z1=10,Z2=15,Z3=Z4=20,Z5=j, f=50hz, =100emũ j(pi/4) Phương pháp điện áp nút Chọn nút C là g UA( + + - - =0 UB( + + - - =0 UD ( + + - - =- (0,15-J)UA – 0,05 UD +UB =0 (7/60-J)UB +UA -0,05 UD =0 0,1 UD -0,05 UA -0,05UB =-50 (1-J)
 2. UA = 50 (1-J) UB = UD = I1= =5 (1-J) I2 = = I3= = I4 = = I5= = I6= =  
 3. Bài 3:Xác định dòng điện qua R3 trong mạch điện  một chiều sau: Biết  I=2A, E=10V, R1=R2=R3=R4=R5=R6=101.  Phương Pháp Xếp Chồng 1:Phương háp Xếp Chồng Dòng điện qua R3 do I tác dụng là I31      Với    I31=(I21.R456)/(R3+R456)     Mà I21=(I.R1)/(R1+R23456)   Tính R23456                  R5//R6  => R56=      R4 nt (R56) =>R456=R4+R56=10+5=15(Ω)
 4.     R3 // R456 => R3456=(R3.R456)/( R3+R456)                                      =(10.15)/(10+15)=6(Ω)    R2 nt R3456 => R23456= R2+R3456=10+6=16(Ω)       →  I21=(2.10)/(10+16)=10/13 (A)          → I31=((10/13).15)/(10+15)=6/13 (A)  Do E tác dụng  ­ Dòng điện qua R3 do E tác dụng là I13      I13 = (I14.R21)/(R3+R21)    I14=(I.R56)/(R56+R4321)   R2 nt R1 => R21=R2+R1=20(Ω)     R3//R21 => R321=(R3.R21)/(R3+R21)       =(10.20)/(10+20)=20/3(Ω
 5. R4 nt R321  => R4321=R4+R321=10+20/3=50/3(Ω)  Có  I=E/R6=10/10=1(Ω) → I14=R56/(R56+R4321) →I14 =5/(5+50/3)=3/13(A) →I13=(3.20/13)/(10+20)=3/13(A)  Khi đó ta có     I3=I34+I13=6/13+2/13=8/13(A) 
 6. 2:Phương pháp nguồn tương đương  Thay nguồn dòng điện (I,R1)bằng 1 nguồn sức  điện động E1=I.R1=2.10= 20(V) →Thay (E,R56) bằng nguồn sức điện động          E2=(E.R5)/(R5+R6)=(10.10)/(10+10)=5(V)          R56=(R6.R5)/(R5+R6) =(10.10)/(10+10)=5(Ω)  Chọn A,B như hình vẽ khi đó:     Etd=UhmAB=I12(R1+R2)+E1   Áp dụng định luật kirchop cho dòng điện vòng  ta có:     Iv(R1+R2+R4+R56)=E1­E2   →I12=Iv=(E1­E2)/(R1+R2 +R4+R56)      =(5­20)/(10+10+10+5)=­3/7(A)  →Etd= ­(3/7)(10+10)+20=80/7 (V)  Ztd=ZABtd=R12//R456=(R12.R456)/( R12+R456)
 7.  →Ztd=(10+10)(10+5)/(10+10+10+5)=60/7(Ω)
 8.  bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Xác định dòng điện qua nhánh 1. Biết R1=30Ω; R2=20Ω ; C= 20µF; E=100v Lời giải :
 9. Với t>=0 ta có các phương trình:  E­uc(t)=I1R1 I2R2=uc(I1) uc duc I1=I2+Ic= R + dt C 2 Suy ra phương trình uc R1 du uc + R1C. c E ­ uc= R2 dt duc 1  1 1  E +  +  uc =   dt C  R1 R2  R1C Vì uc(0)=100v duc 103 103 Thay giá trị   dt + 0.6 uc = 1,5S Chuyển sang toán tử 5 103 10 (s +  0, 6 )  uc= S .1,5 + 100  
 10. 60S + 4.104 uc = S (0.6 S + 103 103  uc(t)=40 + 60 – 60exp( − 1,5 t ) uc 103  I2(t)= R2 =2+3exp( − 1,5 t ) I1=I2+C duc 103 105  103  = 2 + 3exp(− t ) − 5exp(− t ) = 2 1 − exp(− t ) dt 0,16 0, 6  0, 6  → I3=Etd/(Ztd+R3)=(80 /3)/((60/7)+10)=8/13(A) Bai 10:
 11. Phương pháp dòng điện nhánh Có hai nút ,2 vòng cơ bản, 3 nhánh: I1+I2+I3=0 Vòng 1: R1I1+L1 +M - dt –R3I3=E1 R1I1+L1JωI1+MJωI1- I3-I3R3 =E1 Vòng 2: R3I3+ dt – L2 -M -R2I2=-E2 R3I3+L2JωI2+MJωI2- I3-I2R2 =-E2          
 12. Vậy ta có hệ: I1+I2+I3=0 R1I1+L1JωI1+MJωI2- I3-I3R3 =E1 R3I3+L2JωI2+MJωI2- I3-I2R2 =-E2 Thay số ta có I1+I2+I3=0 10I1(1+2j)+10JI2+10I3(1-j) =100 10I3(1-j) -10I2(3j+1)=-100j I1= I2= I3=-( - )  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2