Bài Tập Lượng Tử Ánh Sáng

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
2.142
lượt xem
380
download

Bài Tập Lượng Tử Ánh Sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Lượng Tử Ánh Sáng

  1. Bài Tập Lượng Tử Ánh Sáng /e/= 1,6.10-19C; 1eV = 1,6.10-19J ) ( Cho trước h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s; m = 9,1.10-31kg, 1/ Một ống tia X có hiệu điện thế U= 2.104V . Bỏ qua động năng ban đầu của electron lúc bứt khỏi catốt.Bước sóng ngắn nhất của chùm tia X phát ra là: a 5,12.10-12m . b 4,21.10-12m . c 6,21.10-11m . d 6,02.10-11m. 2/ Chọn câu SAI. Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là: a Hiện tượng tán sắc ánh sang . b Hiện tượng quang điện . c Tính đâm xuyên . d Sự phát quang của các chất. 3/ Công thoát electron khỏi kim loại là catốt là A = 3eV. Giới hạn guang điện là: a 0,32μm . b 0,48μm . c 0,41μm. d 0,38μm . 4/ Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, các vạch trong dãy Lyman được tạo thành khi electron chuyển từ các quĩ đạo bên ngoài về quĩ đạo a L. b N. c K. d M. 5/ Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là A = 2,88.10-19J. Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm vào tế bào quang điện ấy. Động năng ban đầu cực đại của electron khi bật ra khỏi catốt là: a 0,4325.10-19J. b 2,56.10-19J. c 1,1375.10-19J. d 0,76895.10-18J. 6/ Công thoát của đồng là 4,47eV. Giới hạn quang điện của đồng là: a 0,2789μm. b 0,2500μm . c 0,2250μm . d 0,3200μm . 7/ Trong quang phổ của hiđrô, vạch thứ nhất và vạch thứ tư của dãy Banme có bước sóng tương ứng là λ = 1 0,6563μm và λ = 0,4102μm . Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Pasen là: 2 a 0,0982μm b 1,0939μm . c 0,9863μm d 1,826μm 8/ Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4μm vào catốt của một tế bào quang điện . Công thoát electron của kim loại làm catốt là A =2eV. Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt giữa Anốt và catốtmột hiệu điện thế U có giá AK trị: a U ≤ 1,1V b U = -1,1V c U = 1,1V d U ≤ -1,1V. AK AK AK AK 9/ Kim loại dùng là catôt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ = 0,30μm. Công thoát electron khỏi 0 tế bào quang điện là: a 6,625eV; b 4,14eV c 41,4eV. d 66,25eV; 10/ Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thíchvà tăng cường độ ánh sáng ,ta có: a động năng ban đầu của các quang electron tăng lên. b hiệu điện thế hãm sẽ tăng lên. c cường độ dòng quang điện bão hoà sẽ tăng lên. d các quang electron đến anốt với vận tốc lớn hơn . 11/ Người ta không thấy electron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiếu chùm ánh sáng đơn sắc vào nó. Đó là vì: a kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó. b công thoát của electron nhỏ so với năng lượng của phôton. c chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ. d bước sóng của ánh sáng lớn hơn giới hạn quang điện . 12/ Chọn câu ĐÚNG. a Hiệu điện thế hãm có giá trị dương. Nguyeãn Höõu Thanh 0944005447 1
  2. b Hiệu điện thế hãm của mỗi kim loại không phụ thuộc vào bước sóng của chùm ánh sáng kích thích. c Hiệu điện thế hãm có thể âm hoặc dương. d Hiệu điện thế hãm có giá trị âm 13/ Khi nguyên tử hiđrô bức xạ một photon ánh sáng có bước sóng 0,122μm thì năng lượng của electron biến thiên một lượng: a 6,3eV. b 5,5eV. c 10,2eV . d 7,9eV. 14/ Trong một ống Rơnghen , hiệu điện thế giữa hai cực U = 2,1.104V. Tia Rơnghen phát ra có tần số cực đại là: a 5,0716.1018Hz; b 5,0716.1020Hz; c 5,12.1018Hz. d 5,12.1020Hz; 15/ Phát biểu nào sau đây là SAI ? Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện a không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catốt. b không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích . c phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích. d phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catốt. 16/ Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là A = 2,2eV. Chiếu vào tế bào quang điện bức xạ λ = 0,44μm. Vân tốc ban đầu cực đại của quang electron là: a 0,468.109m/s. b 0,468.10-7m/s; c 0,468.105m/s; d 0,468.106m/s ; 17/ Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơdơpho ở điểm sau: a Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và electron. b Môhình nguyên tử có hạt nhân. c Hình dạng quĩ đạo của electron. d Trạng thái có năng lượng ổn định. 18/ Chọn câu đúng khi nói về năng lượng của phôton a Khi truyền trong môi trường , năng lượng của phôton giảm vì bước sóng giảm; b Năng lượng của phôton tỉ lệ với tần số ánh sáng; c Năng lượng của phôton có độ lớn như nhau đối với mọi ánh sáng có bước sóng khác nhau; d Năng lượng của phôton càng nhỏ thì ánh sáng thể hiện tính chất hạt càng rõ. 19/ Khi chiếu vào catốt của một tế bào quang điện bức xạ điện từ có λ = 0,1854μm thì hiệu điện thế hãm U = h 2V. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt của tế bào quang điện là: a 0,292μm. b 0,364μm; c 0,264μm; d 0,324μm; 20/ Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì: a tấm kẽm sẽ trung hoà về điện. b tấm kẽm tích điện dương. c điện tích âm của lá kẽm mất đi. d điện tích của tấm kẽm không thay đổi. 21/ Chọn câu ĐÚNG. a Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng chỉ có tính chất sóng. b Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. c Khi bước sóng càng dài thì năng lượng phôton ứng với chúng càng lớn. d Tia hồng ngoại và tia tử ngoại không có tính chất hạt. 22/ Một phôton ánh sáng có năng lượng là 1,75eV. Bước sóng của ánh sáng trên là: a 0,71μm; b 4,15μm. c 0,64μm; d 7,50μm; 23/ Về thuyết lượng tử , nhận định nào sau đây SAI ? a Khi chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng cao sang trạng thái dừng có mức năng lượng thấp, nguyên tử hấp thụ năng lượng. b Ở trạng thái dừng , electron chuyển động trên những quĩ đạo xác định. c Ở trạng thái dừng , nguyên tử không bức xạ. d Năng lượng mà nguyên tử ( hay phân tử ) hấp thụ hoặc bức xạ là những phần rời rạc , không liên tục. Nguyeãn Höõu Thanh 0944005447 2
  3. 24/ Chọn câu ĐÚNG.Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng a phát xạ nhiệt electron. b quang điện ngoài. c quang điện trong. d phát sáng của các chất rắn. 25/ Khi chiếu bức xạ có tần số f = 2,538.1015Hz vào kim loại dùng làm catốt c ủa 1tế bào quang điện thì các electron bắn ra đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm U =8V. Khi chiếu vào catốt bức xạ có bước sóng λ = h 0,36μm thì hiệu điện thế hãm thoả mãn giá trị là a 1,12V. b 1,24V; c 1,54V; d 0,94V; 26/ Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên: a sự tác dụng của các electron lên kính ảnh. b sự giải phóng các electron từ bề mặt kim loại do sự tương tác giữa chúng với các phôton. c sự giải phóng các phôton khi kim loại bị đốt nóng. d sự phát ra do các electron trong các nguyên tử nhảy từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp hơn. 27/ Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552μm vào catốt một tế bào quang điện . Dòng quang điện bão hoà có cường độ I = 2mA. Công suất của nguồn sáng chiếu vào catốt là P = 1,20W. Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang bh điện là: 0 0 0 0 a 0,650 b 0,375 c 0,425 d 0,550 0 0 0 0 28/ Công thức Einstein là : mv 2 mv 2 2 2 mv0 m mv0 m c =h +A hf = A + hf = A + A = hf + λ a2 2 2 2 b c d 29/ Với một tế bào quang điện cho trước, để có dòng quang điện thì phải thoả mãn điều kiện: a tần số ánh sáng kích thích phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị xác định. b cường độ chùm sáng phải đủ lớn. c ánh sáng kích thích phải giàu tia tử ngoại. d điện thế ở anốt phải cao hơn điện thế ở catốt. 30/ Chọn câu ĐÚNG. Có thể giải thích hiện tượng quang dẫn bằng thuyết a sóng ánh sáng. b electron cổ điển. c động học phân tử. d phôton. Nguyeãn Höõu Thanh 0944005447 3
Đồng bộ tài khoản