BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
146
lượt xem
33
download

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bán đấu giá cổ phần của tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần thương mại Hiền Lương Giới thiệu tổng quan về công ty Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại Hiền Lương Trụ sở chính: Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3003 000014 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng trị cấp lần đầu ngày 17 tháng 09 năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

 1. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Điện thoại: 0533 820378 Fax: 0533 820873 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Đại diện phần vốn Nhà nước: Tổ chức tư vấn: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DOANH VỐN NHÀ NƯỚC. VNS. Địa chỉ: 15A Trần Khánh Dư, Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội (Để đảm bảo quyền lợi của các Nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá khuyến cáo các Nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước khi quyết định tham dự đấu giá)
 2. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị MỤC LỤC I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ ................................................................................................. 4  II.  NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ............................................................................... 5  1.   Tổ chức pháp hành: .................................................................................................. 5  2.   Tổ chức tư vấn:......................................................................................................... 5  III.  CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT ................................................................. 5  IV.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ................................................... 6  1.  Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 6  2.   Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty......................................................................... 7  2.1   Cơ cấu tổ chức ........................................................................................................... 7  2.2   Nhiệm vụ, chức năng các phòng ban ......................................................................... 7  3.   Vốn điều lệ; Cơ cấu Cổ đông của Công ty ............................................................. 11  3.1.   Vốn điều lệ của Công ty ........................................................................................... 11  3.2.   Cơ cấu cổ đông của Công ty .................................................................................... 11  4.   Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty, những Công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty mà nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Không có. ............. 11  5.   Tình hình lao động ................................................................................................. 12  5.1.   Tổng số lao động của Công ty: ................................................................................ 12  5.2.   Chính sách đối với người lao động.......................................................................... 12  5.3.   Thu nhập bình quân ................................................................................................. 13  6.   Đất đai nhà xưởng của Công ty đang sở hữu và đi thuê ........................................ 13  7.   Hoạt động kinh doanh ............................................................................................ 14  7.1.   Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh...................................... 14  7.2.   Cơ cấu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh ....................................................... 15  7.3.   Tình hình công nợ hiện nay .................................................................................... 16  7.4.   Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu ............................................................................. 18  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 1 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 3. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị V.  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH .......................................................... 19  1.  Thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình sản xuất ................................. 19  2.  Phương hướng hoạt động của Công ty giai đoạn 2009 - 2013 ................................ 20  3.  Các biện pháp thực hiện:.................................................................................................... 20  4.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tới ........................................................................ 21  VI.  CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ..................................................................................... 21  1.  