intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài tập_Exchange_2007_Course5050A

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

116
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập_exchange_2007_course5050a', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập_Exchange_2007_Course5050A

 1. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Giáo trình bài tập: Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007 Mục Lục  Module 1: Recovering Messaging Databases............................................................................. 2  Bài tập 1: Performing a Storage Group Backup ..................................................................... 2  Bài tập 2: Performing a Dial-Tone Recovery ......................................................................... 4  Chuẩn bị.............................................................................................................................. 4  Tạo Dial-Tone Storage Group và Mailbox Database ......................................................... 5  Điều chỉnh cấu hình Mailbox ............................................................................................. 7  Tạo lại Mailbox Database ................................................................................................... 8  Khôi phục và mount Database .......................................................................................... 10  Điều chỉnh cấu hình Mailbox ........................................................................................... 11  Tạo Recovery Database và kết hợp nội dung ................................................................... 12  Xoá bỏ Recovery Storage Group và Dial-Tone Database tạm ......................................... 18  Bài tập 3: Repairing a Damaged Database ........................................................................... 19  Sửa chữa một mailbox database bị hư .............................................................................. 19  Module 2: Preparing for and Recovering from Mailbox Server Failures................................. 21  Bài tập 1: Thực hiện back up Mailbox server ...................................................................... 21  Bài tập 2: Recovering a Mailbox Server .............................................................................. 24  Bài tập 3: Khôi phục dữ liệu Mailbox Server ....................................................................... 26  Module 3: Preparing for and Recovering from Non-Mailbox Server Failures ........................ 28  Bài tập 1: Tiến hành back up Non-Mailbox Server .............................................................. 28  Bài tập 2: Khôi phục Client Access Server Certificate ........................................................ 32  Bài tập 3: Khôi phục Hub Transport Server ......................................................................... 35  Bài tập 4: Khôi phục Edge Transport Server........................................................................ 37  VSIC Education Corporation Trang 1
 2. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Module 1: Recovering Messaging Databases Kịch bản Bạn là quản trị Exchange Serve của VSIC Edu Corp. Do sự cố mất điện và các UPS (uninterruptible power supply) sử dụng cho các Mailbox Server gặp trục trặc, tất cả Mailbox Server bị tắt. Sau khi sự cố về điện được khắc phục, bạn phát hiện đĩa cứng chứa mailbox database của một Mailbox Server bị hư hỏng phần cứng. Dịch vụ Messaging cần được khôi phục cho user càng nhanh càng tốt. User phải có thể gửi nhận e-mail ngay thậm chí họ không thể truy cập mailbox của họ hoàn toàn. Sau khi dịch vụ Messaging được khôi phục, mailbox data cũng phải được khôi phục cho tất cả user kể cả những e-mail họ nhận được trước và sau khi gặp sự cố. The server with the failed hard disk is due to be replaced. Because of this, you need to restore the mailbox