intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
365
lượt xem
109
download

Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh địa ốc, xây dựng… Như vậy một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở, thuê văn phòng, cao ốc sẽ gia tăng… và ngược lại, nền kinh tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngành kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng... Do vậy, tốc độ và việc duy trì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

 1. z  Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
 2. ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 239 /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 11 năm 2007) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Trụ sở: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123 – Website: thuduchouse.com CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8 233 299 – Fax: (84.8) 8 233 301 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: NGUYỄN KHẮC SƠN Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123
 3. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG o Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần o Giá bán: Cổ đông hiện hữu: 50.000 đồng/cổ phần Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. o Tổng số lượng chào bán: 6.000.000 cổ phần. Trong đó: Phát hành 3.400.000 cổ phần dùng để chia cổ tức đợt 4 năm 2006 theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được chia 1 cổ phần). Phát hành 1.700.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền, 10 quyền được mua 1 cổ phần mới trong đợt chào bán này). Phát hành 900.000 cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược. o Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) Trụ sở: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 820 5944 – Fax: (84.8) 820 5942 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH (HSC) Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8233 299 – Fax: (84.8) 8233 301 – Website: www.hsc.com.vn
 4. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE MỤC LỤC PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO.............................................................................................. 3 1. Rủi ro về kinh tế ........................................................................................................... 3 2. Rủi ro về luật pháp....................................................................................................... 3 3. Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động) ............................................... 4 4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán ...... 5 5. Rủi ro khác.................................................................................................................... 5 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH ........................................................................................................................................ 6 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM ....................................................................................................... 7 PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH....................................... 9 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................................ 9 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty ..................................................................................... 12 3. Cơ cấu bộ máy quản lý điều hành của Công ty ...................................................... 14 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 04/04/2007 ........................................................................................................................... 18 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; danh sách những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành : ...................................................................................... 19 6. Hoạt động kinh doanh ............................................................................................... 20 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất ............................. 35 8. Vị thế của THUDUC HOUSE so với các doanh nghiệp khác cùng ngành ............ 37 9. Chính sách đối với người lao động ......................................................................... 40 10. Chính sách cổ tức...................................................................................................... 41 11. Tình hình hoạt động tài chính................................................................................... 41 12. Danh sách và sơ yếu lý lịch của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng .......................................................................................................... 46 BẢN CÁO BẠCH 1/76
 5. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE 12.1 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị........................................................ 46 12.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát............................................................. 52 12.3 Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám Đốc................................................... 56 12.4 Danh sách và sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng.................................................. 57 13. Tài sản......................................................................................................................... 58 14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2007 – 2010 ..................................................... 58 15. Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức............................ 61 16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành ..... 61 17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán chào bán ...................................................................... 61 PHẦN V: CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ........................................................................................... 62 PHẦN VI: MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN.......................................................................................... 68 PHẦN VIII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN ............................................ 73 PHẦN IX : PHỤ LỤC ............................................................................................................... 74 BẢN CÁO BẠCH 2/76
 6. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh địa ốc, xây dựng… Như vậy một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở, thuê văn phòng, cao ốc sẽ gia tăng… và ngược lại, nền kinh tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngành kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng... Do vậy, tốc độ và việc duy trì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến việc kinh doanh địa ốc, đầu tư xây dựng công trình, công nghiệp và dân dụng. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định: Năm 2003 đạt 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4% và năm 2006 Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế vượt bậc trong 7 năm liên tiếp, GDP năm 2006 đạt 8,17% và GDP 9 tháng đầu năm 2007 đạt 8,16% là mức tăng trưởng hàng đầu trong khu vực. Mức tăng trưởng cao có được nhờ sự tăng trưởng vững chắc trong tất cả các ngành công nghiệp, như ngành xây dựng và công nghiệp (tăng trưởng 10,37%), ngành dịch vụ (8,39%) và ngành nông lâm thủy sản (3,4%). Với sự lạc quan vào triển vọng phát triển trong tương lai, các nguồn vốn đầu tư đang được huy động mạnh mẽ để đầu tư vào nền kinh tế. Trong năm 2006, Việt Nam đã thu hút tổng cộng khoảng 10,2 tỷ USD từ đầu tư trực tiếp nước ngoài và trong năm 2007 tính đến ngày 22/06/2007, Việt Nam đã thu hút khoảng 4,8 tỷ USD từ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây là mức khá cao so với cùng kỳ các năm trước và là mức cao kỷ lục kể từ khi Luật đầu tư nước ngoài chính thức ban hành năm 1987. Nguồn vốn đầu tư nội địa cũng tăng đến mức kỷ lục, ở mức 399 nghìn tỉ đồng và chiếm 41% GDP. Sự phát triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành kinh doanh bất động sản, xây dựng... và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức. 2. Rủi ro về luật pháp Hệ thống pháp luật của Việt nam hiện nay thiếu tính ổn định và không nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành không đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo. Việc áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi không cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn. Minh chứng cho tình trạng chỉnh đốn chậm chạp trước kia thì giờ đây nhiều bộ luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân, những người mong muốn được mua bất động sản để đầu tư hoặc cho mục đích cá nhân đã được sửa đổi như: Luật Nhà ở Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, và các quy định về quản lý ngoại tệ … Luật nhà ở là một bước tiến lớn nhằm đảm bảo việc giao dịch hợp pháp về bất động sản và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu nhà. Luật pháp càng minh bạch thì càng khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. BẢN CÁO BẠCH 3/76
 7. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE Bên cạnh đó, Luật chứng khoán có hiệu lực vào ngày 1/1/2007, nhằm kiềm chế những rủi ro trên thị trường chứng khoán bằng những qui định về giao dịch chứng khoán, niêm yết và những dịch vụ khác liên quan đến chứng khoán. Luật gồm có những điều khoản nhằm đảm bảo sự minh bạch trong những công ty niêm yết, công ty đại chúng để bảo vệ nhà đầu tư. Mặc dù đã có nhiều bước tiến để cải cách đầu tư bất động sản và luật thuế ở Việt Nam, nhưng chính phủ vẫn quyết tâm lớn để duy trì việc quản lý chặt chẽ về đất. Điều này gây khó khăn cho những nhà đầu tư tiềm năng, bởi vì tất cả những ai muốn thâm nhập vào xây dựng và đầu tư bất động sản sẽ phải thông qua tình trạng rối rắm của luật và những quy định trước khi họ có thể tiếp cận vào thị trường đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. 3. Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động) Thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải chịu một áp lực lớn do hàng loạt chính sách điều tiết của Nhà nước. Tác động của Luật đất đai mới và nghị định 181/CP, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh bất động sản cần phải có qui mô lớn về vốn. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường này còn nhiều điều bất cập, một mặt có quá nhiều quy định phức tạp, mặt khác lại không kiểm soát và điều tiết được thị trường giao dịch ngầm. Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần và tại Việt Nam hiện nay việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Do vậy, đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động. Tình trạng quá tải và việc kiểm soát chất lượng là những vần đề đang diễn ra nóng bỏng. Theo dự đoán thì những công ty lớn trả giá cao hơn cho các dự án sẽ giành thắng lợi. Còn lại là những công ty nhỏ sẽ nắm giữ những công trình loại thấp hơn. Trong thị trường bất động sản còn thiếu sự minh bạch và những thủ tục cấp phép cho những dự án ở Việt Nam vẫn còn rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Vì thế nhiều nhà đầu tư đang mong chờ rằng Việt Nam sẽ sớm có những cải cách luật pháp với hy vọng là tiến trình của việc đầu tư vào bất động sản sẽ nhanh hơn và minh bạch hơn. Tuy nhiên, những mong chờ này đã chưa thể thành sự thật và thủ tục pháp lý vẫn còn rắc rối trong thị trường bất động sản. Chính vì điều này có thể làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư vào Việt Nam. Giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là thép đang ở mức cao và còn có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí của Công ty, làm tăng giá vốn đối với sản phẩm kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, nền kinh tế đang tăng trưởng cao, nhu cầu về nhà ở, thuê cao ốc, văn phòng và đầu tư hạ tầng cơ sở đang tăng cao. Công ty đã có uy tín trong ngành, kinh nghiệm trong đấu thầu và đông đảo khách hàng truyền thống nên việc đảm bảo được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra là khả thi. BẢN CÁO BẠCH 4/76
 8. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE 4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Khi cổ phiếu của Công ty được phát hành và niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; những thay đổi về quy định chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán của Công ty; yếu tố tâm lý của nhà đầu tư… Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động lớn và ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị của Công ty; tâm lý của cán bộ, công nhân viên; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nếu thị trường chứng khoán có những biến động bất lợi, đợt chào bán cổ phiếu lần này và hiệu quả sử dụng số vốn huy động được sẽ bị ảnh hưởng. Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty lần này không có bảo lãnh phát hành, nên có khả năng không thành công do yếu tố không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược. Tuy nhiên, đối tượng phân phối của đợt phát hành là cổ đông hiện hữu được mua với giá ưu đãi và qua thăm dò nhu cầu của các đối tác chiến lược cùng với việc đưa ra mức giá chào bán dự kiến tối thiểu tương đối thấp so với giá thị trường nên khả năng không thành công là rất thấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án, Công ty có thể gặp một số khó khăn như vấn đề cấp phép, tính thực thi của dự án và những biến động của môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án. Do vậy, tính thành bại của các dự án có ảnh hưởng đến sự biến động giá cổ phiếu của Công ty khi giao dịch trên thị trường. Trong trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác (vay từ các tổ chức tài chính hoặc thực hiện dự án theo phương thức liên doanh với các đơn vị khác) để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh và thực hiện dự án theo đúng tiến độ 5. Rủi ro khác Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, giá cổ phiếu của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai như động đất, lũ lụt,... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của Công ty như động đất làm sập nhà cửa, lũ cuốn trôi các phương tiện thi công,... Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được, sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty. BẢN CÁO BẠCH 5/76
