BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ HỌC

Chia sẻ: Hoang Duc Tuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
322
lượt xem
82
download

BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Trình bày nọi dung, ý nghĩa của việc nghiên cứu các lý thuyết tạo động cơ làm việc. Rút ra phương pháp tạo động cơ làm việc cho người lao động, liên hệ thực tế ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ HỌC

 1. BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ HỌC
 2. Nhóm 3b Nh Danh sách thành viên: 1. Vũ Thanh Sơn 2. Nguyễn Đào Sơn 3. Nguyễn Thị Sinh 4. Nguyễn Văn Sĩ 5. Doãn Thị Tươi 6. Nguyễn Thị Tươi 7. Nguyễn Hữu Tài 8. Hoàng Đức Tưởng 9. Trần Anh Thái 10. Đỗ Viết Thái
 3. Câu 1: Trình bày nội dung,ý nghĩa của  việc nghiên cứu các lý thuyết tạo động  cơ làm việc. Rút ra phương pháp tạo  động cơ làm việc cho người lao  động,liên hệ thực tế?
 4. * Lý thuyết cổ điển: *  Lặp đi lặp lại công việc Kinh tế nhàm chán Công nhân Lười biếng Chỉ đóng góp sức lao động
 5. •Động cơ làm việc của công nhân theo lý thuyết  nà là phàn thưởng về kinh tế. * Các nhà quản trị kích thích về kinh tế như tăng  lương và tiền thưởng để động viên công nhân làm  việc * Đánh giá: Thực tiễn quản trị cho thấy lý thuyết  cổ điển không phải là không đúng nhưng không  hoàn toàn chính sác.
 6. * Lý thuyết tâm lý xã hội hay quan hệ  *  con người Nhân viên Những quan hệ xã hội Con người kém sự hăng hái có tác động thúc đẩy hay làm việc khi phải thường kìm hãm sự hăng hái làm việc Xuyên thực hiên công việc Của nhân viên. nhàm chán và đơn điệu. Các yếu tố ảnh hưởng tới nhân viên
 7. *Các nhà quản trị có thể dộng viên con người bằng cách  *C thừa nhận nhu cầu xã hội của họ, tạo cho họ cản thấy  hãnh diện về sự hữu ích và quan trọng của họ trong  công việc chung. *Đánh giá:Trình bày khá chính sác nhu cầu tâm lý xã hội  của con người.Tuy nhiên,thuyết này đã bỏ qua các nhu  cầu vật chất của con người.
 8. * Lý thuyết quản trị hiện đại: *  • Theo Maslow: nhu cầu của con người phù hợp với sự phân cấp từ nhu cầu  từ thấp đến cao nhất. Khi một nhóm nhu cầu được thỏa mãn thì nhu cầu  này không còn động cơ thúc đẩy nữa. 1. Nhu cầu sinh lý: Là nhu cầu cơ bản nhất của con người để duy trì sự sống. 2. Nhu cầu an ninh hoặc an toàn: Là nhu cầu tránh sự nguy hiểm về thân thể  và sự đe dọa mất việc làm, mất tài sản. 3. Nhu cầu về liên kết và chấp nhận(nhu cầu xã hội): Do con người là thành  viên của xã hội nên họ cần nhu cầu về tình yêu, bạn bè, xã hội, nhu cầu  được những người khác chấp nhận. 4. Nhu cầu về sự tôn trọng: Khi con người bắt đầu thỏa mãn nhu cầu được  chấp nhận là thành viên trong xã hội thì họ có su thế tự trọng và muốn  được người khác tôn trọng. 5. Nhu cầu hoàn thiện: Là nhu cầu cao cấp nhất trong cách phân cấp của  Maslow. Đây là nhu cầu mà con người muốn đạt tới.
 9. *Như vậy trước tiên các nhà quản trị phải quan  *Nh tâm đến các nhu cầu sinh lý tự nhiên,trên cơ sở  đó nâng dần lên các nhu cầu bậc cao hơn.
 10. * Lý thuyết hai nhóm yếu tố về động cơ  *  của F.Herzberg: • Nhóm 1:Gồm những yếu tố có thể định lượng làm cho công nhân hài  lòng,thỏa mãn,đây được gọi là những yếu tố động viên.Những yếu tố  này nếu giải quyết tốt sẽ tạo ra sự động viên cho người lao động làm  việc tích cực hơn. • Nhóm 2:Gồm những yếu tố định tính. Đây là những yếu tố có sự khác  biệt với các yếu tố liên quan tới sự bất mãn – còn được gọi là những  nhân tố duy trì.Đây là yếu tố nhất thiết phải có, nếu không sẽ xảy ra  những sự bất mãn. *Đánh giá: Thuyết hai nhân tố có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà  quản trị trên các phương diện.