database on an alternate server rather than restore the database on the same server. Chuẩn bị Đăng nhập vào Outlook Web Access bằng tài khoản Harry, gửi một message với tiêu đề Test message - Before failure cho Ronald. Đăng nhập vào Outlook Web Access bằng tài khoản Ronald, hồi âm message có tiêu đề Test message - Before failure. Bài tập 1: Performing a Storage Group Backup Trong bài tập này, bạn sẽ back up storage group để chuẩn bị dial-tone recovery. Công việc chính của bài tập này là back up database và gửi một message kiểm tra. 1. Trên EX01, back up First Storage Group vào C:\BackupSG.bkf Trên EX1, khởi động ứng dụng Backup bằng cách từ Start Menu => Run => nhập ntbackup rồi nhấn Enter. Trong chương trình NTBackup, vào tab Back up, chỉ chọn back up First Storage Group. Lưu file back up vào C:\BackupSG. VSIC Education Corporation Trang 2
 3. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên 2. Sử dụng Outlook Web Access từ EX1, gửi một message từ Harry đến Ronald. Trên EX01, mở Internet Explorer và kết nối đến https://ex01.vsiclab.net/owa. Đăng nhập bằng tài khoản Harry, gửi một message đến Ronald với tiêu đề Test Message – After Backup và đính kèm file C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log. Đăng nhập vào Outlook Web Access bằng tài khoản Ronald, xác nhận Ronald đã nhận được message từ Harry. VSIC Education Corporation Trang 3
 4. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Bài tập 2: Performing a Dial-Tone Recovery Trong bài tập này, bạn sẽ khôi phục message database với tất cả message sang storage group khác. Công việc chính của bài tập này bao gồm: Tạo một dia-tone storage group và một mailbox database. Điều chỉnh cấu hình mailbox. Tạo một storage group mới và mailbox database. Khôi phục database. Khôi phục và mount database. Điều chỉnh cấu hình mailbox. Tạo một rercovery database và kết hợp nội dung. Xoá bỏ recovery storage group và dial-tone database tạm thời. Chuẩn bị Để giả lập tình huống Mailbox database bị lỗi, không thể sửa chữa, hoàn tất các bước sau: 1. Trên EX01, trong Exchange Management Console, mở Server Configuration work area, và nhấn Mailbox. 2. Trong result pane, đảm bảo EX01 được lựa chọn, trong work pane, nhấn Mailbox Database. 3. Trong action pane, nhấn Dismount Database. Trong hộp thoại Microsoft Exchange nhấn Yes. VSIC Education Corporation Trang 4
 5. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên 4. Xoá Mailbox Database.edb. Tạo Dial-Tone Storage Group và Mailbox Database 1. Tạo dial-tone storage group tên SG-Temp và mailbox database tên MailDB-Temp trên EX01. Trên EX01, trong Exchange Management Console, vào Server Configuration\ Mailbox. Nhấn phải vào vùng trống, chọn New Storage Group để tạo một Storage Group. Tạo storage group mới tên SG-Temp. Chấp nhận nơi lưu trữ file mặc định. VSIC Education Corporation Trang 5
 6. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Nhấn phải vào SG-Temp storage group, chọn New Mailbox Database để tạo một mailbox database mới. Đặt tên mailbox databse mới là MailDB-Temp và chấp nhận nơi lưu trữ file mặc định. VSIC Education Corporation Trang 6
 7. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Điều chỉnh cấu hình Mailbox 1. Điều chỉnh cấu hình mailbox để cho tất cả mailbox trên database bị lỗi sẽ được cấu hình lại để kết nối đến mailbox database mới. Trên EX01, trong Exchange Management Shell, sử dụng lệnh Get-Mailbox – Database ‘EX01\Mailbox Database’ | Move-Mailbox –ConfigurationOnly – TargetDatabase ‘EX01\MailDB-Temp’ để di chuyển cấu hình mailbox. Nhấn phím a để chấp nhận tất cả thay đổi 2. Xác nhận rằng user có thể kết nối đến mailbox đã di chuyển và user có thể gửi và nhận e- mail. Trên EX01, kết nối đến https://ex01/vsiclab.net/owa, đăng nhập với tài khoản Harry. Xác nhận rằng Harry có thể kết nối đến mailbox, nhưng mailbox chứa bất kỳ dữ liệu nào. Gửi một message đến Ronald với tiêu đề Test Message – Using dial-tone database. Kết nối đến Outlook Web Access bằng tài khoản Ronald. Xác nhận rằng Ronald đã nhận được message từ Ronald, và hồi âm cho message. Xác nhận message hồi âm từ Ronald đã được chuyển giao. VSIC Education Corporation Trang 7
 8. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Tạo lại Mailbox Database 1. Tạo một mailbox database mới trong First Storage Group trên EX01. Đặt trên cho mailbox database giống như tên Mailbox database đã bị hư. Trên EX01, trong Exchange Management Console, trong First Storage Group, tạo một mailbox database mới với các thuộc tính sau: o Tên: Mailbox Database o Đường dẫn đến database file mặc định. o Chú ý: không mount database. Cấu hình database để có thể viết đè trong quá trình khôi phuc: Nhấn phải vào First Storage Group, chọn Properties. Trong hộp thoại Mailbox database Properties, chọn This database can be overwritten by a restore. VSIC Education Corporation Trang 8
 9. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên 2. Khôi phụcdatabase bị lỗi từ bản back up trên EX01. Trên EX01, chạy ứng dụng Backup và chọn tuỳ chọn để khôi phục dữ liệu Mở file backup đặt tại C:\BackupSG.bkf. Chọn khôi phục First Storage Group. Khôi phục storage group đến EX01 sử dụng C:\Temp làm nơi lưu tạm cho các log file. VSIC Education Corporation Trang 9
 10. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Khôi phục và mount Database 1. Copy transaction logs được tạo sau khi back up đến nơi lưu storage group log file trên EX01. Sử dụng Eseutil để thực hiện hard recovery database, và sau đó mount database. Trên EX01, Copy tất các file transaction log từ C:\Program Files\ Microsoft\ Exchange Server\ Mailbox\ First Storage Group đến C:\Temp\ First Storage Group trên EX01. Không viết đè các file đã có. Sử dụng lệnh Eseutil /CC “ C:\Temp\ First Storage Group” để thực hiện hard recovery cho Mailbox database. VSIC Education Corporation Trang 10
 11. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Mount Mailbox database. Điều chỉnh cấu hình Mailbox 1. Điều chỉnh cấu hình mailbox để tất cả mailbox trên dial-tone database sẽ được cấu hình lại để kết nối đến mailbox database đã khôi phục. VSIC Education Corporation Trang 11
 12. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Trên EX01, trong Exchange Management Shell, sử dụng lệnh Get-Mailbox – Database ‘EX01\MailDB-Temp’ | Move-Mailbox –ConfigurationOnly – TargetDatabase ‘EX01\Mailbox database’ để cấu hình các mailbox trong MailDB- Temp database sử dụng Mailbox database. 2. Đăng nhập vào mailbox Ronald để đảm bảo rằng tất cả các message nhận được trước khi database bị lỗi đã được khôi phục. Xác nhận user có thể gửi và nhận e-mail message. Trên EX01, kết nối đến Outlook Web Access bằng tài khoản Ronald. Xác nhận rằng Ronald có thể kết nối đến mailbox và mailbox có chứa tất cả message đã được gửi trước khi gặp sự cố kể các message được gửi bởi Harry với tiêu đề Test Message – After Backup. Tuy nhiên, mailbox sẽ không chứa bất kỳ message đã gửi trong khi user sử dụng dial-tone database. Gửi một message đến Harry với tiêu đề Test Message – After Restore and Configuration Move. Xác nhận Harry đã được message từ Ronald, và hồi âm message. Xác nhận message hồi âm từ Harry đã được chuyển giao. Tạo Recovery Database và kết hợp nội dung 1. Tạo một Recovery Storage Group cho Dial-tone database. Tráo đổi Dial-tone database với database trong Recovery Storage Group. Kết hợp nội dung từ database trong Recovery Storage Group vào database gốc. Trên EX01, trong Exchange Management Console, trong Toolbox work area, mở công cụ Database Recovery Management. VSIC Education Corporation Trang 12
 13. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Khởi động công cụ Database Recovery Management, sử dụng các lựa chọn sau: o Name: Dial-tone Recovery – MailDB o Server Name: EX01 o Domain Controller name: EX01 Sử dụng wizard để tạo một Recovery Storage Group liên kết đến SG-Temp. Chấp nhận vị trí file mặc định. VSIC Education Corporation Trang 13
 14. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Quay lại trang Welcome của Microsoft Exchange Troubleshooting Assistant. Mount mailbox database MailDB-Temp trong Recovery Storage Group bằng cách chọn Mount or dismount database in the recovery storage group. Chọn MailDB-Temp, rồi nhấn Mount selected database. VSIC Education Corporation Trang 14
 15. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Quay lại trang Welcome của Microsoft Exchange Troubleshooting Assistant. Chọn lựa chọn Merge or Copy Mailbox Contents. Đảm bảo trong Mounted databases in the recovery storage group là MailDB-Temp, nhấn Gather merge information. VSIC Education Corporation Trang 15
 16. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Tráo đổi cấu hình database bằng cách chọn Swap database configurations, rồi nhấn Next. Quay lại trang Welcome của Microsoft Exchange Troubleshooting Assistant. Chọn lựa chọn Merge or Copy Mailbox Contents, các bước tiến hành sau đó tương tự bước tráo đổi trên nhưng tại trang Select Database Swap Option, không chọn Swap database configurations, nhấn Next. Trên trang Select Merge Option, nhấn Perform pre-merge tasks. Trên trang Select Mailbox to Copy or Merge, chọn tất cả các mailbox cần kết hợp rồi nhấn Perform merge action. VSIC Education Corporation Trang 16
 17. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên 2. Đăng nhập vào mailbox database và xác nhận tất cả message đã xuất hiện trong mailbox. Trên EX01, kết nối vào Outlook Web Access bằng tài khoản Ronald. Xác nhận Ronald có thể kết nối đến mailbox, và mailbox có chứa tất cả các message đã được gửi trước khi gặp sự cố và các message đã gửi khi sử dụng dial-tone database. VSIC Education Corporation Trang 17
 18. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Xoá bỏ Recovery Storage Group và Dial-Tone Database tạm 1. Xoá recovery storage group và dialtone database tạm. Trong Exchange Troubleshooting Assistant, dismount MailDB-Temp database. Trong Exchange Management Console, xoá mailbox database MailDB-Temp và Storage group SG-Temp. 2. Xoá các file được sử dụng bởi Recovery Storage Group. Xoá thư mục C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\SG-Temp. VSIC Education Corporation Trang 18
 19. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Bài tập 3: Repairing a Damaged Database Trong bài tập này, bạn sẽ sửa chữa mailbox database, mount nó, và kiểm tra user có thể truy cập vào mailbox của họ. Công việc chính của bài tập này là sửa chữa mailbox database bị hư. Sửa chữa một mailbox database bị hư 1. Thử mount database Mailbox Database trên EX01. Trên EX01, trong Exchange Management Console, thử mount database Mailbox database. Trong Event Viewer, xem thông điệp lỗi có nguồn là Microsoft Exchange Information Store (MSExchangeIS). 2. Sử dụng Eseutil để sửa chữa mailbox database. Vào Properties của First Storage Group để xác định Log file prefix của storage group. VSIC Education Corporation Trang 19
 20. Recovering Messaging Servers and Databases Tài liệu dành cho học viên Trong Exchange Management Shell sử dụng lệnh Eseutil /R E00 để thử khôi phục tất cả database trong storage group với phần mở rộng log E00. Sử dụng lệnh Eseutil /P “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\First Storage Group\Mailbox database.edb” để sửa chữa database. Sử dụng lệnh Eseutil /D “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\First Storage Group\Mailbox database.edb” để thực hiện dồn phân mảnh offline database Mailbox database.edb. 3. Mount mailbox database và xác nhận user có thể truy cập vào mailbox của họ. Trong Exchange Management Console, mount database Mailbox database. Xác nhận database được mount thành công. Kết nối vào Outlook Web Access với tài khoản Ronald. Mailbox của Ronald được đặt tại database Mailbox Database trên EX01. Xác nhận Ronald có thể kết nối đến mailbox. VSIC Education Corporation Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2