intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập đồ thị Bode phần 2

Chia sẻ: Chao Hello | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

405
lượt xem
97
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập đồ thị bode phần 2', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập đồ thị Bode phần 2

  1. Bài 3: Hãy xác định đồ thị Bode của hàm truyền  đạt điện áp của mạch điện sau :      U2(p) F(p)=                    Trong đó :  R=1kΩ ; C=0.5 µF; L=5mH      U1(p)     U2 (p)                     RLP/ ( R+LP)  LCRP2                             LCRP2  F(p)   =              =  =                             =                U1(p)       1/PC + RLP/ (R+LP)  R+PL+LCRP2         1+  (L/R)P + LCP2                     =H1/H2       H2 =     1 + (L/R)P + LCP2  = 1 + (5 . 10­3 /10­3 )P  + 5.10­3.0,5.10­6P2        =  1+5.10­6+2,5.10­9P2     H2 có cặp nghiệm phức liên hợp:           P1=    ­103 ­2.104j ≈ 2.104ej87 j 
  2. P2 = - 103 + 2.10 4j ≈ 2. 104 e- j .87 ì Vì θ= 87o < 90o suy ra p1, p2 nằm ở m phẳng phải ặt Đưa H2 về dạng: H2 = 1 + 2 ζ(P/ω i ) + P2/ω j 2 Vì 2.ζ / ωi = 5.10 - 6 Ta có: ζ = 0,05 và 1/ω i 2 = 2,5 .10 - 9 ωi = 2.10 4 5. 10- 3.0 ,5 .10 - 6103.P 2        F(p) = —— — — — — — — — — — — — — — — — — —————————— 2,5.10­6(1- P/(- 103- 2.10­4j ) (1- P/ (- 103+2.104j) ( - 103- 2.104j) ( - 103+2.104j) 2,5 .10 - 6 Ta có : k = — — — — = 2, 5. 10­9  ————                            2,5.10­6(­103­2.    → a(ω) = 20log(k) = 20.log2,5.10­9 = ­172       b(ω) = 0  với điểm không : P10 = P20 = 0                             a(ω) = 20log(ω/ω o) = 20γ b(ω) =- Π/2
  3. với đi ểm cực Pi∞ chọn ω0 = ωi suy ra γ” = log ω/ωi =γ - log2.104 = γ – 4,3 +) khi γ”≤-1 → γ < 3,3 → a(ω) = 0 b(ω) =0 +) khi γ” = 0 → γ = 4,3 → a(ω) = 20log(2ζ) = - 20 b(ω ) = - Π/2 +) khi γ” > 1 → γ > 5,3 → a(ω) = 40γ” = 40(γ- 4,3) b(ω ) = -Π +) Vẽ:
  4. Bài 2:Xác định đồ thị Bode của hàm truyền đạt điện áp sau: U 2 ( p) F(p)= U ( P) Trong đó R1=80 k Ω 1 R2=20 k Ω ,L=1mH ZL=j L=PL Zc= = Lời giải: U 2 ( p) F(p)= U1 ( P ) R2 / / PL U1 ( p ) R2 / / PL = = = R1 + ( R2 / / PL) U1 ( P) R1 + ( R2 / / PL) R2 PL R2 + PL R2 PL R2 PL = R1 R2 + ( R1 L + R2 L) P = R1 + R2 + PL R2 L P R1 R2 1 + P = R1 R2 R1 L + R2 L
  5. R2 L 20.103.10−3 K= = =1,25.10-8 R1 R2 80.20.106 P10=0 R1 R2 P∞ = − 1 =-16 .106 R1 L + R2 L F(P)=k F(j )=k+j0 a( )=20lg| F(j |=20lg|k|=-58,06 b( =0 (k>0) P(i0)=0 Π a( )=20 , b(ω ) = 2 P ∞ = −16.106 = −ωh 1 Chọn 0 =1 ω lg = lg ω − lg ωh = lg ω − lg(16.106 ) = -7,2 ωh a( )=
  6. a( )= b( = =
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2