intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tham luận: Công tác triển khai, thực hiện Đề án 938/CP gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương huyện Lạng Giang

Chia sẻ: Do Minh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

41
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tham luận bàn về công tác nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội, Đề án 938 hướng tới mục tiêu truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, chuyển đổi hành vi, phát huy tính chủ động của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tham luận: Công tác triển khai, thực hiện Đề án 938/CP gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương huyện Lạng Giang

  1. THAM LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LONG­  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LẠNG GIANG (Tại Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng   CP ) (Thời gian 7h30 ngày 25/4/2022) Kính thưa:  ­ Đồng chí………………………………………………………………….! ­   Đồng   chí   ………………………………………………………………….! ­ Các quý vị đại biểu khách quý! Về dự Hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời kính chúc các   vị  đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị  thành công tốt   đẹp. Được BTC Hội nghị giới thiệu tham luận,  trước hết tôi xin cơ bản nhất trí  với dự thảo báo cáo đánh giá sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án 938 trên địa bàn   tỉnh Bắc Giang và nhất là các ý kiến của các vị đại biểu đã phát biểu tham luận tại   Hội nghị. Để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong báo cáo tôi xin phép được   làm rõ hơn về kết quả thực hiện Đề án 938 trên địa bàn huyện Lạng Giang gắn với   việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong những năm qua.  Kính thưa các quý vị đại biểu! Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò chủ động của  phụ  nữ  trong  ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả  một số  vấn đề  xã   hội, Đề  án 938 hướng tới mục tiêu truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ  trợ  phụ  nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, chuyển đổi hành vi, phát huy  tính chủ động của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề  xã hội có liên   quan đến phụ  nữ  giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng  cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế­ xã hội  của huyện. UBND huyện  Giao cho Hội LHPN huyện là đơn vị  chủ  trì, tham  mưu  triển khai thực hiện Đề  án. Hàng năm đề  xuất với HĐND huyện bố  trí  phân bổ  Ngân sách cho việc thực hiện Đề  án đồng thời chỉ  đạo Hội LHPN  huyện chủ  động phối hợp với các cơ  quan chuyên môn trong triển khai thực  hiện Đề  án để  xây dựng kế  hoạch, nội dung hoạt động cho phù hợp;  bám sát  vào các chỉ  tiêu phát triển kinh tế  ­ xã hội của địa phương. Sau 05 năm triển   khai thực hiện Đề án huyện Lạng Giang đã đạt được một số  kết quả nổi bật   như sau: Trong lĩnh vực phát triển kinh tế: Hàng năm, UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế  trong đó có sự  tham gia của các tầng lớp cán bộ, hội viên các ngành tham gia 
  2. xây dựng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất góp phần đưa   huyện Lạng Giang ngày càng phát triển. Nhiều mô hình sản xuất chất lượng  cao được đầu tư hoàn thành như: Diện tích rau chế biến, rau an toàn duy trì ổn  định từ 550­ 600 ha/năm (trong đó có 20 ha sản xuất rau được cấp giấy chứng   nhận theo tiêu chuẩn VietGAP); hàng năm sử  dụng trên 5.000 tấn nguyên liệu  nấm, doanh thu bình quân đạt 25 tỷ đồng/năm (trên địa bàn có 13 mô hình trồng  rau, 05 mô hình trồng nấm và 01 mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao);   triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả  có múi tại các xã  Quang Thịnh, Hương Sơn, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Tiên Lục,....; chăn nuôi có sự  chuyển dịch tích cực từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy tập trung; xây dựng 03 mô hình   nuôi trồng thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao theo quy trình VietGAP tại xã Thái  Đào, Đại Lâm, Xuân Hương,... diện tích nuôi trồng thuỷ sản duy trì ổn định 1.150   ha (diện tích nuôi chuyên canh là 650 ha) sản lượng thuỷ sản ước đạt 4.880 tấn.  Giá trị SX ngành chăn nuôi chiếm 53% trong giá trị SX ngành nông nghiệp. Giá trị  sản xuất ngành nông nghiệp năm 2021 đạt 3.599 tỷ  đồng, chiếm 17,7% trong  cơ cấu các ngành kinh tế của huyện. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất  canh tác đạt trên 135 triệu đồng/năm. Trong lĩnh vực văn hóa­ xã hội  Trong những năm qua, huyện Lạng Giang đã tập trung ưu tiên nguồn lực  đầu tư  xây dựng trường lớp học, giải quyết cơ  bản tình trạng thiếu lớp học;   hiện huyện Lạng Giang có 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chất   lượng giáo dục đại trà của các bậc học, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Hệ  thống cơ  sở  khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa  bàn huyện phát triển đa dạng, ngày càng đáp  ứng nhu cầu khám, chữa bệnh   của nhân dân. Cơ  sở  vật chất, trang thiết bị  phục vụ  công tác khám và chữa   bệnh của các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu   cầu. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.  Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT được quan  tâm; hết năm 2021 tỷ lệ tham gia BHYT toàn huyện đạt 99,48%. Công tác quản   lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm được  tăng cường. Công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh  ở  người được chú   trọng thực hiện có hiệu quả, nhất là dịch bệnh Covid­19.  Công tác Dân số ­ Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được  quan tâm. Duy trì 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em;  Kính thưa các vị đại biểu, Với các nội dung, mục tiêu của kế hoạch Đề  án được đề  ra, hàng năm,  UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung bám sát để  triển khai thực hiện phù hợp với sự  phát triển kinh tế  xã hội của địa phương   trong đó có vai trò trực tiếp tham mưu của cơ  quan Hội LHPN huyện trong   việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một  số  vấn đề  xã hội liên quan đến phụ  nữ. Sau 05 năm cơ  bản các mục tiêu đều   2
  3. đạt và vượt, có những tiêu chí được đánh giá cao, thể hiện ở trên một số điểm  nổi bật như sau: 1.  Công tác giáo dục, vận động phụ  nữ  ngày càng được các cấp, các  ngành quan tâm. UBND huyện đã chỉ  đạo các cơ  quan, ban, ngành, đoàn thể  huyện đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng  xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực và bình đẳng giới, xâm hại  phụ  nữ  và trẻ  em, giáo dục pháp luật, giới tính,... Tổ  chức t uyên truyền kiến  thức, kỹ năng bằng nhiều hình thức cho các nhóm đối tượng nhất là bố  mẹ có  con dưới 16 tuổi, nữ công nhân, phụ nữ vùng khó khăn,... (Cổng thông tin điện   tử, đài truyền thanh, biên soạn, in  ấn, phát tờ rơi về các nội dung Đề án, Kết   quả:30.595/30.595 số bà mẹ, 29.570/29.570 ông bố  có con dưới 16 tuổi được   tuyên truyền, kiến thức, kỹ  năng; 2000 buổi sinh hoạt chuyên đề  với hơn 200   nghìn lượt cán bộ tham gia, hơn 200 hội thi, giao lưu, phổ biến pháp luật)  Chỉ đạo Hội LHPN các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền  địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; vận động khuyên góp ủng  hộ  công tác phòng, chống dịch Covid 19; quan tâm hỗ  trợ  các hộ  gia đình hội  viên phụ nữ, hộ nghèo, phụ nữ yếu thế trên địa bàn. 2. Chỉ  đạo các cơ  quan đơn vị  liên quan phối hợp với hội LHPN huyện   trong việc nâng cao hiệu quả  các mô hình vận động, hỗ  trợ  phụ  nữ  chủ  động   giải quyết các vấn đề  xã hội liên quan đến phụ  nữ, đẩy mạnh hoạt động tư  vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực tại nơi công cộng, xâm hại trẻ  em, đuối nước, công tác Kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, bảo hiểm y   tế, và các tệ nạn xã hội như  hiv/aids, bình đẳng giới,...:  Trong giai đoạn 2017­ 2022, UBND huyện đã chỉ  đạo  mỗi xã, thị  trấn xây dựng được ít nhất 01 mô  hình truyền thông, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số  vấn đề xã hội ưu tiên, trong đó các cấp hội đã thành lập 54 mô hình mới nhằm  hỗ trợ chị em phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao kiến thức  cho chị em. Nâng tổng số mô hình đến thời điểm lên 1.673 mô hình thu hút tập  hợp hội viên phụ nữ với hơn 98 nghìn lượt thành viên tham gia. Hỗ trợ, giúp đỡ  219 đối tượng phụ nữ mua bán trở về, phụ nữ chấp hành xong án, các đối tượng   nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ yếu thế... 3. Thường xuyên tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ  hội, cán bộ các  cơ quan, phòng ban liên quan tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ,   nâng cao kiến thức trong việc hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề  xã hội có  liên quan về An toàn thực phẩm, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, mất cân  bằng giới tính, giáo dục làm cha, mẹ, giáo dục pháp luật: cụ  thể:  42/42 đồng  chí chủ tịch phó chủ tịch phụ nữ các xã thị trấn và 261/261 chi hội trưởng phụ  nữ; 379 lượt cán bộ, chuyên viên các cơ quan hàng năm được tham gia các lớp  tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn chuyên đề  nhằm  nâng cáo kiến thức, kỹ  năng trong giải quyết công việc,  đáp  ứng yêu cầu  3
  4. nhiệm vụ đề ra; có 48 lớp tập huấn liên quan đến vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ  em trên địa bàn với 2.482 lượt người tham gia (528 lượt cán bộ  Lao động   TBXH; 1.032 lượt cha mẹ và 922 lượt học sinh). 4. Về hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn  đề  xã hội; nghiên cứu, đề  xuất chính sách. UBND huyện và cấp  ủy  thường  xuyên quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào các tổ chức, tổ  công tác giải quyết các vấn đề  nổi cộm trên địa bàn  như: Hội đồng đua khen   thưởng, Ban tiếp dân, Hội thẩm nhân dân, Tổ công tác giải phóng mặt bằng, tổ  hòa giải... đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ  nữ, cơ  cấu cán bộ  nữ  tham   gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tham gia cấp uỷ; tạo điều kiện cho cán bộ  nữ  được luân chuyển, đề  bạt tại các phòng ban chuyên môn để  phát huy năng   lực, cử  tham gia đào tạo nâng cao trình độ  LLCT và chuyên môn nghiệp vụ.   Cấp huyện đã tổ  chức 04 diễn đàn đối thoại, cấp cơ  sở  tổ  chức 33 diễn đàn  đối thoại giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với cấp ủy chính quyền địa phương để  bày tỏ tâm tư nguyện vọng, phản ánh những vấn đề nổi cộm mà hội viên, phụ  nữ quan tâm; lắng nghe những kiến nghị đề xuất của cán bộ hội viên phụ nữ. 5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án trên địa bàn gắn với   kiểm tra phong trào, kiểm tra hoạt động chuyên môn của các ngành. Ngoài ra,  UBND huyện còn chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành về  các vấn đề liên quan như: VSATTP, y tế, giáo dục… Có thể  nói, 5 năm triển khai thực hiện đề  án 938/CP, nhận thức, kiến   thức, kỹ  năng của hội viên, phụ  nữ; cán bộ  các cấp/các ngành tham gia triển   khai đề  án được nâng lên rõ rệt. Giúp nhiều phụ  nữ chủ động hơn trong việc  chuyển đổi hành vi, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giải quyết   các vấn đề  xã hội liên quan đến phụ  nữ; chủ  động  áp dụng kiến thức trong  cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;  góp phần nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã  hội.  Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác triển khai, thực hiện  Đề án 938 trên địa bàn huyện cũng còn gặp khó khăn, đó là:  ­ Việc bố trí ngân sách cho thực hiện Đề án còn hạn chế. Hầu hết xã/thị  trấn, các ngành thành viên tham gia triển khai đề  án và cơ  sở hằng năm không  có kinh phí riêng cho triển khai thực hiện Đề  án mà chủ  yếu lồng ghép vào  nhiệm vụ  chuyên môn, các hoạt động hầu hết lồng ghép với triển khai hoạt  động của ngành dẫn đến kết quả tổ chức thực hiện Đề án còn hạn chế. ­  Công  tác  nắm   bắt,  phản  ánh,  đề  xuất  với  cấp  ủy,  chính quyền   địa  phương, cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết các vấn đề  liên quan đến hội  viên phụ nữ ở một số cơ sở còn chậm, chưa kịp thời.  4
  5. ­ Việc tuyên truyền Đề  án tại một số đơn vị  còn chưa sâu, nên chưa tạo  được sức lan tỏa lớn, chuyển biến rõ nét của phụ  nữ tham gia giải quyết một  số vấn đề xã hội có liên quan. Kính thưa các vị đại biểu, Để  Đề  án tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả  trên địa bàn,   UBND huyện Lạng Giang tiếp tục chỉ đạo và đề  xuất các giải pháp để  thực  hiện như sau: Một là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan cấp huyện tích  cực phối hợp chặt chẽ  trong thực hiện các nội dung của Đề  án, từng bước  hoàn thành các nội dung tiêu chí của Đề án để giải quyết được các vấn đề mà   đề án nêu ra gắn các tiêu chí với nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành để góp   phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hai là, Chỉ  đạo UBND các xã, thị  trấn tập trung cao hơn nữa trong việc   tạo điều kiện, nguồn lực để Hội LHPN và các bộ phận chuyên môn thực hiện  các nội dung của Đề án theo kế hoạch xây dựng. Ba là,  nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong việc hỗ  trợ, vận   động, giúp đỡ  phụ  nữ  giải quyết các vấn đề  liên quan trên địa bàn; nâng cao  chất lượng truyền thông cung cấp kiến thức kỹ năng cho cán bộ, hội viên phụ  nữ, các bậc cha mẹ  và học sinh về  chăm sóc bảo vệ  trẻ  em, trật tự  ATGT,  ATTP, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc… Bốn là,  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để  kịp thời khắc phục,   củng cố phương pháp, cách thức thực hiện nhằm đem lại hiệu quả. Kính thưa các vị đại biểu! Trên đây là nội dung tham luận của UBND huyện Lạng Giang về  công tác  triển khai, thực hiện Đề  án 938/CP gắn với kế  hoạch phát triển kinh tế  ­ xã  hội của huyện Lạng Giang.            Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã lắng nghe! Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2