 9. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Ông: LÊ CHÍ HIẾU Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Ông: QUAN MINH TUẤN Chức vụ: Kế toán trưởng Ông: NGUYỄN HƯNG LONG Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh Phương Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cung cấp. BẢN CÁO BẠCH 6/76
 10. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM Các khái niệm 1. “Công ty” hay “THUDUC HOUSE”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức được thành lập theo giấy phép số 4103000457 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 21 tháng 07 năm 2006 2. “Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán 3. “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau 4. “Cổ phiếu”: Chứng chỉ do THUDUC HOUSE phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của THUDUC HOUSE 5. “Cổ đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của THUDUC HOUSE 6. “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính 7. “Đại Hội đồng Cổ đông”: Là Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 8. “Hội đồng Quản trị”: Là Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 9. “Ban Kiểm Soát”: Là Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 10. “Ban Tổng Giám Đốc”: Là Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 11. “Vốn điều lệ”: Là vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 12. “Tổ chức phát hành”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 13. “Tổ chức tư vấn”: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM 14. “Tổ chức kiểm toán”: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau: ĐHĐCĐ : Đại Hội đồng Cổ đông HĐQT : Hội đồng Quản trị BKS : Ban Kiểm soát BẢN CÁO BẠCH 7/76
 11. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc CB-CNV : Cán bộ công nhân viên TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban Nhân dân NSTP : Nông sản thực phẩm LD : Liên doanh TTTM : Trung tâm thương mại TSCĐ : Tài sản cố định THUDUC HOUSE / TDH : Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức BẢN CÁO BẠCH 8/76
 12. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, tiền thân là Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức được thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-UB cấp ngày 02/02/1990 của UBND TP.HCM. Ngày 05/10/1996 Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 4569/QĐ-UBKT cho Công ty Quản lý và Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức được đổi tên thành Công ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức. Ngày 24/11/2000 Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký Quyết định số 7967/QĐ-UB- CNN chuyển Công ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức với số Vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng. Ngày 15/06/2001 Công ty chính thức đi vào hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Từ khi cổ phần hóa cho đến nay Công ty đã đẩy mạnh đầu tư vào các hoạt động chủ yếu như: kinh doanh địa ốc, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng và quản lý chợ, trung tâm thương mại, các hoạt động liên doanh, liên kết đầu tư tài chính khác. Hoạt động của Công ty cho đến 30/06/2007 đã có những thay đổi rõ rệt: tổng giá trị tài sản tăng gấp 15,38 lần, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 23,59 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 18,43 lần so với năm 2001. Do nhu cầu tăng vốn để thực hiện đầu tư các dự án, xây dựng địa ốc mở rộng hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính - ngân hàng và tham gia thành lập các Công ty thành viên và liên doanh nên THUDUC HOUSE đã phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ 3 lần từ 15 tỷ lên 30 tỷ đồng, từ 30 tỷ lên 100 tỷ đồng và từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng. Với những tiến bộ và các thành quả đạt được như trên, Công ty đã nhận được các bằng khen tặng có giá trị như: Năm 2007: - Cup vàng "Sản phẩm Việt Uy tín chất lượng năm 2007" được Hội sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Ban thi đua khen thưởng Trung ương và Hiệp hội DN nhỏ & vừa bình chọn. - Cup vàng "Thương hiệu Việt Uy tín chất lượng" - SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2007 do Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam bình chọn. Năm 2006: - Ngày 19/8/2006, THUDUC HOUSE đoạt giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2006 do Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam bình chọn. BẢN CÁO BẠCH 9/76
 13. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE - Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chứng nhận sản phẩm Dịch vụ KD BĐS đầu tư tài chính của Công ty đạt Cúp vàng sản phẩm Việt uy tín - chất lượng năm 2006. - Mạng thương hiệu Việt chứng nhận thương hiệu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đạt Cúp vàng Topten ngành hàng thương hiệu Việt uy tín - chất lượng. Năm 2005: - Ngày 27/11/2005, thương hiệu THUDUC HOUSE đã được tôn vinh là một trong 30 thương hiệu mạnh và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở (VITOPBUILD) do Bộ Xây Dựng bình chọn. - Ủy Ban Quốc Gia về Hợp Tác Kinh Tế tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. - Bằng khen của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 01 năm 2005 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức về việc thực hiện tốt chế độ - chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động năm 2004. - Giấy khen của Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức ký ngày 22 tháng 07 năm 2002 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Thủ Đức vì “đã tích cực thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa góp phần chăm lo đời sống các diện chính sách”. - Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ký ngày 29 tháng 03 năm 2002 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức vì “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2001. - Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức vì “đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong ba năm liền 2002, 2003, 2004. 1.2 Giới thiệu về Công ty Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Tên giao dịch quốc tế: THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION Tên viết tắt: THUDUC HOUSE Trụ sở chính: 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM Điện thoại: (84.8) 8966 676 – 7225 099 - 8972 799 – 7220 407 Fax: (84.8) 8961 123 Email: thuduchouse@hcm.vnn.vn Website: www.thuduchouse.com BẢN CÁO BẠCH 10/76
 14. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE Logo: Vốn điều lệ hiện tại: 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng) Quá trình tăng vốn điều lệ như sau: Đơn vị tính: Ngàn đồng Vốn Vốn Thời điểm Nguồn tăng tăng thêm điều lệ Khi thành lập 15.000.000 (06/2001) Lần 1 (07/2005) 15.000.000 Phát hành cổ phiếu thưởng 30.000.000 - Phát hành cổ phiếu thưởng: Lần 2 (06/2006) 70.000.000 30.000.000 100.000.000 - Phát hành thêm: 40.000.000 - Phát hành cổ phiếu thưởng: Lần 3 (07/2006) 70.000.000 50.000.000 170.000.000 - Phát hành thêm: 20.000.000 Giấy CNĐKKD: Số 4103000457 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần 5 vào ngày 21 tháng 07 năm 2006. Tài khoản: 10201 0000 179229 tại Ngân hàng Công thương CN 14 TP. HCM Mã số thuế: 0302346036 Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp. - Kinh doanh khai thác các dịch vụ về địa ốc, khu đô thị và khu công nghiệp. - Đầu tư vốn, tài sản vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đầu tư kinh doanh tài chính – chứng khoán và ngân hàng. - Xây dựng và thiết kế các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác. - Sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như: gạch, ngói, gạch bông… - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư. - Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép. - Kinh doanh các dịch vụ khách sạn, nhà hàng. - Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm. BẢN CÁO BẠCH 11/76
 15. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE - Cho thuê kho bãi, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói. 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Các công ty con của THUDUC HOUSE CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (THUDUC HOUSE) CTY TNHH CTY TNHH CTY TNHH CTY TNHH CTY QL&KD CHỢ SX NƯỚC DỊCH VỤ XÂY DỰNG CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐÁ TINH TAM BÌNH - PHONG ĐỨC THÔNG ĐỨC THỦ ĐỨC KHIẾT THỦ ĐỨC (65%) (62%) (100%) ĐÔNG AN (70%) BÌNH (99,6%) Diễn giải cơ cấu tổ chức Hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức là công ty thành viên do THUDUC HOUSE sở hữu 100% vốn được thành lập ngày 08/01/2003. Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê mặt bằng chợ, cho thuê văn phòng và cho thuê kho bãi; Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa; Sơ chế, đóng gói hàng hóa; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; Dịch vụ thương mại, Đại lý ký gởi hàng hóa. Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức từ khi đưa vào hoạt động ngày 23/10/2003 đã thật sự trở thành một đầu mối giao thương quan trọng của Thành Phố Hồ Chí Minh, một công trình trọng điểm góp phần phát triển mạnh hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn Quận Thủ Đức. Đặc biệt việc hình thành và phát triển của chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức đã tạo thành đầu mối tập kết hàng hóa phân phối cho các khu vực lân cận. Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức là Công ty liên doanh giữa THUDUC HOUSE (65%) với Công ty Dệt Phong Phú (35%) và chính thức đi vào hoạt động ngày 11/10/2005. Ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, thi công cơ giới, thủy lợi, cầu đường, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, mua bán vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô và đường thủy. BẢN CÁO BẠCH 12/76
 16. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE Công ty Cổ phần Thông Đức Công ty Cổ phần Thông Đức được thành lập bởi THUDUC HOUSE, Công ty Dệt Phong Phú và cổ đông khác, trong đó THUDUC HOUSE sở hữu 62%. Trụ sở chính đặt tại số 01 Phan Chu Trinh, TP. Đà Lạt. Vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thông Đức thực hiện các ngành nghề kinh doanh: Hoạt động xây dựng, đầu tư và kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, và xây dựng trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giải trí của người dân địa phương và khách hàng có nhu cầu. Công ty TNHH Sản xuất Nước đá tinh khiết Đông An Bình Công ty TNHH sản xuất nước đá tinh khiết Đông An Bình là Công ty liên doanh giữa THUDUC HOUSE với Công ty TNHH An Bình và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/11/2005. Năm 2006, doanh thu của Công ty Nước đá tinh khiết Đông An Bình đạt 10,30 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 180 triệu đồng, cho thấy hoạt động sản xuất của Công ty cũng dần đi vào ổn định, thương hiệu Nước đá tinh khiết Đông An Bình đã dần đi vào khách hàng và chiếm lĩnh trên thị trường khu vực Đông Bắc Thành Phố thông qua mạng lưới phân phối là các đại lý. Sản lượng bình quân đến các đại lý đạt khoảng 4.700 bao/ngày. Hiện nay công ty vẫn đang tiếp tục củng cố các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh như cải tiến và đầu tư nâng cao công suất máy móc, xúc tiến đầu tư thêm một máy đá mi loại 30 tấn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đổi mới công tác quản lý điều hành, tăng cường quảng bá tiếp thị để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình – Thủ Đức Trước nhu cầu phát triển đa dạng của Chợ đầu mối thì việc hình thành và phát triển mô hình công ty kho ngay trong chợ đầu mối đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn của thương nhân trong việc sử dụng kho chứa hàng, trữ hàng. Tuy nhiên, trong năm 2005 và 2006 hoạt động Công ty còn trong giai đoạn triển khai thử nghiệm, nhằm mục đích đánh giá nhu cầu lưu trữ hàng hóa của thương nhân tại Chợ trước khi tổ chức đầu tư thực tế. BẢN CÁO BẠCH 13/76
 17. CÔNG TY CP PHÁT TRI N NHÀ TH C – THUDUC HOUSE 3. C c u b máy qu n lý i u hành c a Công ty IH I NG C NG BAN KI M SOÁT H I NG QU N TR T NG GIÁM C PHÓ T NG GIÁM C PHÓ T NG GIÁM C PHÓ T NG GIÁM C PHÒNG PHÒNG PHÒNG CÁC PHÒNG CÁC PHÒNG PHÒNG QU N KINH K NV QU N NV UT PHÁT TR HC DOANH TOÁN UT TR LD TÀI TRI N & NHÂN & TI P NGÂN TÀI CHI N N C CHÍNH D ÁN S TH QU CHÍNH L C NGOÀI CÁC NV THÀNH VIÊN CÁC NV LD TRONG N C B N CÁO B CH 14/76
 18. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE Diễn giải bộ máy quản lý điều hành của Công ty Hệ thống quản lý điều hành và cấu trúc bộ máy được cải tạo liên tục theo chuẩn mực quốc tế, đã phần nào đáp ứng nhu cầu quản trị và điều hành trong quá trình phát triển của công ty cũng như tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của HĐQT và Ban điều hành là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị các dự án, hoạt động kinh doanh địa ốc, lĩnh vực tài chính…vừa có kinh nghiệm kinh doanh vừa có kỹ năng quản trị công ty. Đại Hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của THUDUC HOUSE, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ THUDUC HOUSE quy định. Hội đồng Quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của THUDUC HOUSE, có toàn quyền nhân danh THUDUC HOUSE để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của THUDUC HOUSE, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ THUDUC HOUSE. Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Chức năng các phòng ban Phòng Kế toán - Ngân quỹ - Kiểm tra chứng từ thu chi tài chính. - Công tác kế toán tổng hợp; kế toán quản trị và kế toán chi tiết. - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn, tiền mặt, các loại chứng khoán và các tài sản khác của Công ty. - Báo cáo đầy đủ - chính xác quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh, phân chia kết quả kinh doanh đối với các cơ sở hợp tác kinh doanh, công ty thành viên. - Phối hợp với cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên. Phối hợp và hỗ trợ Ban kiểm soát để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty. BẢN CÁO BẠCH 15/76
 19. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE - Quản lý nguồn vốn và triển khai thực hiện quyết toán các khoản thu - chi theo đúng kế hoạch tài chính hàng tháng, hàng quý, năm đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. - Tham gia soạn thảo, kiểm tra, đàm phán việc ký kết các loại hợp đồng kinh tế của Công ty với khách hàng; phối hợp các phòng có liên quan theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện - nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo quy định. - Phối hợp Phòng Quản trị - Hành chánh & Nhân sự thực hiện đầy đủ các chế độ về lao động, tiền lương và các khoản khác cho CB-CNV. - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật, bảo mật số liệu kế toán tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty. - Phối hợp với Phòng Quản trị Chiến lược tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh để phục vụ cho việc tổng kết, lập kế hoạch hàng năm phục vụ tổng kết năm và Đại hội cổ đông theo định kỳ. - Quan hệ với các cơ quan quản lý tài chính, kho bạc, thuế, hải quan, ngân hàng, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính tín dụng khác để thực hiện các công việc và nghiệp vụ cần thiết liên quan đến hoạt động của Công ty. - Kiểm tra kế toán tài chính các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết, liên doanh, kiểm tra kế toán nội bộ. Phòng Kinh doanh – Tiếp thị - Khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tình hình thị trường và các đối thủ cạnh tranh liên quan đến sản phẩm – dịch vụ của Công ty để xây dựng các chiến lược cạnh tranh tiếp thị, kế hoạch kinh doanh hàng năm; đồng thời đưa ra các đề xuất về chính sách thương mại phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ của bộ phận mình. - Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại và xây dựng mạng lưới bán hàng nhằm tìm kiếm, thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm – dịch vụ của Công ty. - Thực hiện bán hàng, theo dõi công nợ, xây dựng và thực hiện chính sách hậu mãi đối với khách hàng. - Phối hợp Văn phòng giao dịch bất động sản trong công tác quan hệ với báo chí, tổ chức sự kiện, quảng bá thương hiệu, xử lý khủng hoảng và các vấn đề khác liên quan đến nội bộ Công ty, kết nối quan hệ nội bộ… - Hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, tư vấn thiết kế mẫu nhà, xây dựng sửa chữa và thủ tục xin phép xây dựng sửa chữa, quy chế sử dụng và quản lý chung cư, chăm sóc hậu mãi, xử lý khiếu nại, vay và thế chấp… BẢN CÁO BẠCH 16/76
 20. CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao. - Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc. Phòng Phát Triển Dự Án - Thực hiện phát triển dự án, quản lý dự án theo mô hình quy trình quản lý dự án. - Quản lý các công trình do Công ty nhận thầu từ khâu lập hồ sơ xin đấu thầu, ký kết hợp đồng, tổ chức thi công đến nghiệm thu, hoàn công, thanh lý hợp đồng. - Xúc tiến đầu tư đối với các dự án trong nước. - Quan hệ ngoại giao với các ban ngành và địa phương có liên quan. - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị được giao. - Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc. Phòng Đầu tư Tài chính - Thẩm định phần tài chính các dự án đầu tư trong và ngoài nước, tư vấn tài chính dự án cho khách hàng hoặc các thành viên của Công ty. - Quản lý cổ phiếu, theo dõi thị trường chứng khoán, lập kế hoạch tài chính, phát hành trái phiếu, cổ phiếu… - Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc công tác quản trị đầu tư tài chính – chứng khoán & ngân hàng. - Cập nhật và hệ thống hóa các thông tin, văn bản pháp luật có liên quan đến tài chính chứng khoán, ngân hàng cho Công ty. Phòng Quản trị - Hành chánh & Nhân sự - Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chánh và con dấu Công ty. - Công tác lễ tân, công tác hành chánh phục vụ. - Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các vấn đề về tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty. - Tuyển dụng nhân sự. - Quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực. - Phối hợp Phòng Kế toán - Ngân quỹ quản lý lao động, tiền lương cán bộ – công nhân viên. - Công tác bảo vệ và an ninh. - Quản lý thông tin mạng, biên tập, cập nhật web, viết phần mềm phục vụ quản lý, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, bảo trì sửa chữa thiết bị thông tin… BẢN CÁO BẠCH 17/76

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản