Bài tập trắc nghiệm dời vật dọc theo trục chính của gương cầu

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Bài tập trắc nghiệm dời vật dọc theo trục chính của gương cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm dời vật dọc theo trục chính của gương cầu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm dời vật dọc theo trục chính của gương cầu

  1. Câu 3. Đi m sáng S n m trên tr c chính cho nh th t S’. D i S l i g n 20 cm thì nh r i 10 cm. D i S xa 10 cm thì nh r i D i v t d c theo tr c chính đi 2 cm. Hãy xác đ nh tiêu c c a gương. c a gương c u A. f = 20 cm B. f = 40 cm C. f = 10 cm D. f = 30 cm Câu 1. nh và v t qua gương c u di Câu 4. M t gương c u lõm có f = 10 chuy n cm đi m sáng S n m trên tr c chính. D i S l i g n gương 5 cm nh d i đi 10 cm và A. Luôn ngư c chi u nhau không thay đ i b n ch t. Tìm v trí ban đ u B. Ngư c chi u khi nh th t c a v t, nh C. Ngư c chi u khi nh o A. d = 10 cm, d = 20 cm D. Luôn d ch chuy n cùng chi u B. d = 10 cm , d = 5 cm Câu 2. V t AB qua gương c u cho C. d = -10 cm, d = 20 cm nh nh hơn v t 3 l n, d i v t đi 15 cm thì thu đư c nh th hai nh hơn v t 1,5 l n hai D. d = 5 cm, d = 20 cm nh có cùng b n ch t. Hãy xác đ nh chi u Câu 5. d i v t, tìm tiêu c c a gương. V t AB qua gưong c u lõm cho nh A. V t d ch chuy n l i g n gương, f = rõ nét trên màn l n hơn v t 8 l n, d i v t l i 10cm g n gương 1 cm ta ph i r i màn đ thu m t B. V t d ch chuy n l i g n gương, f = nh l n hơn v t 10 l n. Hãy xác đ nh tiêu c - 10 cm c a gương và tìm v trí ban đ u c a v t C. V t d ch chuy n xa gương, f = A. f = 40cm, d = 60cm B. f = 20cm, 20cm d = 30 cm D. V t d ch chuy n xa gương, f = - C. f = 40 cm, d = 45 cm D. f = 10 cm, 10cm d = 40cm
  2. Câu 6. nh c a m t v t t o b i gương A. f = - 50 cm B. f c u l n hơn v t 3 l n d i v t l i g n gương = - 20 cm 8 cm ta thu nh th hai b ng nh ban đ u. C. f = - 40 cm D. f Hãy xác đ nh tiêu c c a gương = - 60 cm A. f = 24 cm B. f = 12 cm Câu 9. Cho v t AB cao 3 cm đư ng trư c gương c u có f = 20 cm. d ch chuy n C. f = 36 cm D. f = 18 cm gương d c theo phương vuông góc v i tr c chính c a gương thí nh d ch chuy n như th Câu 7. Đ t v t trư c m t gương c u nào? lõm thu nh rõ nét cao g p hai l n v t. Di chuy n v t đi 5 cm ta thu nh sau cao g p 4 A. nh không d ch chuy n l n v t. Hãy xác đ nh tiêu c f =? B. nh l n hơn nh ban đ u A. f = 24 cm B. f = 12 C. nh nh hơn nh ban cm đ u C. f = 20 cm D. f = 18 D. Không th k t lu n cm đư c đi u gì Câu 8. M t gương c u lõm t o nh Câu 10. N u d ch chuy n v t m t th t A1B1. D i v t l i g n gương 10 cm ta có đo n 1 cm mà nh d ch chuy n m t đo n 100 nh sau cao g p 5 l n nh trư c. Cho f = 10 cm thì có th k t lu n đi u gì? cm. Hãy xác đ nh v trí ban đ u c a v t. A. Gương c u l i A. d = 15 cm B. d = 7,5 cm B. Gương c u lõm C. d = 75 cm D. d = 25 C. Gương c u lõm v i nh cm là th t Câu 8. M t ngư i đ ng trư c gương D. Guơng c u lõm v i nh c u th y nh c a mình cùng chi u và cao o b ng 1/5 b n thân Ti n thêm m t đo n 0,5 m thì nh sau b ng 1/4. v t. Hãy xác đ nh tiêu Bài 11.ĐH CĐ 2005. c c a gương?
  3. Đ t v t trư c m t gương c u lõm thu nh rõ nét cao g p hai l n v t. Di chuy n v t đi 5 cm ta thu nh sau cao g p 4 l n v t. Hãy xác đ nh tiêu c f =? A. f = 10 cm B. f = 20 cm C. f 30 cm D. f = 40 cm Bài 12. M t gương c u lõm t o nh th t A1B1. D i v t l i g n gương 10 cm ta có nh sau cao g p 5 l n nh trư c. Cho f = 10 cm. Hãy xác đ nh v trí ban đ u c a v t A. 22,5 cm B. 25 cm C. 20 cm D. 20,5 cm
Đồng bộ tài khoản