intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ - Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, một số giải pháp để phát triển

Chia sẻ: Pham Xuan Hung Hung | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:15

240
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với kết cấu nội dung gồm 3 phần, đề tài "Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, một số giải pháp để phát triển" thuộc bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về thị trường chứng khoán, thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, một số giải pháp để phát triển. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ - Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, một số giải pháp để phát triển

Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br />   Qua một thời gian học tập và tìm hiểu môn lý thuyết tài chính <br /> tiền tệ  và môn thị  trường chứng khoán, em đã bước đầu hiểu được  <br /> những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhằm đáp <br /> ứng yêu cầu của môn học và nhằm tìm hiểu rõ hơn về  thị  trường  <br /> chứng khoán, em đã tìm kiếm ,thu thập tài liệu và viết bài luận về môn  <br /> này với nhan đề “ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam ­ một  <br /> số giải pháp để phát triển”<br /> cấu trúc của bài được chia làm 3 phẩn:<br /> ­ Phần 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán<br /> ­ Phần 2: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam ­ Một số <br /> giải pháp để phát triển.<br /> ­ Phần 3: Kết luận<br /> Do kiến thức và thời gian nghiên cứu có hạn nên chắc chắn bài <br /> viết còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô để <br /> bài viết này được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> PHẦN 1<br /> TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN<br /> <br /> 1/Khái niệm và bản chất của thị trường chứng khoán<br /> <br /> Hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau về TTCK, nhưng thị <br /> trường chứng khoán  trong điều kiện của nền kinh tế  hiện đại, được <br /> quan niệm  là  nơi  diễn ra  các hoạt  động giao dịch mua bán chứng  <br /> khoán trung và dài hạn. Chứng khoán được hiểu là các loại giấy tờ có <br /> giá hoặc bút toán ghi sổ. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường <br /> sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người <br /> phát hành, và ở  những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các <br /> chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. <br /> Như  vậy, xét về  mặt hình thức, thị  trường chứng khoán chỉ  là <br /> nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại  <br /> chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán.<br /> Thị trường chứng khoán không giống với các thị trường hàng hóa <br /> thông thường khác vì hàng hóa của TTCK là một loại hàng hóa đặc <br /> biệt, là quyền sở  hữu về  tư bản. Loại hàng hóa này cũng có giá trị  sử <br /> dụng. Như vậy có thể nói, bản chất của thị trường chứng khoán là thị <br /> trường thể  hiện mốI quan hệ  giữa cung và cầu của vốn đầu tư  mà ở <br /> đó, giá cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hay giá  <br /> cả của vốn đầu tư. Thị trường chứng khaón là hình thức phát triển bậc  <br /> cao của sản xuất và lưu thông hàng hóa.<br /> 2/ Vị trí và cấu trúc của thị trường chứng khoán<br /> 2.1/ Vị trí của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính<br /> Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính. <br /> Vị trí của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính thể hiện:<br /> ­ Thị trường chứng khoán là hình ảnh đặc trưng của thị trường <br /> vốn.<br /> <br /> <br /> 2<br /> Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thời gian đáo hạn       1 năm t<br /> Như vậy, trên TTCK giao dịch 2 loại công cụ  tài chính: công cụ <br /> tài chính trên thị trường vốn và công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ.<br /> ­ Thị trường chứng khoán là hạt nhân trung tâm của thị trường <br /> tài chính, nơi diễn ra quá trình phát hành, mua bán các công cụ  nợ  và <br /> các công cụ vốn (các công cụ sở hữu).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2.2/ Cấu trúc của thị trường chứng khoán<br /> <br /> Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những <br /> sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng... có  <br /> kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số cách phân loại TTCK cơ bản:<br /> <br /> a. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> Thị  trường chứng khoán được chia thành thị  trường sơ  cấp và thị <br /> trường thứ cấp.<br /> <br /> ∙        Thị trường sơ cấp<br /> <br /> Thị trường sơ cấp là thị  trường mua bán các chứng khoán mới phát  <br /> hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà <br /> phát hành thông qua việc nhà đầu tư  mua các chứng khoán mới phát  <br /> hành.<br /> <br /> ∙        Thị trường thứ cấp<br /> <br /> Thị  trường thứ  cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát  <br /> hành trên thị  trường sơ  cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng <br /> khoán đã phát hành.<br /> <br /> b. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường<br /> <br /> Thị  trường chứng khoán được phân thành thị  trường tập trung (Sở <br /> giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC).<br /> <br /> c. Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường<br /> <br /> Thị   trường   chứng   khoán   cũng   có   thể   được   phân   thành   các   thị <br /> trường: thị  trường cổ  phiếu, thị trường trái phiếu, thị  trường các công  <br /> cụ chứng khoán phái sinh.<br /> <br /> ∙        Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch  <br /> và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu  <br /> ưu đãi. <br /> <br /> ∙         Thị  trường trái phiếu:  thị  trường trái phiếu là thị  trường giao <br /> dịch và mua  bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này <br /> bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị  và trái phiếu chính  <br /> phủ. <br /> <br /> ∙        Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi <br /> bán lại các chứng từ  tài chính khác như: quyền mua cổ  phiếu, chứng <br /> quyền, hợp đồng quyền chọn... <br /> 3/ Vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán<br /> Thứ nhất, thị trường chứng khoán, với việc tạo ra các công cụ có  <br /> tính   thanh   khoản   cao,   có   thể   tích   tụ,   tập   trung   và   phân   phối   vốn,  <br /> chuyển thời hạn của vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế.<br /> Thứ hai, thị trường cứng khoán góp phần thực hiện tái phân phối  <br /> công bằng hơn, thông qua việc buộc các tập đoàn gia đình trị phát hành <br /> chứng khoán ra công chúng, giải tỏa sự tập trung quyền lực kinh tế của  <br /> các tập đoàn, song vẫn tập trung vốn cho phát triển kinh tế.<br /> Thứ  ba, thị  trường chứng khoán tạo điều kiện cho việc giữa sở <br /> hữu và quản lý.<br /> Thứ tư, hiệu quả của quốc tế hóa thị trường chứng khoán . Việc  <br /> mở  của thị  trường chứng khoán làm tăng tính thanh khoản và cạnh <br /> tranh trên thị trường quốc tế.<br /> Thứ  năm, thị  trường cứng khoán tạo cơ  hội cho Chính Phủ  huy <br /> động các nguồn tài chính mà không tạo áp lực về  lạm phát, đồng thời  <br /> tạo các công cụ  cho việc thực hiện chính sách tài chính tiền tệ  của  <br /> Chính Phủ.<br /> Thứ sáu, thị trường chứng khoán cung cấp một dự báo hiệu quả <br /> về các chu kỳ kinh doanh trong tương lai.<br /> 4/ Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán<br /> <br /> Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những <br /> sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng... có  <br /> kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số cách phân loại TTCK cơ bản:<br /> <br /> a. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn<br /> <br /> Thị  trường chứng khoán được chia thành thị  trường sơ  cấp và thị <br /> trường thứ cấp.<br /> <br /> 5<br /> ∙        Thị trường sơ cấp<br /> <br /> Thị trường sơ cấp là thị  trường mua bán các chứng khoán mới phát  <br /> hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà <br /> phát hành thông qua việc nhà đầu tư  mua các chứng khoán mới phát  <br /> hành.<br /> <br /> ∙        Thị trường thứ cấp<br /> <br /> Thị  trường thứ  cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát  <br /> hành trên thị  trường sơ  cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng <br /> khoán đã phát hành.<br /> <br /> b. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường<br /> <br /> Thị  trường chứng khoán được phân thành thị  trường tập trung (Sở <br /> giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC).<br /> <br /> c. Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường<br /> <br /> Thị   trường   chứng   khoán   cũng   có   thể   được   phân   thành   các   thị <br /> trường: thị  trường cổ  phiếu, thị trường trái phiếu, thị  trường các công  <br /> cụ chứng khoán phái sinh.<br /> <br /> ∙        Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch  <br /> và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu  <br /> ưu đãi. <br /> <br /> ∙         Thị  trường trái phiếu:  thị  trường trái phiếu là thị  trường giao <br /> dịch và mua  bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này <br /> bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị  và trái phiếu chính  <br /> phủ. <br /> <br /> ∙        Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh<br /> <br /> Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua  <br /> đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng  <br /> quyền, hợp đồng quyền chọn... <br /> <br /> 6<br /> Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> 5/ Thị trường chứng khoán Việt Nam<br /> Trước yêu cầu về đổi mới và phát triển kinh tế phù hợp với các <br /> điều kiện kinh tế  chính trị  và xã hội trong nước và xu thế  hội nhập <br /> kinh tế quốc tế, trên cơ sở tham khảo và chọn lọc các mô hình kinh tế <br /> trên   thế   giớI,   Việt   Nam   đã   quyết   đinh   thành   lập   thị   trường   chứng  <br /> khoán Việt Nam với những đặc thù riêng biệt: thành lập 2 trung tâm <br /> giao dịch chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, sau khi thị <br /> trường phát triển thì chuyển sang thành Sở giao dịch chứng khoán.<br /> Sự  ra đời của TTCK Việt Nam được đánh dấu bằng việc đưa  <br /> vào vận hành trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh <br /> ngày   20/07/2000   và   thực   hiện   việc   giao   dịch   đầu   tiên   vào   này <br /> 28/07/2000.<br /> Các chủ thể trên thị trường chứng khoán Việt Nam gồm:<br /> ­ Chủ thể phát hành <br /> ­ Nhà đầu tư<br /> ­ Các tổ chức quản lý và giám sát thị trường chứng khoán<br /> ­ Các tổ chức khác<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> PHẦN 2<br /> THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT <br /> NAM<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> 1/ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam<br /> Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán còn non <br /> trẻ  của Việt Nam đã dần phát triển về  nhiều mặt   dần định hình trở <br /> thành một kênh huy động vốn năng động, hiệu quả cho nền kinh tế đất <br /> nước.<br /> Tính đến nay đã có 63 công ty niêm yết trên thị  trường chứng  <br /> khoán và mỗi phiên giao dịch có tổng khối lượng niêm yết trung bình là  <br /> 11363.09 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán đã huy động được một khối <br /> lượng vốn nhất định cho ngân sách nhà nước thông qua việc đấu thầu <br /> và bảo lãnh phát hành hàng nghìn tỷ  đồng trái phiếu Chính phủ, trái <br /> phiếu của Quỹ  hỗ  trợ  đầu tư  phát triển để  niêm yết trên TTGDCK. <br /> Một hệ  thống các tổ  chức tài chính trung gian tham gia trên thị  trường  <br /> với 19 công ty chứng khoán, 16 các tổ chức hoạt động lưu ký cùng với  <br /> ngân hàng lưu ký, ngân hàng chỉ  định thanh toán đã thực hiện tốt các  <br /> nghiệp vụ  về  kinh doanh chứng khoán, về  lưu ký, đăng ký và thanh  <br /> toán bù trừ. Trong những năm qua, các công ty chứng khoán đều đã <br /> triển khai được các nghiệp vụ cơ bản là môi giới và tự doanh, tích cực <br /> tham gia tư vấn niêm yết với kết quả kinh doanh có chiều hướng phát <br /> triển tốt. Các công ty phần lớn đã mở  thêm chi nhánh và đại lý nhận  <br /> <br /> 8<br /> Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> lệnh  để  mở  rộng phạm  vi hoạt  động.  