intTypePromotion=1

Bản nhạc Everything I do it for do

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
137
lượt xem
36
download

Bản nhạc Everything I do it for do

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản nhạc everything i do it for do', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản nhạc Everything I do it for do

  1. Everything 1 do Bryan Adams Bryan Adams / Miahel Kaman / Robert John Lange. JA =69C 4 .-4 . I r. .`111111014 IkVrii 0 C Gsus4 G F Gsus4 G Look in- to my eyes yon will see search your wlml yon mean to me ~~ a a.1'- ~~.axr~r . 410~~~-xxlxxlxxl~xx~xxxx "~~ax " iixxli~xxxxl~~ Y x "~ xx~~~x~xxx~~~~~xxxx~~rxx s~ a you'll henA scare your soul and whenyou find rue there scorch no more don't F +F S"S r~f ~xr axe l-xr ~xr a~ Wa10111 ra1111111 Y IS-~~xxxxxxixxl-I "II"-x"i~~ixxit"xxxx "~Mi" ~~ MilMi f~xxxxl ~xxxxlxxxxxxl ~-xrxx~xxxx " xxx~xxxxt~ 11111F-111111111 x "~r.~rt_xr a at_rrr~xr at_~w ~r you call I tell me it'snol worth ny-in' for tell me il'snotworlhdy-in for you know it's Y 13111111 xxt"~xxx~xx\xl~~~xx-x " xx~xx "xxx\~~~~~-~ x "~1111111111 xYx~- C Gsus4 G 12 . C Csus4 C ar~" au mw_Wr ~l:r~~~.~l~~mu :>: could give there's no love like your love and no oilr er you ~ .M =MI =~=~~~Jxi:~ " irrla .~ ~a~ "~~~lo - r .i=r .~ .f .~~\ ~31111111111111 r"Y " IrxxxYW~Y xxL~~xx~~~l~~lYi .1 " te11991 by Zachary Leek Music InoJhfrede Geak Mmic lne,/Akno tArae Core/B . Adams b4lsic/Zon" PubfahM 6 Used by permesion d : Warner 9easl .kLsic Publehere. Hearden. Flalend
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản