intTypePromotion=1

Bài thuốc chữa bệnh gan

Chia sẻ: Trần Ngọc Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
10
download

Bài thuốc chữa bệnh gan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Món ăn bài thuốc chữa viêm gan . Món cháo thuốc dành cho người viêm gan cấp Bên cạnh các loại nước uống có tác dụng tốt cho người viêm gan, chúng tôi xin giới thiệu một số món canh cháo bổ dưỡng cho những người mắc căn bệnh này để bạn đọc tham khảo và áp dụng: Ốc hấp rượu: Rượu trắng, ốc nước ngọt. Mang ốc hấp với rượu, ăn ốc và uống hết nước (rượu). Thịt nạc hầm rễ cỏ tranh: Rễ cỏ tranh tươi 150g (khô 100g), thịt lợn nạc 250g. Mang rễ cỏ rửa sạch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuốc chữa bệnh gan

  1. Bài thu c tr xơ gan c trư ng Published (06/02/2006 08:09' AM - GMT+7) - Views: 220 - M u ñơn là m t dư c th o quý có tác d ng ch a tr nhi u ch ng b nh. - B ph n dùng làm thu c là v r phơi hay s y khô, g i là m u ñơn bì Bài thu c: - M u ñơn bì 8 g, r c tranh 20 g; th c ñ a, hoài sơn, b ch tru t, ñ a c t bì m i v 12 g; sơn thù, tr ch t , ph c linh, ñương quy m i v 8 g. - S c u ng ngày m t thang. GS ðoàn Th Nhu, S c Kho & ð i S ng Bài 1: (Tư b can th n c thang" - Sinh ñ a 10 gam, sơn dư c 12 gam, sơn du nh c 15 gam, th ch h c 30 gam, ñan bì 9 gam, tr ch t 9 gam, qu dó 20 gam, n trinh t 9 gam, b ch mao căn 15 gam, xa tiên t 15 gam, v qu bí ñao 15 gam, ñan sâm 30 gam, u t kim 10 gam. - ðem s c trong 60 phút, ch t b bã l y nư c chia ra m y l n u ng h t trong ngày.
  2. - Ch tr . Thích d ng ñ i v i nh ng b nh nhân xơ gan c trư ng có tri u ch ng b ng trư ng to, nư c ti u ng n,ít, ngư i g y gò, s t nh v chi u , ngũ tâm (ch 2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn chân và vùng m ác) phi n nhi t, ñ máu mũi, ñ u choáng váng, m t ng , ch t lư i ñ m ch huy n t s c. Bài 2: "Tiêu ñàm ho t huy t l i ñàm thang" - Nhân tr n 30 gam, kim ti n th o 30 gam, ñan sâm 30 gam, u t kim 10 gam, công lao di p 30 gam. qu t di p 10 gam, sơn t cô 10 gam, giáp chu 10 gam, xích thư c 10 gam, ñào nhân 10 gam, h ng hoa 60 gam, chi t (qu dành dành) 10 gam, hoàng bá 30 gam, ñan bì 10 gam. - S c thu c 40 phút, b bã l y nư c chia ra u ng m y l n trong ngày. - Ch tr : Thích d ng ñ i v i nh ng b nh nhân xơ gan c trư ng do m t sinh ra. Có tri u ch ng b ng trư ng ñ y, nư c ti u ng n, vàng, hoàng ñ n ñ m dư i sư n ho c khoang d dày có u c c c ng r n, phân tr ng xám, rêu lư i vàng nh y, m ch ho t. Bài 3: "Lương huy t hành huy t ch huy t thang" - Tê giác 6 gam, sinh ñ a 10 gam, ñan bì 10 gam, xích thư c 10 gam, ñương qui 10 gam, ñ i ti u k m i th 10 gam, hoàng c m sao 30 gam, tiên h c th o 3 gam, tam th t sâm 6 gam, lá dâu 30 gam, ñ i hoàng 10 gam. - Trư c h t n u tê giác 60 phút, sau ñó cho các v thu c và nư c vào n u 30 phút n a, ch t b bã, l y nư c, chia ra u ng m y l n h t trong ngày. - Ch tr : Thích d ng v i nh ng b nh nhân xơ c ng gan có tri u ch ng tĩnh m ch th c ñ o trương cong lên, n t ra, ch y máu, nôn ra máu, ho c ñ i ti n ra máu; nh ng b nh nhân nôn ra máu tươi ñ ho c tím ñen ho c nôn ra máu như tuôn ra, mi ng ñ ng, sư n ñau, bí ñ i ti n ho c phân màu ñen, ch t lư i ñ , rêu lư i
  3. vàng nh y, m ch ho t sác ho c huy n sác. Bài 4: "ð i phúc thiên kim thán" - Nhân sâm 15 gam, ph c linh 50 gam, b ch tru t 25 gam, m c hương 15 gam, xuyên phác 50 gam, qu cau 50 gam, h c s u 30 gam, b ch s u 30 gam, h i táo 40 gam. - S c l y nư c u ng, ngày 1 thang chia ra 2 l n u ng h t trong ngày. - Ch tr : Xơ gan c trư ng có hi n tư ng báng b ng, thu c tì hư th y kh n. Bài 5: "Th p táo thang" - Th c ph t 15 gam, nh c qu 15 gam, h c s u 15 gam, h t c i tr ng 15 gam, b ch s u 15 gam, cam to i 15 gam, ñ i k ch 15 gam, b ch tru t 20 gam, a giao 20 gam, ñ i hoàng 20 gam, ñ ng sâm 30 gam, táo tàu 50 gam. - Ch tr : Xơ gan c trư ng. Bài 6. "Ki n can nhuy n kiên thang" - Hoàng kỳ 25 gam, ñ ng sâm 20 gam; b ch tru t, u t kim, sài h , kh i t , m i th 10 gam; ph c linh 15 gam, ñương quy, sơn dư c m i th 12 gam, xích thư c 60 gam; ñan sâm, mai ba ba, m i th 30 gam. - S c l y nư c u ng, ngày 1 thang chia 2 l n u ng h t trong ngày. Li u trình 1-3 năm. - Ch tr :"Thích d ng ñ i v i nh ng b nh nhân xơ c ng gan th i kỳ ñ u. Bài 7. "Hoàng kì ñan sâm hoàng tinh thang" - Hoàng kỳ, ñan sâm, m i th 20-30 gam; hoàng tinh, màng m gà (nghi n thành b t pha ra u ng). B n lam căn, liên ki u , b i tương th o, m i th 15-20 gam;
  4. b ch tru t, ph c linh, u t kim, ñương qui, n trinh t m i th 12-15 gam, t hà xa (ñ ng trong túi làm b ng lo i gi y b t ñ nu t) 2-5 gam - M i ngày 1 thang, s c 2 l n l y nư c, chia ra 2 l n u ng. Ho c ñem nghi n t t c thành b t, xong luy n v i m t thành viên hoàn, m i viên 9 gam, m i l n u ng 1 viên, ngày u ng 3 l n. - Ch tr : Thích d ng v i các b nh nhân xơ c ng gan, th i kỳ ñ u. Bài 8: :Ho t huy t hóa thang" - Ti u sinh ñ a, t ñan sâm, m i th 1 5 gam; ñ a mi t trùng, xích thư c,ñào nhân, m i th 12 gam, ñương qui 10 gam. - ðem s c l y nư c u ng, ngày 1 thang, u ng li n 2-3 tháng. - Ch tr : Xơ c ng gan sau khi b viêm gan n ng Bác sĩ Ngô Quang Thái Thu c quý, r ti n, d ki m ñ ch a b nh gan - Cây Chó ñ răng cưa Nh ng cây thu c ch a b nh gan - m t, có tác d ng l i gan, nhu n m t, gi i ñ c gan, ph c h i ch c năng gan như: Chó ñ răng cưa, Nhân tr n, qu Dành dành, Artichaut (ác-ti-sô)... ðó là nh ng cây m c hoang và ñư c tr ng nư c ta. Chúng quý, r ti n, d ki m; ñã c u ch a nhi u ngư i b nh thoát kh i lư i hái t th n. Dư i ñây, xin gi i (CD