Đồng thời  thị  trường chứng <br /> khoán đã thu hút được sự  tham gia của công chúng đầu tư  trong và <br /> ngoài nước với số  lượng hơn 53.000 tài khoản của nhà đầu tư  được  <br /> mở tại các công ty chứng khoán, góp phần quan trọng cho sự tồn tại và <br /> phát triển của thị trường chứng khoán. <br /> Tuy nhiên so với tiềm năng phát triển của nền kinh tế, xu hướng  <br /> hội nhập quốc tế thì quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam còn  <br /> quá nhỏ  bé, tổng giá trị  chứng khoán niêm yết (cổ  phiếu và trái phiếu <br /> tính theo mệnh giá) mới chỉ  chiếm khoảng 8% GDP năm 2005, chưa  <br /> đáp  ứng được nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế <br /> và chưa tổ  chức được thị  trường thứ cấp hiệu quả  đối với trái phiếu, <br /> đặc biệt là trái phiếu Chính phủ. Thị  trường chứng khoán đã trải qua <br /> nhiều biến động thăng trầm "sốt nóng và nguội lạnh" gây tâm lý dè dặt <br /> và thiếu niềm tin cho nhà đầu tư tham gia thị trường. Công tác tạo hàng <br /> hoá cho thị trường gặp nhiều khó khăn, số  lượng các công ty niêm yết  <br /> trên thị  trường chưa nhiều. Thị  trường trái phiếu trong thời gian qua  <br /> hoạt động chưa có hiệu quả  cao, chưa thu hút được sự  quan tâm của  <br /> các nhà đầu tư v.v...<br /> Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là:<br /> Trước   hết,   phải   nói   rằng   thị   trường   chứng   khoán   là   một   thị <br /> trường mới nên công chúng đầu tư  chưa thực sự  hiểu biết về  hoạt  <br /> động chứng khoán, cũng như chưa thấy được lợi ích của việc tham gia <br /> thị trường. Trong khi đó sự thiếu vắng các nhà đầu tư có tổ chức (bảo  <br /> hiểm, quỹ  đầu tư, các tổ  chức đầu tư  chứng   khoán chuyên nghiệp) <br /> trên thị  trường đã  ảnh hưởng đến tính  ổn định của thị  trường bởi tác  <br /> động tâm lý của các nhà đầu tư  nhỏ, thiếu tính chuyên nghiệp. vì vậy  <br /> thường xuyên xảy ra nöôùc, hôiững đợt đầu tư mua bán ồ ạt theo kiểu <br /> “tâm   lý   bầy   đàn”.   Các   doanh   nghiệp   Việt   Nam   còn   mang   nặng   tư <br /> tưởng của cơ  chế  bao cấp, còn trông chờ  vào nguồn vay  ưu đãi, chưa <br /> muốn huy động vốn trên thị  trường chứng khoán. Nhiều doanh nghiệp <br /> 9<br /> lại e ngại kiểm toán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,  <br /> và sự  thiếu vắng các doanh nghiệp lớn ra niêm yết trên thị  trường <br /> chứng khoán đã không hấp dẫn các nhà đầu tư, do vậy, hàng hoá trên <br /> thị trường còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Thêm vào <br /> đó, tiến trình cổ  phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước chưa gắn kết <br /> được với việc phát chứng khoán ra công chúng và niêm yết trên thị <br /> trường chứng khoán; các chính sách khuyến khích,  ưu đãi, đặc biệt là <br /> ưu đãi về thuế đối với các tổ chức tham gia thị trường chưa được chú  <br /> ý đúng mức có  ảnh hưởng không nhỏ  đến sự  vận hành và phát triển  <br /> của thị  trường chứng khoán. Mặt khác, việc quản lý và điều hành thị <br /> trường   còn   bất   cập,   hạn   chế   do   sự   thiếu   chủ   động   và   thiếu   kinh  <br /> nghiệm thực tiễn của cơ quan quản lý và giám sát thị trường. Điều rất <br /> quan trọng là hệ  thống pháp luật về  chứng khoán và thị  trường chứng <br /> khoán thiếu đồng bộ  và hiệu lực pháp lý không cao, chưa    có Luật <br /> chứng khoán để tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định để điều chỉnh  <br /> mọi hoạt động trên thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện thực <br /> tế  hiện nay và định hướng, chiến lược phát triển thị  trường chứng <br /> khoán Việt Nam đến năm 2010 trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc  <br /> tế v.v...<br /> Thứ hai, Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của <br /> thị trường chứng khoán hiện nay ở Việt Nam còn chưa phù hợp vớI sự <br /> phát triển của thị  trường.  