intTypePromotion=1

Bản nhạc Complete score

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
43
lượt xem
2
download

Bản nhạc Complete score

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản nhạc complete score', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản nhạc Complete score

 1. GOOD BYE L ENIN MUSIC BY YANN TIERSEN PIANO SHEET T RANSCRIPTED BY VACLAV LUKAS
 2. Summer '78 Transcription by Vaclav LUKAS, fixed by Steven Goodbye Lenin! Yann Tiersen q = 103                         con P          4                   7                                              10           
 3.                13                         16                                          19                     23                              
 4.                26                     29                31                  
 5. Coma Goodbye Lenin! Transcripted by Vaclav LUKAS Yann Tiersen q = 60                              5                              9                          13                               17               
 6. Childhood I Goodbye Lenin! q = 105  Transcripted by Vaclav LUKAS Yann Tiersen                                        3                                                            5                                      7                             9                              11               
 7.                13                               15                                17                       19                                       20           rit.     
 8. From prison to hospital Goodbye Lenin! Transcripted by Vaclav LUKAS Yann Tiersen   q = 92                   6                11                      16                      21                   25                     
 9. Mother Goodbye Lenin! Transcripted by Vaclav LUKAS Yann Tiersen q = 139                     con P   4                        7                    10                      
 10.        14                        17                               20                     22                    
 11. Watching Lara Goodbye Lenin! Transcripted by Vaclav LUKAS Yann Tiersen   q = 83                     con P  4                       7                       10                     13                         
 12.     16                       19                  22                                   25                          
 13. First Rendez-vous Goodbye Lenin ! Transcription by Vaclav LUKAS Yann Tiersen q = 164    3  3  3  3     3 3 3 3  3 3 3 3                                   3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3                                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7                              3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 10                     
 14.      3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3                          3 3 3 3   3  3  3  3  3   3   3   3          16                     3  3  3  3  3  3  3  3   3   3   3   3      19                3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                          22               
 15. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                          25                    3 3 3 3   3   3   3   3           3   3   3   3    28                  3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3     31  3 3 3         3      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                          34  3 3  3 3  3 3        3 3 3 3 3 3  
 16.     3 3 3 3 3 3 3 3   3   3   3   3                  37  3 3 3 3 3 3            3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                          40  3 3  3  3  3  3    3  3   3  3     3 3   3   3   3   3   3   3   3   3          43  3 3 3 3           3 3 3 3      333        3 3 3 3 45  rit. 333 333          3
 17. I Saw Daddy Today Goodbye Lenin! Transcripted by Vaclav LUKAS Yann Tiersen     q = 120           9                       con P 15                                 19                    23                               
 18.        27                              31                               35                                      39                                      43               
 19.        47                                 50                54                     56           rit.            
 20. Childhood II Transcripted by Vaclav LUKAS Goodbye Lenin! Yann Tiersen q = 103                         con P          4                   7                             
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản