intTypePromotion=1

Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1 và 2

Chia sẻ: Dương Chí Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

4
113
lượt xem
2.111
download

Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1 và 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn cơ học ứng dụng gồm một số bài tập tham khảo về sức bền vật liệu dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng. Đây là giáo trình của trường đại học kiến trúc TP.HCM. Hi vọng đây sẽ là tư liệu giúp các bạn hệ thống kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tham khảo sức bền vật liệu phần 1 và 2

 1. BOÄ XAÂY DÖÏNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP.HCM BOÄ MOÂN: CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG \WX[ BAØI TAÄP THAM KHAÛO SÖÙC BEÀN VAÄT LIEÄU PHAÀN 1 & 2 GV söu taàm & toång hôïp: PHAN NGOÏC ANH TP.HCM 07.2007 TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
 2. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 1 of 45
 3. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 2 of 45
 4. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 3 of 45
 5. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 4 of 45
 6. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 5 of 45
 7. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 6 of 45
 8. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 7 of 45
 9. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 8 of 45
 10. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 9 of 45
 11. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 10 of 45
 12. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 11 of 45
 13. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 12 of 45
 14. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 13 of 45
 15. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 14 of 45
 16. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 15 of 45
 17. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 16 of 45
 18. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 17 of 45
 19. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 18 of 45
 20. Bài tập tham khảo SBVL 1 Trang 19 of 45
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2