Các văn bản pháp luật hiện hành chủ  yếu <br /> điều chỉnh hoạt động của thị  trường chứng khoán bao gồm: Nghị  định <br /> số  144/2003/NĐ­CP ngày 28/11/2003 (thay thế  Nghị  định 48/1998/NĐ­<br /> CP của Chính phủ ngày 11/7/1998 về chứng khoán và thị trường chứng <br /> khoán); Nghị  định số  22/2000/NĐ­CP   của Chính phủ  ngày 10/7/2000 <br /> về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường  <br /> chứng khoán: Nghị  định số  64/2002/NĐ/CP về  cổ  phần hoá các doanh <br /> nghiệp Nhà nước: Luật doanh nghiệp ban hành ngày 12/6/1999 cùng <br /> với các văn bản hướng dẫn thi hành bước đầu đã tạo được khung pháp <br /> <br /> 10<br /> Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> lý góp phần xây dựng và phát triển thị  trường chứng khoán trong thời  <br /> gian qua. Tuy nhiên, do sự  phát triển của nền kinh tế  nói chung và thị <br /> trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, đến nay, hệ  thống pháp luật  <br /> về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã bộc lộ những điểm hạn  <br /> chế  nhất định làm cản trở  sự  phát triển của thị  trường, chưa bao quát  <br /> và phù hợp với điều kiện thực tế cũng như định hướng chiến lược phát <br /> triển thị trường chứng khoán đến năm 2010.<br /> Hơn nữa, do chưa có Luật chứng khoán nên hệ  thống các văn <br /> bản pháp luật về  chứng khoán và thị  trường chứng khoán ở  tầm Nghị <br /> định chưa mang tính pháp lý cao, chưa đồng bộ, do vậy không thể giải <br /> quyết được một cách triệt để  những mâu thuẫn với các văn bản pháp  <br /> luật khác có liên quan. Phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật <br /> về  chứng khoán và thị  trường chứng khoán còn hẹp, chưa bao quát và <br /> điều chỉnh thống nhất việc phát hành chứng khoán ra công chúng, các <br /> hoạt động kinh tế chứng khoán của các đối tượng tham gia thị trường, <br /> chưa tạo cơ  sở  pháp lý cao cho hoạt động của các tổ  chức dịch vụ <br /> chứng khoán v.v...<br /> Vì   vậy,   việc   Luật   Chứng   chính   thức   đi   vào   hoạt   động   vào   ngày <br /> 01/01/2007 sẽ  tạo ra một môi trường pháp lý  ổn định, vững chắc và <br /> thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như mọi tổ chức, cá nhân tham gia <br /> hoạt động trên thị trường, tạo tâm lý yên tâm cho các tổ  chức, cá nhân <br /> khi tham gia kinh doanh, đầu tư  vào thị  trường chứng khoán và từ  đó <br /> thu hút được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia. Đồng <br /> thời Luật Chứng khoán sẽ  tạo cơ  sở  pháp lý cho thị  trường chứng <br /> khoán Việt Nam phát triển an toàn, lãnh mạnh và có hiệu quả, nâng cao <br /> hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động chứng khoán, bảo vệ <br /> quyền, lợi ích của các chủ thể tham gia thị trường, góp phần xây dựng <br /> và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một kênh huy <br /> động vốn trung và dài hạn quan trọng và thiết yếu đáp  ứng cho công <br /> cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.<br /> 11<br /> 2/Cơ hộI và thách thức<br /> Trong những ngày ngày tháng 11 vừa qua, cả đất nước ta thật sự <br /> vui mừng khi Việt Nam đã được gia nhập vào tổ chức thương mại thế <br /> giới (WTO). Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ  có cơ  hội được mở  rộng <br /> giao lưu buôn bán trên thị trường thế giới, các hàng hóa được tư do lưu <br /> thông giữa các nước với nhau một cách dễ  dàng. Thị  trường vốn cũng <br /> sẽ được tự do chuyễn từ những quốc gia phát triển sang các nước kém <br /> phát triển hơn để đầu tư. Như vậy TTCK Việt Nam sẽ càng được phát <br /> triển nhơ sự tham gia của các nhà đầu tư  nước ngoài đầu tư  vào Việt  <br /> Nam thông qua TTCK.<br /> Ngoài ra, khi các doanh nghiệp Việt Nam gia nhập vào WTO sẽ <br /> có cơ  hội phát triển, từ đó các công ty sẽ  lớn mạnh và được tham gia  <br /> niêm yết trên thị  TTCK. Vì vậy, TTCK Việt Nam sẽ  có thêm nhiều  <br /> loại hàng hóa mới để  các nhà đầu tư  lựa chọn. Đó là những tín hiệu <br /> đáng mừng cho TTCK Việt Nam.<br /> Bên cạnh đó TTCK Việt Nam cũng sẽ  găợ không ít những thách <br /> thức như:<br /> Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ bắt đầu năm 1997 từ châu <br /> Á đã lan sang Nga, Trung và Nam Mỹ, thị  trường tiền tệ biến động <br /> lây lan sang thị  trường chứng khoán, rồi từ  quốc gia này đến quốc <br /> gia khác. Sự đổ  vỡ của thị trường bất động sản, sự thua lỗ  của các  <br /> công ty dẫn đến hiện tượng giảm giá cổ phiếu và trở thành trào lưu  <br /> rút vốn ồ ạt ra khỏi TTCK của một nước rồi cả một khu vực. Đây là  <br /> một nguy cơ  đối với TTCK Việt Nam khi kết nối với nền kinh tế <br /> thế giới. <br /> Một nguy cơ  khác, theo các chuyên gia kinh tế  là sự  quá phụ <br /> thuộc vào luồng vốn quốc tế, dẫn đến tình trạng lệ thuộc kinh tế và <br /> thậm chí là chính trị. Thực tế  cho thấy, đây là điều đáng lo ngại vì <br /> nhiều nước không đủ  khả  năng kiểm soát quá trình hội nhập khiến <br /> nền kinh tế  rơi vào tình trạng mất chủ quyền do áp dụng hoàn toàn <br /> 12<br /> Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> những quy định của nước mạnh.  Ở  mức độ  thấp hơn là nguy cơ <br /> biến dạng thị trường khi các cường quốc mạnh áp đặt những nguyên <br /> tắc của họ  vào các nước nhỏ, làm cho những nước nhỏ  phải thay  <br /> đổi những nguyên tắc, chuẩn mực ban đầu của họ. Hậu quả  là, thị <br /> trường một nước yếu hơn rất dễ trở thành "sân sau" của một nước  <br /> mạnh hơn do những quy luật nghiệt ngã của cạnh tranh trong quá <br /> trình hội nhập. Theo các chuyên gia kinh tế khi tham gia vào quá trình <br /> hội nhập, TTCK của Việt Nam cũng có nguy cơ đối đầu với sự biến  <br /> dạng này nếu không có được những biện pháp phòng ngừa hợp lý.<br /> 3/ Một số giải pháp để phát triển<br /> Như  vậy, để  thị  trường chứng khoán việt Nam phát triển hơn <br /> trong tương lai và trở  thành một bộ  phận quan trọng trong kênh huy <br /> đọng vốn của nền kinh tế thì cần phải có các giải pháp để  khắc phục  <br /> những khó khăn đang tồn tại trong TTCK Việt Nam hiện nay.<br /> Về yếu tố vĩ mô: sự ổn định môi trường chính trị và kinh tế vĩ  <br /> mô nhằm khuyến khích đầu tư  và tiết kiệm của công chúng; mức độ <br /> lạm phát được kiềm chế vừa đủ để duy trì nền kinh tế phát triển.<br /> Về yếu tố vi mô<br /> + Hoàn thiện khung pháp lý và các văn bản pháp quy đầy đủ, rõ <br /> ràng. Bên cạnh đó sớm đưa luật chứng khoán vào hoạt động để  thị <br /> trường hoạt động có hiệu quả hơn.<br /> + Cung cấp một cơ  chế  giao dịch hiệu quả  thông qua tổ  chức, <br /> vận hành của trung giao dịch chứng khoán như  đua vào vạn hành hệ <br /> thống giao dịch khớp lệnh  liên tục để  thay cho việc giao dịch khớp <br /> lệnh hệ thống như hiện nay; hoàn thiện và phát triển hệ thống công bố <br /> thông tin, hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ…<br /> Ngoài  ra  thị   trường   cần  đến  sự  tham  gia  của  các   nhà  đầu  tư <br /> chuyên nghiệp đóng vai trò dẫn dắt thị trường, can thiệp thị trường vào <br /> những thờI điểm mất cân đốI quan hệ  cung cầu, vì vậy cần phảI đào  <br /> <br /> <br /> 13<br /> tạo những nhà  đầu tư  có  tính chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra cần có <br /> những chính sách khuyến khích các nhà đầu tư  lớn và có tính chuyên <br /> nghiệp tham gia vào thị  trường để  họ  trở  thành những  nhà dẫn dắt <br /> chính cho thị trường phát triển.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> Bài tập môn Lý thuyết tài chính tiền tệ<br /> <br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> <br /> Như vậy, sau 6 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam <br /> đã đạt được những  thành công bước đầu đáng nhận. Tuy nhiên trong <br /> bối cảnh đất nước đang trong quá trình hội nhập và phát triển một cách <br /> mạnh mẽ thì thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải phát huy hơn <br /> nữa vai trò của mình như là một kênh huy động vốn chủ  yếu của nền  <br /> kinh tế. Chính vì vậy nghiên cứu thực trạng của nền ch ứng khoán Việt <br /> Nam hiện nay là một vấn đề hết sức cần thiết.<br /> Trong   phạm   vi   chuyên   đề   này   chỉ   nghiên   cứu   một   phần   nhỏ <br /> những  mặt còn yếu của thị  trường chứng khoán Việt Nam và đưa ra <br /> một số  giải pháp để  phát triển trong tương lai. Hy vọng rằng trong  <br /> những  năm tới thị  trường chứng khoán Việt Nam sẽ  phát triển mạnh <br /> mẽ  đáp  ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển của nền kinh tế  đất nước <br /> và thực sự trở thành một phần quan trọng không thể  thiếu của nền tài <br /> chính Việt Nam.<br /> Trong quá trình thực hiện bài viết này không thể tránh khỏi những <br /> thiếu sót, kính mong sự  góp ý của thầy cô và các bạn để  bài viết này <br /> được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 15<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2