intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình thành tựu, thách thức về kinh tế Việt Nam 20 năm đổi mới

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

367
lượt xem
81
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được tổ chức triển khai thực hiện trên diện rộng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phát triển tương đối khá. Các mặt hàng tiêu dùng thông thường đều vượt kế hoạch. Thị trường tiêu thụ bớt được phần nào căng thẳng. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần được hình thành. Cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng CNHHĐH. Nền kinh tế xuất hiện nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ….. Đạt được những kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế khu vực...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình thành tựu, thách thức về kinh tế Việt Nam 20 năm đổi mới

 1. Chào mừng bạn đến với bài  thuyết trình của chúng tôi 
 2. Kinh tế Việt Nam trước năm  1986 Nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung   quan liêu bao cấp. Sản xuất trì trệ.  Thiếu vốn đầu tư.  Khủng hoảng kinh tế.  Lạm phát tăng nhanh. 
 3. Diễn biến lạm phát
 4. Thành tựu và thách thức sau hơn  20 năm đổi mới ở Việt Nam.
 5. I.Giai đoạn 1986­1990: bắt  đầu công cuộc đổi mới Sản xuất Hàng Tiêu dùng Đổi mới Sản xuất Lương thực Hàng Thực phẩm Xuất khẩu
 6. Mục tiêu : Bảo đảm nhu cầu lương thực của xã hội   và có dự trữ. Đáp ứng nhu cầu về những mặt hàng   tiêu dùng thiết yếu. Tạo một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực. 
 7. Kết quả : GDP tăng 4,4%/năm.  Chuyển đổi cơ bản cơ chế quản lý cũ   sang cơ chế quản lý mới. Thực hiện một bước quá trình đổiv mới   đời sống kinh tế xã hội và giải phóng  sức sản xuất.
 8. 1. Chương trình lương thực  thực phẩm Xuất khẩu gạo:1,4 tr tấn   đạt 290 USD(1989) lên  1,5tr tấn đạt 304,6 USD  (1990). Sản xuất: 18tr tấn thóc   (1984­1987) lên 21,5tr  tấn (1989­1990).
 9. 1. Chương trình lương thực  thực phẩm Nuôi trồng thuỷ hải sản:   đạt 89 vạn tấn. Tổng giá trị sản xuất   nông nghiệp tăng bình  quân 3,8­4%/năm
 10. 2. sản xuất hàng tiêu dùng
 11. 2. Sản xuất hàng tiêu dùng Được tổ chức triển khai thực hiện trên   diện rộng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phát   triển tương đối khá. Các mặt hàng tiêu dùng thông thường   đều vượt kế hoạch. Thị trường tiêu thụ bớt được phần nào   căng thẳng.
 12. 3. sản xuất hàng xuất khẩu Trao đổi ngoại thương bằng đồng đôla Mỹ.  Kim nghạch xuất khẩu 5 năm (1986­1990) tăng   28%/năm.
 13. Tồn tại
 14. II.Giai đoạn 1991­2000 Mục tiêu : thoát khỏi khủng hoảng , ổn  định kinh tế , cải thiện đời sống nhân  dân , thoát khỏi tình trạng đói nghèo và  kém phát triển , củng cố an ninh quốc  phòng , tạo tiền đề phát triển nhanh hơn  trong thế kỉ 21.
 15. 1. Thoát khỏi tình trạng suy  thoái Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội   chủ nghĩa dần được hình thành. Cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển   dịch tích cực theo hướng CNH­HĐH. Nền kinh tế xuất hiện nhiều thành phần: kinh   tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn  đầu tư nước ngoài ….. Đạt được những kết quả tích cực trong hội   nhập kinh tế khu vực và thế giới.
 16. 2. nền kinh tế đạt tốc độ tăng  trưởng cao GDP tăng 8,2% (vượt kế hoạch).  Sản xuất công nghiệp tăng 13,3%/năm.  Nông nghiệp tăng 4,5%.  Dịch vụ tăng 12%/năm chiếm 43%   GDP.
 17. Nông nghiệp 30 25 20 1987 15 1993 1994 10 5 0 sản xuất lương thực( triệu tấn)
 18. Kinh tế TOÅNG SAÛN PHAÅM TRONG NÖÔÙC 1990 -1999 THEO GIAÙ SO SAÙNH PHAÂN THEO KHU VÖÏC KINH TE Á (USD) Nguoàn :Nieân giaùm thoáng keâ TOÅNG KV NOÂNG- KV COÂNG KV DÒCH VUÏ NAÊM SOÁ LAÂM-NGÖ NGHIEÄP NGHIEÄP 1990 131968 42003 33221 56744 1992 151782 45869 40359 65554 1995 195567 51319 58550 85698 1999 256269 60892 88047 107330
 19. Kết quả : 1991­1995:   Nền kinh tế khắc phục được tình trạng   trì trệ, suy thoái. Đạt được tốc độ tăng trưởng cao, liên   tục và toàn diện. GDP bình quân  8,2%/năm .  Đất nước ra khỏi thời kỳ khủng hoảng   kinh tế, bắt đầu đẩy mạnh CNH ­ HĐH.
 20. Kết quả: 1996­2000:   Đẩy mạnh CNH­HĐH .  Chịu tác động của khủng hoảng tài   chính kinh tế thế giới cùng thiên tai ,  nhưng nước ta vẫn duy trì được tốc độ  tăng trưởng GDP là 7%/năm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=367

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2