Bài thực hành số 5: Báo điện tử

Chia sẻ: Duong Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
208
lượt xem
15
download

Bài thực hành số 5: Báo điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu người dùng nhấn liên kết Viết bài sẽ cho phép chuyển đến trang cap_nhat_bai_viet.asp để viết một bài mới - Nếu người dùng nhấn liên kết Quản trị bài viết sẽ cho phép chuyển đến trang Quan_tri_bai_viet.asp cho phép thêm mới, xoá, sửa các bài đã viết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành số 5: Báo điện tử

  1. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset 1. Taoh CSDL HOSO.MDB và thiết kế bảng dữ liệu BAIVIET có cấu trúc như sau: 2. Thiết kế trang Default.asp cho phép hiển thị bảng BAIVIET theo dạng trang báo điện tử như sau: - Nếu người dùng nhấn liên kết Viết bài sẽ cho phép chuyển đến trang cap_nhat_bai_viet.asp để viết một bài mới - Nếu người dùng nhấn liên kết Quản trị bài viết sẽ cho phép chuyển đến trang Quan_tri_bai_viet.asp cho phép thêm mới, xoá, sửa các bài đã viết GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 1
  2. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset 3. Thiết kế trang cap_nhat_bai_viet.asp như sau: Ghi chú: Giả sử các file ảnh đã có sẵn trong thư mục gốc của ứng dụng web. Tại mục Tên file ảnh chỉ cần nhập tên file (không cần nhập đường dẫn) ví dụ: Picture1.jpg 4. Thiết kế trang Quan_tri_bai_viet.asp như sau: - Nếu người dùng đánh dấu chọn một số bài viết nào đó và nhấn nút xoá thì các bài viết được chọn sẽ bị xoá khỏi CSDL - Nếu nhấn vào tiêu đề của bài viết (tại trang quản trị) sẽ cho phép sửa nội dung bài viết (chuyển đến trang SuaBaiviet.asp) GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 2
  3. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset 5. Thiết kế trang SuaBaiviet.asp như sau: THAM KHẢO MÃ NGUỒN CÁC FILE ASP NHƯ SAU Connection.inc Default.asp
  4. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset end if %> New Page 1   TIN TUC NEWS Trang / Viet bai           Quan tri bai da viet GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 4
  5. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset Chi tiet... 1 then%> Trang truoc      ...
  6. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset Cap_nhat_bai_viet.asp CAP NHAT BAI VIET CAP NHAT BAI VIET Tieu de Noi dung tom tat Noi dung chi tiet Ten file anh Tac gia Ngay viet    GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 6
  7. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset      Xuly_Capnhatbaiviet.asp Quan_tri_bai_viet.asp QUAN TRI BAI VIET QUAN TRI BAI VIET Tieu de GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 7
  8. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset Tac gia Ngay viet < %=rs.fields("tieude")%> Viet bai moi Xuly_quantri.asp SuaBaiviet.asp
  9. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset %> CAP NHAT BAI VIET SUA BAI VIET Ma bai viet Tieu de Noi dung tom tat Noi dung chi tiet Ten file anh Tac gia Ngay viet GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 9
  10. Bài thực hành số 5: Báo điện tử ADO, Phân trang với Recordset &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xuly_Suabaiviet.asp GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản