intTypePromotion=1

Bài thảo luận nguyên lí chủ nghĩa Mác

Chia sẻ: Suong Ca | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
154
lượt xem
69
download

Bài thảo luận nguyên lí chủ nghĩa Mác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân việt nam ? Những đặc điểm riêng đó ảnh hưởng tích cực và tiêu cực thế nào tới việc thực hiện sứ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận nguyên lí chủ nghĩa Mác

 1. Bài thảo luận nguyên lí chủ nghĩa MÁC CÂU 1:Những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân việt nam ? Những đặc điểm riêng đó ảnh hưởng tích cực và tiêu cực thế nào tới việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam?
 2. • Trả lời: • -Trước tiên ta cần biết khái niệm về giai cấp công nhân :Là một tập đoàn xã hội ổn định ,hình thành và phát triển cùng với quá trình của nền công nghiệp hiện đại, với nhip độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa ngày càng cao,là lưc lượng sản xuất cơ bản ,tiên tiến, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ,tái sản xuất ra cua cải vật chất và tạo các quan hệ xã hội ;là lực lượng chủ yếu của quá trình lịch sử quá độ tứ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.Ở các nước tư bản chủ nghĩa ,giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; ở các nước xã hội chủ nghĩa ,họ là người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu và cùng nhau hợp tác lao động vì mục đích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ.
 3. -Những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân việt nam: +Giai cấp công nhân việt nam có tinh thần yêu nước sâu sắc,tinh thần đoàn kết và tinh thần tập thể cao,họ cùng nhau xây dựng lợi ích chung cho toàn xã hội.Là lực lượng lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa,xóa bỏ chế độ bóc lột và xây dựng xã hội mới,xã hội chủ nghĩa. +Là lực lượng xuất thân từ giai cấp nông dân nghèo trình độ thấp ,được rền luyện để trở thành một lực lượng sản xuất quan trọng trong nền kinh tế. +Giai cấp công nhân việt nam đã có tinh thần tự giác ,cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.Song vẫn tồn tại một bộ phận công nhân có ý thức tự giác chưa cao.
 4. • +Người công nhân việt nam có bản lĩnh chính trị vững vàng ,và làm chủ được nhiều máy móc sản xuất ,song cũng cần có những cố gắng và học hỏi nhiêu hơn nữa. • + Giai cấp công nhân được đối xử bình đẳng như mọi giai cấp khác,được hưởng các chính sách và các chế độ khác nhau như các tầng lớp khác trong xã hội. • +Là lực lượng trung thành của đảng và nhà nước. • * Những đặc điểm riêng trên đã có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực với sứ mệnh lịch sử: • -Về mặt tích cực: • +thứ nhất:giai cấp công nhân đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giành lại được chính quyền từ tay thực dân pháp,mĩ nhờ sự sáng sút trong đường lối và tinh thần đoàn kết đồng lòng và sự đấu tranh quả cảm của giai cấp công nhân và các các tầng lớp khác trong xã hội.
 5. • +Thứ hai:giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân thông qua chính đảng của mình để tổ chức xây dựng xã hội mới-xã hội chủ nghĩa bằng chính kinh nghiệm và sự tài tình của mình,giai cấp công nhân đã làm chủ được tư liệu sản xuất và nắm bắt được các tiến bộ khoa học kĩ thuật một cách nhanh chóng để phát triển nền kinh tế và nền sản xuất công nghiêp đứng vững vàngày càng phát triển hơn. • +Thứ ba:Giai cấp công nhân việt nam xuât thân từ nông dân nghèo nên tinh thần vượt khó vươn lên rất cao và sự gắn kết giữa giai cấp công nhân với nhân dân lao động là rất cao ,là cơ sở vững chắc cho các mối quan hệ giữa các tầng lớp trong xã hội với nhau,và là tiền đề vững chắc cho quan hệ nội bộ và sự phát triển xã hội. • -Về mặt tiêu cực: • +Thứ nhất:do xuất thân từ nông dân nghèo nên trình độ còn còn thấp nên không thể tiếp cận tiến bộ khoa học kĩ thuật một cách nhanh nhất và phát huy tốt nhất khả năng của mình .Do nhận thức còn kém nên một số công nhân bị lôi kéo,mua chuộc đã gây ra các cuộc đình công,biểu tình trai pháp luât,gây mất trật tự . •
 6. • +thứ hai:do tinh thần trách nhiệm của một số công nhân trong tầng lớp chưa cao làm cho công việc chưa được giải quyết một cách nhanh chóng và dẫn tới trì trệ. • +thư ba:do còn nhiều hạn chế về công tác tuyên truyền nên một bộ phận công nhân vẫn chưa nắm vững được các đường lối ,chính sách của đảng và nhà nước để thực hiện một cách tốt nhất và bản lĩnh chính trị không vững vàng.
