Bài tập vẽ Headphone

Chia sẻ: Luuvan Qui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
163
lượt xem
77
download

Bài tập vẽ Headphone

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn thân mến, bài tập sau đây sẽ giúp các bạn hiểu kỹ hơn về lệnh Revolve, Round, và lệnh Sweep đồng thời còn giúp các bạn hiểu thêm về một số lệnh bổ trợ như tạo Datum hay nhóm đối tượng bằng lệnh Group

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập vẽ Headphone

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Bài t p v Headphone Các b n thân m n bài t p sau đây s giúp cho các b n hi u k hơn v l nh Revolve, Round, Extrude, và l nh Sweep đ ng th i còn giúp cho các b n hi u thêm m t s l nh b tr như t o Datum hay nhóm đ i tư ng b ng l nh Group 1. G i l nh Revolve và ch n m t Front đ v phác. 2. T o v u dây treo. Dùng l nh Extrude đ v v u (ch n m t Front v ti t di n đư ng kính 6mm, dài 50 mm, đùn v 2 phía) 3. T o vành ôm tai. Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Dùng l nh Revolve đ v vành ôm tai. Ti t di n Vành là m t đư ng đư ng kính 10mm, có v trí tâm như hình v . 4. T o l tai nghe. V l nh CUT – Extrude đ v m t l 2mm và sâu 1mm. 5. Copy l trên ra hang lo t b ng l nh Pattern> v i l a ch n Fill Kích ph i chu t lên l Model Tree ch n Pattern > Xu t hi n Dashboard , ta ch n Fill (nghĩa là đi n đ y l trong m t vùng ti t di n nào đó mà ta s v ) Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Kích ch n như hình sau đ ch n m t v phác ti t di n ph đ y l (hãy ch n m t ph ng đã v phác l ) V m t vòng tròn đư ng kính 35mm sau đó k t thúc v phác Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Hãy ch n theo cách c a hình dư i Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Ch n √ trên Dashboard ta ph i đư c hình như sau 6. T o Datum Plane Bây gi ta ph i t o m t Datum Plane đi qua tr c c a v u tai nghe và song song v i m t ph ng TOP (Chú ý:trư c tiên ta ph i kích ch n Datum Plane, sau đó ch n tr c v u tai nghe > n phím Ctrl đ ch n ti p m t TOP sau đó ch n giá tr góc nghiêng là 0, cu i cùng ch n OK) Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 K t qu ph i đư c như hình sau Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 7. T o l trang trí cho ta nghe Bây gi ta đi v l v i l a ch n là CUT-Extrude. Ch n m t v phác là m t Datum v a t o. v đư ng tròn 8mm, kho ng cách tâm t i tr c là 15mm K t qu ph i đư c m t l như hình sau, sau đó dung l nh Round bo tròn mép ta đ c hình bên 8. Sao chép l b ng l nh Pattern Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Trư c khi th c hi n l nh này ta ph i nhóm 2 đ i tư ng là CUT- Extrude và Round bên Model Tree l i thành 1 Group (b m chu t trái ch n 2 đ i tư ng đó sau đó nh p chu t ph i ch n Group) Tương t như trên nh p chu t ph i vào vào Group sau đó Pattern v i l a ch n như sau. Sau khi k t thúc ta ph i đư c như hình sau 9. T o quai treo d i trùm đ u Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 G i l nh Sweep, sau đó ch n m t DTM1 v phác như hình sau (chú ý là ph i ch n 2 đưòng chu n, sau khi ch n xong nó s chuy n thành 2 đư ng nét đ t) Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Sau khi k t thúc l nh ta ph i đư c như hình sau 10. T o d i trùm đ u Dùng l nh Sweep đ v đưòng d n trong m t Right như hình sau (chú ý m t ph ng c a b n có th khác) B n ch n Free End > Done sau đó Pro/E yêu c u ta v phác ti t di n quét. Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Sau khi k t thúc l nh ta ph i đ oc như hình sau. 11. V chân dây đ u trùm Dùng Etrude v dài 36 mm đư ng kính 6mm như sau (ch n m t Right v phác sau đó đùn ra 2 phía) Vòng tròn này có tâm trùng v i tâm c a Quai treo Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Sau khi k t thúc l nh k t qu đ oc như sau. 12. Khoét l trang trí gi a Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 13. Round l đã khoét d ng Conic Round mép ngoài là 2 mép trong là 1 Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 14. T o Pattern cho các l khoét Trư c h t ta t o Datum Axis cho d i trùm đ u. Sau khi Pattern Extrude và Pattern Round ta đư c như sau Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 15. T o n a còn l i b ng Mirror Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 16. Ph m u cho Headphone. Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng Cao đ ng KT – KT Nguy n Hoàng Giang: 01668133927 Trung tâm CAD/CAM/CNC T Thanh Cao: 0912523874 Chúc các b n th c hi n thành công! Chuyên đào t o ph n m m Pro/Engineer WF 3.0
Đồng bộ tài khoản