thi u v : cây Chó ñ răng cưa. Tên khác: Cam ki m, Rút ñ t, ði p hoè thái, Lão nha châu, Di p h châu, Trân châu th o. Ý nghĩa v tên Chó ñ răng cưa: Chó sau khi ñ thư ng tìm ăn 1 s cây, trong ñó có cây này. Lá m c trên cành trông như răng cưa. Rút ñ t: Cây này vào bu i chi u ho c khi c t kh i g c, lá c p vào trông r t gi ng cây rau rút th n i trên ao. Di p h châu: là ng c dư i lá vì hàng qu dư i lá khi có ánh sáng chi u vào trông như h t ng c. Còn có hàm ý cây này qúy như ng c. ðây là m t trong hai ñ c ñi m giúp cho m i ngư i (k c ngư i mù) nh n bi t ñúng sai v cây này và phân bi t 2 cây v i nhau thông qua xúc giác (tay s ) và v giác (lư i n m). Tên khoa h c Di p h châu ng t: Phyllanthus urinaria L. Di p h châu ñ ng: Phyllanthus amarus Schum et Thonn. H Th u d u (EUPHORBIACEAE) ð c ñi m th c v t ð c ñi m chung c a hai loài Di p h châu: Là c s ng h ng năm ho c nhi u năm. G c hoá g . Cây ưa sáng, ưa m nhưng cũng ch u bóng, ch u h n. Ra hoa k t qu t tháng 2 ñ n tháng 12. Hoa qu t phía dư i lá. Hoa r t nh , cánh tr ng, nh vàng. Trên cây có hoa ñ c riêng, hoa cái riêng cùng m t cành. Thân cây nh n. Cành mang lá trông r t gi ng m t lá kép lông chim l . Phi n lá nh , thuôn dài, ñ u nh n hay hơi tù. ð c ñi m riêng:
  5. ði m d nh n nh t: là mùi v thân, lá. (Dùng lư i n m s nh n bi t ñư c d dàng). Ngay lúc cây m i phát tri n, cao kho ng 10cm, có 4 cành mang lá ñã cho phép ta n m phân bi t v ñ ng ho c không có v (g i là ng t). Các ñ c ñi m khác: như màu thân, màu lá, th t hoa ñ c, cái trên cành. S cánh hoa. Màu s c qu , s h t m i qu : ñ u khác nhau. Nơi m c C hai lo i Di p h châu ng t và ñ ng ñ u m c hoang kh p B c, Trung, Nam nư c ta. Mi n Trung du nhi u Di p h châu ng t; mi n ñ ng b ng nhi u Di p h châu ñ ng. Nhi u nơi c hai lo i m c xen k nhau trên cùng m t m nh ñ t. Thư ng g p Di p h châu ven ñư ng (nh t là ñư ng s t), bãi c quanh nhà, chân tư ng, nơi m mát. B ph n dùng C t cây ph n trên m t ñ t (ch a cành sát g c ñ cây tái sinh). S d ng toàn cây. Mùa thu hái T tháng 4-12. Khi phơi dư c li u, h t già s tách ra kh i qu , nên thu riêng, phơi khô làm gi ng Tác d ng dư c lý V i viêm gan do virus B -Năm 1988, Blumberg và Thio garajan ñã dùng ch ph m Di p h châu ñ ng (Phyllanthus amarus) ñi u tr cho 37 b nh nhân viêm gan do vi rút B. K t qu sau 3 ngày, có 22 b nh nhân ñ t k t qu t t (âm tính) và ch ng minh Di p h châu ñ ng có ch t c ch men polymeraza AND c a vi rút viêm gan B. - Năm 1977, m t nhóm bác sĩ Vi t Nam, khoa Tiêu hoá, Gan, M t ñã s d ng bài thu c gia truy n c a L/y Tr n Xuân Thi n g m 3 v là Di p h châu ñ ng, Xuyên tâm liên, qu Dành dành ñ ñi u tr cho nh ng ngư i có k t qu xét nghi m HBsAg (+). Sau m t th i gian ñi u tr , k t qu xét nghi m âm tính ñư c coi là kh i. T l ñ t 26/98 b nh nhân. Ngoài ra, thu c còn giúp cơ th ngư i dùng - s n xu t kháng th ch ng HBsAg (59/98 ngư i). Li u ñi u tr trung bình 4-5 tháng. - Năm 2002, Nguy n Bá Kinh và c ng s ñã công b k t qu nghiên c u lâm sàng t i B nh vi n Thanh Nhàn (Hà N i), ñã s d ng ch ph m LIV/94 (Chó ñ răng cưa là m t trong 3 thành ph n c a thu c) ñi u tr cho các b nh nhân viêm gan mãn tính trong 2 năm (2001- 2002) ñ t k t qu t t. Thu c có tác d ng làm gi m và s ch HBsAg c a bênh nhân. V i xơ gan c trư ng giai ño n cu i: B nh nhân Hoàng Ng c C, 29 tu i, vào ñi u tr t i Khoa N i - Tiêu hoá c a b nh vi n. Sau khi xét nghi m, k t lu n: xơ gan c trư ng th i kỳ cu i, b nh vi n không có kh năng ñi u tr , ñã khuyên ngư i nhà ñưa b nh nhân v lo “h u s ”. nhà, gia ñình ñã cho ñi u tr b ng thu c B c, nhưng b nh càng x u ñi. Ngư i b nh không ăn ñư c, khó th do b ng trư ng, tĩnh m ch c n i to, xu t hi n tu n hoàn băng tr . B nh nhân luôn ph i ng i theo tư th Fowler do ng t th . Nh có ngư i mách dùng Di p h châu ñ ng sao vàng 100g (kho ng 400g tươi) s c cho b nh nhân u ng trong ngày, sau 7 ngày dùng thu c, các tri u ch ng nói trên thuyên gi m. B nh nhân b ng m m, tĩnh m ch c nh l i, ăn ng t t. Ti p t c dùng thu c theo li u như trên thêm 221 ngày n a thi kh i h n. M t s bài thu c Ch a viêm gan do virus: Di p h châu ñ ng sao khô 20g, s c nư c 3 l n. Tr n chung các nư c s c. Thêm 50g ñư ng, ñun sôi cho tan ñư ng. Chia làm 4 l n u ng trong ngày. Khi k t qu xét nghi m HBsAg (-) thì ng ng thu c. Ch a sơ gan c trư ng th năng: Di p h châu ñ ng sao khô 100g s c nư c 3 l n. Tr n chung nư c s c, thêm 150g ñư ng, ñun sôi cho tan ñư ng, chia nhi u l n u ng trong ngày (thu c r t ñ ng), li u trình 30-40 ngày. Kh u ph n hàng ngày ph i h n ch mu i, tăng ñ m (th t, cá, tr ng, ñ u ph ). Ch a suy gan (do s t rét, sán lá, l amip, m t, nhi m ñ c): Di p h châu (ng t hay ñ ng) sao khô 20g. Cam th o ñ t sao khô 20g S c nư c u ng hàng ngày.
  6. Tránh nh m l n: Cây thu c có tên Chó ñ còn có cây Chó ñ hoa vàng là cây Hy thiêm (Siegesbeckia Orientalis- Thu c h Cúc). M t trư ng h p ñáng ti c: Cu i tháng 01/2002 v a qua, ngư i nhà m t b nh nhân xơ gan c trư ng, b nh vi n tr v , ñ n h i tôi thu c ch a. Tôi ñã cho xem cây Di p h châu ñ ng tr ng trong ch u và c t 1 cành cho v làm m u, r i hư ng d n li u lư ng, cách dùng. Sau ñó c nhà ngư i b nh ñ ñi tìm cây thu c và ñ t mua hàng thu c Nam. Nhưng ti c r ng th i gian này, cây Di p h châu m c hoang ñã tàn l i h t nên không sao mua ñ lư ng thu c c n dùng. 40 ngày sau, b nh nhân ch t. Chuy n này nh c nh chúng ta c n quan tâm tr ng cây Di p h châu ñ ng làm thu c c u ngư i m c b nh gan. DS.Tr n Xuân Thuy t_NCTQ s 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2