 7. • Câu 2: Những thay đổi về chất lượng của giai cấp công nhân ở các nước tư bản hiện nay có làm thay đổi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không?hãy phê phán quan điểm tư sản đang tìm cách phủ định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? • Bài làm: • - Những thay đổi về chất lượng của giai cấp công nhân hiện nay không những không làm thay đổi sứ mệnh của giai cấp công nhân mà còn tăng cường khả năng đấu tranh của giai cấp công nhân phù hợp với hoàn cảnh thực tế,tiếp tục sứ mệnh lịch sử. • -Trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở LIÊN XÔ và ĐÔNG ÂU mà chủ nghĩa tư bản đã có những quan điểm phủ nhận sứ mệnh của giai cấp công nhân,chủ nghĩa tư bản đã đưa ra luận điểm 1 :CÁC MÁC đã gắn cho giai cấp công nhân cái sứ mệnh mà nó không có bởi vì ông thương giai cấp nghèo khổ.
 8. • Rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đỏi về chất ,đã trở thành “chủ nghĩa tư bản nhân dân” nhà nước tư bản đã là “nhà nước phúc lợi chung”,nó không còn sự bóc lột lao động làm thuê nữa ,công nhân ở các nước tư bản không còn bị bóc lột nữa ,địa vị của họ đã có sự thay đổi căn bản cho nên không còn sứ mệnh lịch sử nữa. • +Lập luận trên là một lập luận sai và phản khoa học vì:Phương pháp luận trong xem xét vai trò lịch sử của một giai cấp là phải dựa trên cơ sở địa vị kinh tế xã hội của giai cấp đó trong xã hội chứ không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của bất kỳ một cá nhân hay bất kỳ một lực lượng xã hội nào.Trong lịch sử ,chế độ tư bản đã từng chiến thắng chế độ phong kiến bởi vì chế độ tư bản đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại,cho phương thức sản xuất sản xuất mới,dựa trên nền đại công nghiệp,tiến bộ hơn hẳn phương thức sản xuất lạc hậu của chế độ phong kiến.
 9. • Trên cơ sở luận giải địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản CÁC MÁC và ĂNG GHEN đã đưa ra kết luận khoa học :sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau.Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không phải giai cấp này là giai cấp nghèo khổmà điều quyết định là do địa vị kinh tế xã hội của nó,trong xã hội tư bản các giai cấp khác đều suy tàn và diệt vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp,trái lại GCCN lại là sản phẩm của nền đại công nghiệp,là lực lượng sản xuất tiên tiến ,đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến,phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa .Đây là điều quyết định GCCN là giai cấp duy nhất có sứ mệnh thủ tiêu chủ nghĩa tư bản ,xây dượng chủ nghĩa xã hội,chủ nghĩa cộng sản. • -Luận điểm 2:hiện nay ở các nước tư bản phát triển ,GCCN không còn bị bóc lột như trước nữa,nó đã trở nên”trung lưu hóa”thậm chí đã trở thành “nhà tư bản”khi đã có cổ phiếu trong các xí nghiệp cồng ty.
 10. • Đúng là hiện nay việc thực hiện cổ phần hóa ở các nước tư bản phát triển đang diễn ra với quy mô ngày càng rộng khắp ,người dân có thể mua cổ phiếu ở các xí nghiêp,cổ phần ở công ty .Vd :ở Mỹ là 10%,ở Anh là 12% người lao động cổ phần ) nhưng điều này chỉ làm tăng thêm quyền lực kinh tế cho tư bản.Bán cổ phiếu cho người lao động chỉ diễn ra trong một chừng mực nhất định không làm ảnh hưởng đến quan hệ sản xuất,lợi ích của chủ tư bản.Khi mà người công nhân có cổ phần ở trong công ty thì quyền lợi gắn với tình hình sản xuất của công ty và lợi tức do kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại nhưng thực chất nguồn lợi đó chính là giá trị thặng dư do họ làm ra chứ không phải bớt đi giá trị thặng dư mà chủ tư bản đã bỏ túi.Như vậy người công nhân không phải đã trở thành “nhà tư bản” như tư bản nói.Công nhân dù có cổ phiếu giá trị cao hơn trước nhưng vẫn không thay đổi được địa vị làm thuê và bị bóc lột trong xã hội tư bản.
 11. • Chế độ cổ phiếu chỉ là phương pháp mà nhà tư bản đặt ra để cột chặt người công nhân bắt họ lệ thuộc vào giới chủ tư bản.Hy vọng thay đổi địa vị người lao động trở thành người chủ ở các nước tư bản chỉ là hành động lừa giối mà thôi. Trong thời đại ngày nay khoa học công nghệ phát triển và khoa học trở thành lực lượng sản xuất chính nhưng dù phát triển cao đến đâu thì cũng không thể vượt ra ngoài các lực lượng sản xuất .
 12. • Câu 3:Hãy phân tích nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN ?từ đó hãy cho biết : • a.Tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với vấn đề tình yêu –hôn nhân ở nước ta hiện nay . • b.Bạn quan niệm như thế nào về hiện tượng thanh niên sống thử trước hôn nhân. • Bài làm: • *Trước hết ta cần nắm được thế nào là văn hóa và thế nào là nền văn hóa XHCN . • -khái niệm văn hóa:văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình ;biểu hiện ttrình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.
 13. • -khái niệm nền văn hóa XHCN:Là niền văn hóa được xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, do đảng cộng sản lãnh đạo nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đưa nhân dân lao động thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. • -Về nội dung:Bao gồm những nội dung chính sau: • +Thứ nhất:Cần phải nâng cao trình độ dân trí ,hình thành đội ngũ tri thức của xã hội mới.Việc nâng càng cao trình độ dân trí,chuẩn bị tốt về tinh thần ,tư tưởng có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và là nội dung cơ bản của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa. • +Thứ hai:Xây dựng con người mới phát triển toàn diện.Con người là sản phẩm của lịch sử nhưng chính hoạt động của con người đã sáng tạo ra lịch sử.Xã hội ngày càng phát triển và có nhiều thay đổi lớn nên cần xây dựng con người đáp ứng được nhu cầu xã hội.
 14. • Con người mới là con người có tinh thần và năng lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ;là con người lao động mới ;là con người có tinh thần yêu nước chân chính và tinh thần quuốc tế trong sáng ;là con người có lối sống tình nghĩa ,có tính cộng đồng cao. • +Thứ ba: Xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa .Mỗi cộng đồng người khác nhau lại có một kiểu lối sống khác nhau do điều kiện vật chất ,giá trị tinh thần khác nhau.Lối sống xã hội chủ nghĩa được hình thành trong đièu kiện như:chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (sở hữu toàn dân chiếm vai trò chủ đạo); nguyên tắc phân phối theo lao động; quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân giữ vai trò chủ đảo trong đời sống tinh thần của xã hội; xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng dân tộc ,giới tính ,thể hiện công bằng ,dân chủ…
 15. +Thứ tư: Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa .Gia đình là một giá trị văn hóa của xã hội do đó việc xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa rất lớn và trở thành một nội dung quan trọng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.Gia đình văn hóa được xây dựng trên nền tảng giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc,xóa bỏ nhửng yếu tố lạc hậu ,những tàn tích của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến tư bản chủ nghĩa và tiếp thu những giá trị tiến bộ của nhân loại về gia đình. Gia đình văn hóa thì các thành viên trong gia đình sẽ có lối sống tốt đẹp và trở thành những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của xã hội.Tinh thần đoàn kết trong toàn dân được nâng cao và trật tự xã hội được giữ vững. - Về phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN: bao gồm các phương thức cơ bản như: +Thứ nhất :giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng giai cấp công nhân trong đời sống tinh thần của xã hội.
 16. Thông qua sự lãnh đạo của đảng cộng sản và sự quản lí của nhà nước thì giai cấp công nhân đã truyền bá hê tư tưởng chủ đạo của mình vào các tầng lớp nhân dân làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. +Thứ hai: không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của đảng cộng sản và vai trò quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với hoạt động văn hóa.Hoạt động văn hóa là vô cùng đa dạng do đó sự lãnh đạo của đảng bằng cương lĩnh ,đường lối,chính sách văn hóa được thể chế hóa trong hiến pháp ,pháp luật,chính sách.Nhà nước quản lý văn hóa theo đúng các nguyên tắc ,quan điểm chủ trương của đảng cộng sản nhằm đưa nền văn hóa ngày càng phát triển hơn. +Thư ba: Xây dựng nền văn hóa XHCN phải theo phương thức kết giữa việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loại.
 17. • Mỗi quốc gia thì lại có những nền văn hóa khác nhau do đó nền văn hóa xã hội chủ nghĩa được hình thành trên cơ sở thừa kế những giá trị văn hóa dân tộc , tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa nhân lọai . Đưa nền văn hóa vào đời sống nhân dân để người dân hưởng thụ và trở thành món ăn tinh thân của nhân dân. • +Tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào các hoạt động và sáng tạo văn hóa .Để phát huy tính sáng tạo ,tính chủ động của nhân dân vào việc phát triển nền văn hóa thì đảng và nhà nước cân có nhiều hơn các phong trào nhằm lôi cuốn đông đảo nhân dân và có những chính sách hợp lý khôi phục và phát triển các hoạt động văn hóa. • vd: ở viêt nam : có hát quan họ,hát ca chù ,hát cải lương…
 18. a.Tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với vấn đề tình yêu –hôn nhân ở nước ta hiện nay . • Trả lời: • Trong thời đại nền kinh tế thị trường thì đời sống kinh tế lẫn tinh thần của mọi người được nâng cao .Sự du nhập nền văn hóa từ nước ngoài theo sự phát triển kinh tế vào nước ta đã có những ảnh rất lớn tới xã hội ,trong đó có cả nền văn hóa tốt lẫn không tốt.khi nhu cầu ngày càng nâng cao thì quan niệm về tình yêu và hôn nhân cũng có những thay đổi.Về vấn đề tình yêu hiện nay đã chiệu tác động của nhiều yếu tố như:tình cảm,quyền lực,địa vi xã hội,tiền bạc…Song vẫn có nhiều người đến với nhau bằng tình cảm chân thật mà họ dành cho nhau.Tình yêu ngày nay thì sự chung thủy đã giảm dần .Về vấn đề hôn nhân: hôn nhân trên nguyên tắc tự nguyện không ép buộc,hôn nhân một vợ môt chồng.
 19. Khi có sự xâm nhập lối sống phương tây vào nước ta làm cho mọi người sống buông thả hơn ,tỉ lệ ngoại tình và ly hôn sau khi kết hôn tăng lên.Nhưng sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong hôn nhân ngày càng được thể hiện rõ hơn. • b.Bạn quan niệm như thế nào về hiện tượng thanh niên sống thử trước hôn nhân. • -Theo quan niệm của em về hiện tượng này là không đồng ý.Đây là một tệ nạn của xã hội làm cho xã hội ngày càng phức tạp hơn.Đây là một lối sống buông thả của một bộ phận thanh niên hiện nay chạy theo lối sống phương tây và bị pháp luât cấm .Chính vì hiện tượng này mà ngày càng có nhiều hơn tình trạng phá thai và tự tử hay trả thù của một số người sau khi bị người sống thử với mình theo người khác.khi mà chưa kết hôn mà sống thử với nhau thì họ không có nghĩa vụ gì với nhau và có thể chia tay bất cứ lúc nào.
 20. • Theo em thì chỉ nên sống cùng nhau khi đã kết hôn thì tình yêu sẽ bền vững hơn và hạnh phúc đến với họ sẽ cao hơn.Nếu sau khi sống thử không hợp nhau mà chia tay thì sẽ rất khó khăn cho người con gái sau này khi đi tìm hạnh phúc mới,và người con gái sẽ rất lâu mới đứng dậy được.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2