intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập môn nguyên lý máy - 5

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Thiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

474
lượt xem
197
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập môn nguyên lý máy - 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn nguyên lý máy - 5

  1. BÀI T P CHƯƠNG 12 Bài 1: Xét h th ng bánh răng như hình. a. Cho các bánh răng Z1, Z2 , Z2 , Z3 ' nh Z2 khi Z1 = 20, u tiêu chu n và cùng modun. Xác ' Z2 = 15, Z3 = 55. b. Xác nh v n t c c a bánh răng Zb khi bi t Za = Zb , bánh 1 và c n C quay cùng chi u v i v n t c n1 = 210 vòng/phút, nC = 100 vòng/phút. Z2 Za ' Z2 C Z1 Z3 Zb Bài 2: ' Xét h th ng bánh răng như hình v i Z1 = 70, Z2 = Z2 = 20, Za = 0,5 Zc . a. Tính Z3 , bi t các bánh răng Z1, Z2 , Z2 , Z3 ' u tiêu chu n và cùng modun. b. Bánh Z1 và Z3 quay ngư c chi u v i n1 = n3 = 100 vòng/phút. Xác nh na . ' Z2 Zc Z2 C Z3 Zb Z1 Za Bài 3: ' Xét h th ng bánh răng như hình, có: Z1 = Z2 = Z2 = 20, Za = Zb , Z3 = 60. Bánh răng Za và Z3 quay theo chi u như hình v và na = 70 vòng/phút, n3 = 130 vòng/phút. Xác nh v n t c c n C. 1
  2. Z2 Zb ' Z2 Za C Z1 + Z3 + Bài 4: ' Xét h th ng bánh răng như hình, có: Z1 = 20, Z2 = 40, Z2 = 25, Z3 = 35, Za = Zb = Zc = 20, Zd = 60. Bánh răng Za và c n C quay ngư c chi u và na = 150 vòng/phút, nC = 100 vòng/phút. Tính v n t c c a bánh răng Z3 . Z2 ' Z2 Zb Zc C Z1 Za Z3 Zd Bài 5: Xét h th ng bánh răng như hình. ω1 a. Cho bi t: Z1 = Z2 , Z3 = 55, Z2 = 15. Tính t s ' khi bánh Z3 ng yên. ωC b. Cho moment quán tính khâu 1 là J 1 = 0,9 kgm 2 . Tính moment quán tính t trên c n C thay th cho J1 . Z2 ' Z2 C Z1 Z3 2
  3. Bài 6: Xét h th ng bánh răng như hình. ωC a. Cho bi t: Z1 = Z2 = 20 , Z3 = 55, Z2 = 15. Tính t s ' khi bánh Z3 ng yên. ω1 b. Cho moment quán tính c a c n C là J C = 9,8 kgm 2 . Tính moment quán tính t trên bánh 1 thay th cho J C . Z2 ' Z2 C Z1 Z3 Bài 7: ' Xét h th ng bánh răng như hình. Cho bi t Z1 = Z2 , Z2 = 40, Z3 = 20. Bánh 1 và bánh 3 quay ngư c chi u nhau v i v n t c n1 = 400 vòng/phút, n3 = 200 vòng/phút. Tính v n t c c a bánh răng Zb khi Za = 20, Zb = 25. Z2 Z3 Za C + ' Z2 + Z1 Zb Bài 8: ' Xét h th ng bánh răng như hình. Cho bi t Z1 = 50, Z2 = 60 , Z2 = Z3 . Bánh 1 và c n C quay cùng chi u v i v n t c n1 = 160 vòng/phút, nC = 100 vòng/phút. Tính v n t c c a bánh răng Z3 . + Z2 + ' Z2 C + Z3 Z1 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=474

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2