Rủi ro kinh tế .......................................................................................................... 21  2.  Rủi ro pháp luật ...................................................................................................... 22  3.  Rủi ro đặc thù ......................................................................................................... 22  4.  Rủi ro từ đợt chào bán ............................................................................................ 22  5.  Rủi ro khác ............................................................................................................. 23  VII.  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG: ............................................................................. 23  1.  Danh sách thành viên Hội đồng quản trị ................................................................ 23  2.  Danh sách thành viên Ban kiểm soát ..................................................................... 24  3.  Danh sách thành viên Ban giám đốc ...................................................................... 25  4.  Kế toán trưởng ........................................................................................................ 25  VIII. CỔ PHIẾU BÁN ĐẤU GIÁ.................................................................................. 26  VIII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ .......................................... 30  IX.  ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ..................................... 30  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 2 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 4. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Trụ sở chính: Trị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Điện thoại: 0533 820378 Fax: 0533 820873 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3003 000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 17 tháng 09 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 21 tháng 04 năm 2008; Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: • Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng công nghệ phẩm, thực phẩm công nghệ, hàng nông sản, thực phẩm tươi sống và chế biến khô, vật liệu xây dựng, chất đốt, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giống các loại; mua bán xăng dầu. • Dịch vụ ăn uống, nghỉ trọ. • Xây dựng dân dụng. • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Vốn của Công ty • Vốn điều lệ hiện tại: 2.500.000.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) • Tổng số cổ phần: 25.000 cổ phần • Mệnh giá: 100.000 VNĐ/cổ phần Thông tin về đợt chào bán • Số lượng cổ phần chào bán: 7.500 cổ phần • Giá trị chào bán: 750.000.000 VNĐ • Giá khởi điểm: 111.000 VNĐ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 3 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 5. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quyết định số197/QĐ-ĐTKDV ngày 08/05/2009 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Hiền Lương; CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 4 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 6. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Hiền Lương Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Phán Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Anh Sơn Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Theo Giấy ủy quyền ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS) Bản công bố thông tin này phục vụ cho việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn các số liệu, ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương cung cấp. III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT Ban tổ chức đấu giá: Gồm đại diện SCIC, đại diện Công ty, đại diện tổ chức bán đấu giá được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá vốn của SCIC ra bên ngoài và các công việc liên quan khác. Công ty: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương CTCP: Công ty cổ phần ĐHCĐ: Đại hội cổ đông NN: Nhà nước VĐL: Vốn điều lệ LNST: Lợi nhuận sau thuế Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS SCIC: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước UBND: Ủy ban Nhân dân CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 5 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 7. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương được chuyển đổi từ DNNN theo Quyết định số 1855/QĐ-UB ngày 28/08/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 0,75 tỷ đồng. Tiền thân của Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương trước đây được nhập lại từ 06 đơn vị DNNN thuộc huyện Vĩnh Linh (trước đây huyện Vĩnh Linh là đơn vị trực thuộc TW, tuyến đầu miền Bắc XHCN) nhập lại từ cuối năm 1992, quá trình hoạt động kinh doanh quá khó khăn, do giải quyết chế lao động, cơ sở vật chất cũ kỹ lạc hậu nên không theo kịp với cơ chế thị trường. Năm 2002 chủ trương của UBND tỉnh là chuyển đổi các DNNN sang Công ty cổ phần. Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương là đơn vị làm điểm của ngành thương mại, lúc đầu thực hiện theo Nghị định 44/CP sau đó thực hiện theo Nghị định 64/CP cho nên Công ty gặp một số khó khăn trong việc giải quyết chế độ lao động, đánh giá tài sản, nguời lao động tham gia mua cổ phiếu kéo dài do chưa nhận thức hết việc cổ phần hóa đơn vị Nhà nước. Sau một thời gian đi vào hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, người lao động đã nhận thức được vai trò làm chủ doanh nghiệp và phát huy tinh thần tự chủ tự giác trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ năm 2003 đến nay doanh thu hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng, cổ tức bình quân 10%/năm. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 6 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 8. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 2.1 Cơ cấu tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phòng Tổ chức Hành chính Kế toán NV Kinh doanh 2.2 Nhiệm vụ, chức năng các phòng ban 2.2.1 Đại hội cổ đông thường niên 1) ĐHCĐ thường niên mỗi năm họp một lần do chủ tịch HĐQT triệu tập trong thời gian 45 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính. 2) ĐHCĐ thường niên hợp lệ khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 70% vốn điều lệ tham dự. 3) Quyền hạn và nghĩa vụ của ĐHCĐ thường niên: a. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo của các kiểm soát viên. b. Thông qua đề nghị của HĐQT về quyết toán năm tài chính, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập, sử dụng các quỹ. c. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm tài chính mới và những tài sản không cần dùng, không phát huy tác dụng có giá trị trên 10 triệu đồng phải thông qua HĐCĐ. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 7 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 9. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị d. Quyết định việc tăng giảm vốn điều lệ, góp vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu. e. Xem xét sai phạm và quyết định hình thức xử lý đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc, kiểm soát viên gây thiệt hại cho Công ty. f. Bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nếu hết nhiệm kỳ hoặc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và Kiếm soát viên theo quy định của Điều lệ. g. Ấn định mức thù lao và các quyền lợi khác của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên. h. Thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung (nếu cần). i. Quyết định một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty. 2.2.2 Hội đồng quản trị 1) HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với pháp luật, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; 2) HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ: a. Quản trị Công ty theo Điều lệ, nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ đúng pháp luật. b. Trình ĐHCĐ quyết định những vấn đề sau: - Quy định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ - Phát triển mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới. - Lập kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn của Công ty, huy động vốn quy định phát triển chiến lược của Công ty. - Tăng, giảm vốn điều lệ và chuyển nhượng vốn cổ phần. - Chương trình thực hiện các đề án cụ thể và quan hệ với các đối tác. c. Trình ĐHCĐ các báo cáo của HĐQT, kết quả kinh doanh quyết toán tài chính hàng năm, phương án phân phối lơi nhuận, chia cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. d. Thực hiện trích lập các quỹ, chia cổ tức và cách sử dụng quỹ theo quyết định của ĐHCĐ. e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty và duyệt phương án tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị trực thuộc. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 8 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 10. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị f. Chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát việc điều hành của Giám đốc và các chức danh do HĐQT trực tiếp quản lý, chủ tọa cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ. g. Kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi điều lệ Công ty. h. Quyết định triệu tập, chuẩn bị nội dung, tổ chức ĐHCĐ thường kỳ và bất thường. i. Quyết định tiền lương, tiền thưởng cho Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh trong Công ty thuộc quyền quản lý của HĐQT. Trường hợp chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thì mức lương của Giám đốc do ĐHCĐ quyết định. j. Quyết định về quy chế tuyển dụng, cho thôi việc của nhân viên trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật. Nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý và quyết định mức bồi thường vật chất khi nhân viên gây thiệt hại cho Công ty. 3) Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty. 4) HĐQT quyết định đầu tư các dự án phát sinh không quá 50% vốn điều lệ và được duyệt các dự án thiết kế và quyết toán của các công trình đầu tư đã thông qua ĐHCĐ. 5) Phê duyệt phương án trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật. 6) HĐQT có thể đình chỉ các quyết định của Giám đốc nếu thấy trái luật, vi phạm điều lệ, nghị quyết và các quy định của HĐQT. 7) Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ, những vi phạm trong quản lý gây thiệt hại cho công ty. 8) Xem xét và ủy quyền cho Giám đốc khởi kiện các vụ việc có liên quan đến quyền lợi và tài sản của Công ty. 9) Xem xét quyết định việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty. 10) Quyết định giá chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán. 2.2.3 Ban kiểm soát 1) Trưởng Ban kiểm soát: có trách nhiệm phân công kiểm soát viên phụ trách từng loại công việc. 2) Kiểm soát viên: chịu sự chỉ đạo và phân công của Trưởng Ban kiểm soát. Kiểm soát viên có quyền hạn và nhiệm vụ như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 9 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 11. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị a) Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo quyết toán tài chính của Công ty và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có). b) Được quyền yêu cầu các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và thuyết minh các hoạt động của Công ty. c) Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra bản tổng kết tài chính năm. d) Báo cáo với ĐHCĐ về những sự kiện tài chính bất thường, những ưu, khuyết điểm trong quản lý tài chính của HĐQT và giám đốc Công ty theo ý kiến độc lập của mình. Chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình nếu biết sai phạm mà không báo cáo thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về trách nhiệm của kiểm soát viên. e) Thông báo định kỳ tình hình kết quả kiểm soát cho HĐQT. f) Tham dự các cuộc họp HĐQT khi được HĐQT mời và được phát biểu ý kiến, kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết, nếu có ý kiên khác với HĐQT thì có quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước ĐHCĐ gần nhất. g) Ban kiểm soát có quyền yêu cầu HĐQT họp phiên bất thường hoặc yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường. h) Ban kiểm soát hưởng thù lao theo quyết định của ĐHCĐ, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 2.2.4 Ban Giám đốc Công ty 1) Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ, điều lệ của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. 2) Bảo toàn và phát triển vốn theo phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và thông qua ĐHCĐ. 3) Xây dựng và trình HĐQT kế hoạch hàng năm. 4) Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa (trừ những loại hàng do Nhà nước quy định giá). 5) Quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp khuyến khích tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ khác. 6) Đề nghị HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 10 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 12. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 7) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các cán bộ công nhân viên dưới quyền. 8) Ký kết các hợp đồng kinh tế theo luật định. 9) Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 10) Đại diện công ty trong việc khởi kiện các vụ việc liên quan đến quyền lợi của Công ty khi được HĐQT ủy quyền bằng văn bản. 3. Vốn điều lệ; Cơ cấu Cổ đông của Công ty 3.1. Vốn điều lệ của Công ty Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3003 000014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 17 tháng 09 năm 2002 và thay đổi lần thứ hai ngày 21 tháng 04 năm 2008, Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương là 2.500.000.000 VNĐ (hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) tương ứng 25.000 cổ phần và mệnh giá một cổ phần là 100.000 VNĐ. 3.2. Cơ cấu cổ đông của Công ty Cơ cấu cổ đông của Công ty (31/012/2008) Stt Cổ đông Số cổ phần nắm giữ Giá trị (VNĐ) Tỷ trọng (%) 1 SCIC 7.500 750.000.000 30 2 Cổ đông trong Công ty 17.500 1.750.000.000 70 3 Cổ đông ngoài Công ty 0 0 0 Tổng cộng 25.000 2.500.000.000 100 (Nguồn: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương) 4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty, những Công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty mà nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Không có. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 11 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 13. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 5. Tình hình lao động 5.1. Tổng số lao động của Công ty: Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008 là 29 người, trong đó lao động có trình độ trên Đại học và Đại học là 05 người; lao động có trình độ Cao đẳng và trung cấp là 18 người; lao động Sơ cấp và công nhân kỹ thuật là 06 người, chi tiết như sau: Cơ cấu lao động của Công ty Stt Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ lệ 1 Phân theo trình độ lao động Trên Đại học và Đại học 5 17% Cao đẳng và trung cấp 18 62% Sơ cấp và công nhân kỹ thuật 6 21% 2 Phân theo đối tượng lao động Lao động trực tiếp 24 83% Lao động gián tiếp 5 17% Tổng cộng 29 100% (Nguồn: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương) 5.2. Chính sách đối với người lao động Người lao động trong Công ty được thực hiện Hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động và theo Luật Doanh nghiệp. Người lao động trong Công ty thực hiện tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, trừ một số chức danh quản lý có kinh nghiệm và được sự tín nhiệm của cổ đông. Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động: - Quyền lợi: Người lao động được nhận tiền lương, tiền thưởng theo quy chế nội bộ và theo kết quả sản xuất kinh doanh, căn cứ vào kết quả và năng suất lao động của từng cá nhân. - Nghĩa vụ: Người lao động phải chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế, quyết định của Công ty, Pháp luật Nhà nước và những quy định trong Điều lệ. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 12 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 14. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 5.3. Thu nhập bình quân Thu nhập bình quân người lao động trong Công ty Đơn vị tính: đồng/người/tháng Năm 2006 2007 2008 Thu nhập bình quân 1.000.000 1.250.000 1.500.000 (Nguồn: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương) 6. Đất đai nhà xưởng của Công ty đang sở hữu và đi thuê Đất đai nhà xưởng của Công ty đang sở hữu và đi thuê Diện Mục đích sử dụng Tình trạng pháp lý Thuế đất hàng năm Ghi chú tích Giấy chứng nhận Đơn giá theo hợp đồng Trụ sở làm việc và quyền sử dụng đất số thuê đất ngày 22 tháng Thời hạn sử kinh doanh TC 00892 12 năm 2003 giữa Sở dụng: đến hết Địa chỉ: Thị trấn Hồ 5.060 QSDĐ/2920/QĐUB Tài nguyên Môi trường ngày Xá, huyện Vĩnh ngày 11/12/2003 do Quảng Trị và Công ty 31/12/2021 Linh,tỉnh Quảng Trị Chủ tịch UBND tỉnh cổ phần Thương mại Quảng Trị cấp. Hiền Lương CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 13 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 15. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 7. Hoạt động kinh doanh 7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Tổng tài sản 8.109.798.586 9.380.801.337 9.040.716.031 So với năm trước (lần) - 1,16 0,96 Vốn điều lệ 2.180.526.936 2.601.484.936 2.562.754.175 Doanh thu thuần 16.943.026.055 21.269.881.249 25.831.564.411 So với năm trước (lần) - 1,26 1,21 Giá vốn hàng bán 15.865.897.947 19.614.351.149 23.907.831.473 So với năm trước (lần) - 1,24 1,22 Giá vốn hàng bán/DTT 0,94 0,92 0,93 Lợi nhuận trước thuế 355.248.271 506.450.850 -215.757.062 So với năm trước (lần) - 1,43 -0,43 Lợi nhuận trước thuế/DTT 0,02 0,02 -0,01 Lợi nhuận sau thuế 305.513.514 364.644.612 -215.757.062 So với năm trước (lần) - 1,19 -0,59 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 11% 12% (Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Hiền Lương) Doanh thu của Công ty trong các năm gần đây tăng trưởng khá tốt và ổn định, tuy nhiên năm 2008 Công ty đã trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi là 682.507.062 đồng theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương dẫn đến lợi nhuận sau thuế của năm 2008 là (215.757.062) đồng. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 14 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 16. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.2. Cơ cấu chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chi phí Tỷ Tỷ Tỷ Giá trị Giá trị Giá trị trọng trọng trọng (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ) (%) (%) (%) Giá vốn hàng bán 15.865.897.947 94,07 19.614.351.149 92,41 23.907.831.473 87,39 Chi phí TC 91.630.400 0,54 214.586.919 1,01 524.343.648 1,92 - Lãi vay: 86.842.800 214.586.919 524.343.648 Chi phí bán hàng 515.799.271 3,06 650.134.255 3,06 768.761.761 2,81 Chi phí QLDN 303.952.358 1,80 520.325.558 2,45 1.341.743.979 4,90 Chi phí khác 1.184.221 0,01 11.498.264 0,05 292.031.669 1,07 Tổng cộng 16.865.306.997 100 21.225.483.064 100 27.359.056.178 100 (Nguồn: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương) Chi phí tài chính mà chủ yếu là Chi phí lãi vay của Công ty năm 2007 và 2008 tăng vọt so với năm 2006 là do 2 nguyên nhân: - Khoản mục Vay và nợ ngắn hạn tính đến thời điểm cuối năm 2007 và 2008 lần lượt là: 2.486.350.000 đồng và 1.432.000.000 đồng, tăng 800.000.000 đồng so với thời điểm cuối năm 2006. - Đầu năm 2008, trước tình hình lạm phát tăng cao trong cả nước, các Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất cho vay tín dụng. Tuy nhiên để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty vẫn phải sử dụng các nguồn vốn vay với lãi suất cao. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 15 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 17. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.3. Tình hình công nợ hiện nay Các khoản phải thu Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Phải thu của khách hàng 4.462.996.945 4.543.857.182 4.746.549.380 Trả trước cho người bán 0 109.194.794 2.751.113 Phải thu nội bộ ngắn hạn 463.498.697 1.039.616.729 819.129.114 Các khoản phải thu khác 0 32.072.080 8.981.000 Dự phòng phải thu khó đòi -89.000.000 -220.600.645 -903.107.707 TỔNG CỘNG 4.837.495.642 5.504.140.140 4.674.302.900 (Nguồn: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương) Công nợ phải thu của công ty rất lớn, tính đến thời điểm 31/12/2008 là 4.674.302.900 đồng chiếm 52% trong Tổng tài sản, chủ yếu là khoản phải thu do bán phân bón cho các hộ nông dân phục vụ sản xuất nông nghiệp trong địa bàn thị trấn Hồ Xá và huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị. Năm 2008 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty rất khó khăn, hiệu quả kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận sau thuế là (215.757.062) đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi (theo quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp) đối với các khoản phải thu khó đòi với số tiền là 682.507.062 đồng theo Quyết định số 02/QĐ- HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 16 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 18. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị Các khoản phải trả Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Nợ ngắn hạn 5.107.484.114 6.177.835.416 6.140.713.642 Vay và nợ ngắn hạn 800.000.000 2.486.350.000 1.432.000.000 Phải trả người bán 3.417.766.925 2.412.874.811 2.281.624.850 Người mua trả tiền trước - 15.243.000 31.904.271 Thuế và các khoản phải nộp NN 50.922.985 165.029.727 61.985.571 Phải trả người lao động - 61.999.998 65.000.000 Chi phí phải trả 24.010.424 - 2.268.198.950 Phải trả nội bộ 366.418.600 462.227.000 - Các khoản phải trả phải nộp khác 448.365.180 574.110.880 - Nợ dài hạn 221.678.659 133.594.275 133.594.275 Vay và nợ dài hạn khác 133.594.275 133.594.275 133.594.275 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 88.084.384 - - TỔNG CỘNG 5.329.162.773 6.311.429.691 6.274.307.917 (Nguồn: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 17 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 19. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 7.4. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu Cuối năm CHỈ TIÊU Đvt 2006 2007 2008 Khả năng thanh toán 1. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,39 1,33 1,24 2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh Lần 1,02 0,93 0,84 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 1. Vòng quay các khoản phải thu Lần 3,52 4,22 5,04 2. Vòng quay hàng tồn kho Lần 7,35 7,99 9,75 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 1,81 1,71 -0,84 2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3,77 3,89 -2,39 3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 14,01 14,02 -8,42 Chỉ số về cơ cấu vốn 1. Tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 195,42 208,80 227,01 2. Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản % 65,71 67,28 69,40 (Nguồn: Công ty cổ phần Thương mại Hiền Lương) Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tương đối tốt, thể hiện sức khỏe tài chính của Công ty khá tốt, tuy nhiên năm 2008 do phải trích một khoản dự phòng phải thu khó đòi khá lớn nên đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2008 bị âm nên một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời giảm hẳn so với các năm trước. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 18 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088
 20. CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HIỀN LƯƠNG Bản công bố thông tin Địa chỉ: TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình sản xuất Thuận lợi: - Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được chính quyền các cấp, các ban ngành, cơ quan chức năng trong địa bàn tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ, đặc biệt được sự ủng hộ của UBND Tỉnh Quảng Trị, Sở Công thương Quảng Trị. - Công ty là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Quảng Trị tiến hành cổ phần và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2002, nên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. - Hội đồng quản trị, ban giám đốc và cán bộ quản lý có quyết tâm cao trong công tác điều hành và định hướng phát triển kinh doanh. Khó khăn: - Đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty là hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên áp lực cạnh tranh rất lớn. Hoạt động chính của công ty tập trung chủ yếu vào kinh doanh phân bón và xăng dầu, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế khó khăn, sức cầu yếu, giá cả leo thang nên hoạt động kinh doanh của công ty không ổn định. - Lực lượng lao động trung niên chiếm đa số trong tổng lao động, lực lương lao động trẻ chiếm 20% trong tổng lao đông đang trong giai đoạn học việc, chưa có kinh nghiệm thực tế. Đây là khó khăn không nhỏ đối với hoạt động của công ty. - Trong hoạt động kinh doanh thương mại do biến động của giá cả hàng hóa không ổn định lên xuống thất thường nên việc tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa còn hạn chế. - Tư tưởng chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc công ty chưa theo kịp với cơ chế, bộ phận giúp việc còn yếu trong khâu dịch vụ. - Nguồn lực doanh nghiệp hạn chế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rất khó khăn. Thị phần kinh doanh của công ty rất thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong cùng địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Việc kinh doanh phân bón rất khó cạnh tranh với các tư thương, các đại lý lớn trên địa bàn Huyện Vĩnh Linh. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNS 19 Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 3573 0073 Fax: (84-04) 3573 0088

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản