intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bản chất của công việc và vai trò của người lãnh đạo

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

226
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công việc nặng nhọc và căng thẳng. Công việc là khác biệt, đa dạng và không liên tục.Tương tác với đồng sự và những người bên ngoài tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất của công việc và vai trò của người lãnh đạo

  1. Ch ng 5 Ngh thu t Lãnh o Nguy n H u Lam, Ph. D. Trung tâm Nghiên c u & Phát tri n Qu n tr (CEMD) i h c Kinh T TP. HCM Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Email: lam@ueh.edu.vn Nguy n H u Lam, Ph. D 1
  2. Ch ng 5 Ngh thu t Lãnh o Công viêc ng nhoc va ng th ng Công viêc l khac biêt, a dang va không liên tuc T ng tac i ng s va ng ng i bên ngoai tô c T ng tac i m t va giao tiêp thông qua l in i nh quyêt inh lôn xôn va mang tinh nh Phân n hoach inh phi ch nh th c va mang tinh thich ng Nguy n H u Lam, Ph. D 2
  3. Ch ng 5 Ngh thu t Lãnh o c vai tro ng tac – Vai tro i ai diên – Vai tro nh ao – Vai tro liên !c c vai tro thông tin – Vai tro giam sat – Vai tro cung câp thông tin – Vai tro phat ngôn Nguy n H u Lam, Ph. D 3
  4. Ch ng 5 Ngh thu t Lãnh o c vai tro quyêt inh – Vai tro i " i # ng – Vai tro $ trât – Vai tro phân b% nguôn c – Vai tro ng thao Nguy n H u Lam, Ph. D 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2