 11. * Lý thuyết động cơ thúc đẩy theo hy  *  vọng của V.Room: CT:Sức mạnh=Mức ham mê* Niềm hy vọng. • Sức mạnh là cường độ thúc đẩy con người. • Mức ham mê là cường độ ưu ái của một người dành cho kết quả. • Niềm hi vọng là xác suất mà một hoạt động riêng lẻ sẽ dẫn tới kết  quả mong muốn.
 12. * Lý thuyết về động cơ thúc đẩy theo  *  nhu cầu của Mc.Celland: • Nhu cầu về quyền lực: Là nhu cầu kiểm soát và ảnh hưởng đến môi  trường làm việc của người khác. • Nhu cầu liên kết: Là các mối quan hệ xã hội dễ chịu muốn có tình  cảm thâm thiết và cảm thông,muốn qua lại thân mật với những người  khác. • Nhu caaufveef sự thành đạt: Những người có nhu cầu cao về sự  thành đạt thường có mong muốn mạnh mẽ về sự thành công và cũng  sợ bị thất bại.
 13. *Nghiên cứu của Arch Patton về các  động lực thúc đẩytrong quản trị: • Sự thử thách trong công việc: • Địa vị, chức vụ, sự thăng chức, sự mong  muốn trở thành người lãnh đạo. • Sự ganh đua. • Sự sợ hãi: Sợ mắc sai lầm, sợ mất việc  làm, sợ giảm tiền lương.
 14. *Học Thuyết E.R.G.Clayton  Alderfer: • Nhu cầu tồn tại: Những nhu cầu tối cần thiết cho sự tồn tại của con  người. • Nhu cầu quan hệ: Là những đòi hỏi về quan hệ tương tác qua lạ giữa  các cá nhân. • Nhu cầu phát triển: Là đòi hỏi bên trong của môi con người cho sự  phát triển cá nhân. * Khi một nhu cầu nào đó bị cản trỏ và không được thỏa mãn thì con  người có xu hướng dồn sức lực của mình sang thỏa mãn nhu cầu  khác.
 15. *Học thuyết mong đợi: • Tạo ra các kết cục mà người lao động mông  muốn. • Tạo ra sự cần thiết thực hiện để đạt mục tiêu của  tổ chức. • Bảo đảm mức độ thực hiện mong muốn là có thể  đạt tới. • Gắn chặt kết quả mong đợi với thực hiện cần  thiết. • Bảo đảm hệ thống là công bằng đối với tất cả  mọi người.
 16. *Học thuyết về sự cân bằng: • Nếu con người cho rằng họ được đối sử không tốt, phần thưởng  không xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra thì họ sẽ cảm thấy bất  mãn dẫn đến sự làm việc thiếu tích cực thậm chí có thể bỏ việc. • Nếu con người tin rằng họ được đối sử công bằng, phần thưởng xứng  đáng với công sức mà họ bỏ ra thì họ sẽ duy trì công việc của mình  một cách hiệu quả. • Nếu con người nhận thức rằng phần thưởng và đãi ngộ cao hơn với  điều mà họ mong muốn thì họ sẽ làm việc tích cực hơn,chăm chỉ  hơn.Song trong trường hợp này họ có su hướng giảm giá trị của phần  thưởng.
 17. Nội dung • Phân tích các lý thuyết về động cơ làm  việc để giải thích các động cơ bên trong  đã thuc đẩy con người làm việc. • Nêu ra được những nhân tố ảnh hưởng tới  động cơ làm việc,có 2 loại:  +Nhân tố triệt tiêu động cơ làm việc.  +Nhân tố thúc đẩy động cơ làm việc.
 18. Làm rõ quá trình cơ bản để nảy sinh động cơ: Sự mong muốn Tính hiện thực Động cơ Nhu cầu Hành động Môi trường xung quanh
 19. *Ý nghĩa: Việc nghiên cứu các lý thuyết tạo động cơ  làm việc nhằm đưa ra những nhu cầu từ  thấp đến cao, tư tưởng của nhân viên  trong tổ chức từ đó có đánh giá và đưa ra  các giải pháp hữu hiệu giúp các nhà quản  trị có biện pháp điều chỉnh củng cố tổ  chức.
 20. *Phương pháp tạo động cơ làm việc: *Ph • Đáp ứng các nhu cầu theo cấp độ từ thấp  đến cao theo phương pháp Maslow đồng  thời làm thỏa mãn 3 nhu cầu: Nhu cầu tồn  tại, nhu cầu quan hệ và nhu cầu phát triển  của Alderfer. • Áp dụng CT:Sức mạnh=Mức ham  mê*Niềm hy vọng của Herzberg.
Đồng bộ tài khoản